Kontakt

prof. dr hab. Dariusz Słapek

slapekdariusz@gmail.com
501 068 176

Zarząd Główny AZS

zg@azs.pl

Ul. Kredytowa 1a
00-056 Warszawa