Bibliografia Wirtualnego Muzeum Akademickiego Związku Sportowego

Bibliografia Wirtualnego Muzeum AZS

100 lat Akademickiego Związku Sportowego, wybór i oprac. H. Hanusz, B. Korpak, Warszawa 2009.

25 lat AZS Zakopane 1949-1974, red. Zbyszewski M., Derezińska Z., Fischer L., Kamiński J., Woźniczka St., Kraków 1974, s. 79-80.

35 lat sportu akademickiego w Koszalinie w okresie 1968-2003, red. Kukiełka L., Wojciechowski L., Koszalin 2003.

40 lat Klubu Seniora AZS Częstochowa. Wydawnictwo jubileuszowe Klubu Seniora AZS Częstochowa, Częstochowa 2010.

50 lat piłki siatkowej AZS Warszawa 1924-1974, red. R. Wirszyłło, Warszawa 1989.

50 lat Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1919-1969, Poznań 1970, Poznań 1970.

60 lat AZS Katowice. Wspomnienia, pod red. Miszty A., Katowice 2005.

60 lat wioślarstwa AZS we Wrocławiu 1945-2005, red. S. Iwankiewicz, Z Szwarzer, M. Pawlak-Kubasek, Wrocław 2005.

9 th FISU Forum Krakow Poland, FISU, Kraków 2008.

Akademia WF na Podlasiu. Filia i Zamiejscowy Wydział warszawskiej AWF w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 1990.

Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie w latach 1929-1959. Księga Pamiątkowa, Warszawa 1960.

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 1929-1930/2009/2010. Księga Pamiątkowa, red. Zuchora K., Hądzelek K., Warszawa 2010.

Akademicka młodzież ludowa w II Rzeczypospolitej, red. Eider J., Malawski S., Warszawa 1972, ss. 385.

Akademicki Związek Morski. Materiały i wspomnienia, ,,Nautologia" 1985, nr 3.

Ałaszewski E.,  B. Tomaszewski, Sławy sportu w karykaturze i wspomnieniu, Warszawa 1973.

Ambroziak Z., Pożegnania, w: opr. R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 495-501.

Amerski, W., M. Seidel, R. Zakrzewski (oprac.), Reprezentanci AWF im. Jędrzeja Śniadeckiego i AZS-AWF Gdańsk na Igrzyska Olimpijskie w Sydney 2000, Gdańsk 2000, ss. 27.

AWF Absolwenci Rocznika 1963-1967, Warszawa 2013.

AZS AWF Warszawa - historia i teraźniejszość czyli jak trudno urzeczywistnić ideał klubu uczelnianego otwartego, (Ryszard Wysoczański, rozmowę przepr. A. Pac-Pomarnacki), „Sport Wyczynowy” 43, nr 5/6, 2005, s. 81-90.

AZS Wrocław. Informator 1980/1981, Wrocław 1980, ss. 16.

b.a., Akademicki Klub Karate AZS Szczecin, b. d.

b.a., Dziesięciolecie Wyższej Szkoty Rolniczej w Olsztynie 1950-1960, Olsztyn 1969.

b.a., Informator jubileuszowy AZS Szczecin 1908-1983, Szczecin 1982, ss. 14.

b.a., Trzydzieści lat Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 1950-1980, red. S. Tarczyński.

b.a., Wychowanie fizyczne studentów i sport akademicki w badaniach naukowych: konferencja naukowa z okazji 50-lecia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, [Poznań, 24-25 maja 2002], Poznań 2002.

b.a., 10 lat KM AZS Politechnika Wrocław (seria czterech zeszytów [w:] Kalendarium; Propaganda; Sport masowy; Sport wyczynowy), Wrocław 1987.

b.a., 25 lat AZS Wrocław. Akademickie Mistrzostwa Polski, jesień 1970, Wrocław  1970, ss. 46.

b.a., 25 lat KU AZS.  XXX - lecie Politechniki Krakowskiej, Kraków 1976, ss. 15.

b.a., 25 lat sekcji lekkoatletycznej AZS Gliwice (1947-1972), Gliwice 1974, ss. 27.

b.a., 25 –lecie AZS przy Śląskiej Akademii Medycznej (1949-1974), Gliwice 1974.

b.a., 30 lat AZS Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 1984.

b.a., 30 lat Politechniki Gdańskiej. Mistrzostwa Polski Politechnik. Siatkówka, Gdańsk 1975, ss. 20.

b.a., 35 lat KU AZS Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie 1951-1986, Kraków 1986, ss. 14.

b.a., 35 lat Mistrzostw Polski Politechnik w koszykówce, Gliwice 1973, ss. 26.b.a., Informator Klubu AZS Uniwersytet Śląski, Katowice 1981, ss. 20.

b.a., 50 lat Politechnika Wrocławska 1952-2002, Wrocław 2002, ss. 14.

b.a., 50 Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej w Narciarstwie Alpejskim. Centrum Sportu i Rekreacji 1953-2003, Kraków 2003, ss. 44.

b.a., 60 lat sekcji żeglarskiej AZS Poznań (1985-1994), Poznań 1994, ss. 8.

b.a., AZS Art As Dom Olsztyn 1997-1998, Olsztyn 1998, ss. 12.

b.a., AZS Kraków . Informator, Kraków  1981, ss. 12.

b.a., AZS Poznań  - koszykówka kobiet 1983/4, Poznań 1983, ss. 16.

b.a., AZS Poznań 1959. Sekcja żeglarska. XXV lat. Sprawozdanie z działalności sekcji żeglarskiej 1934-1959, Poznań 1959.

b.a., AZS Szczecin. Informator, Szczecin  2003, ss. 24.

b.a., AZS w Kraków. Informator, Kraków 1975, ss. 26.

b.a., Gloria victis. Siatkarze siatkarzom. Mecz pokoleń, Olsztyn 25 maja 1996, Olsztyn 1996, ss. 34.

b.a., Jubileusz 50-lecia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i Klubu Uczelnianego AZS-AGH, Kraków 2001.

b.a., Sekcja koszykówki kobiet AZS Poznań. Sezon 1977/78, Poznań 1977, ss. 12.

b.a., Wspomnienia. Barbara Lerczak-Janiszewska – Sobotta (1936-2000), Poznań AZS, b.d. ss. 3.

b.a., XX lat AZS Politechniki Wrocław (1977-1997), Wrocław 1997.

b.a., Zarys historii AZS w Łodzi, maszynopis, kart 49 (na 25 lecie AZS Łódź)

Badora, J., Wyrwane z pamięci, w: oprac. R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 445-451.

Bałkowski, S. i in., Sportowcy ziemi jeleniogórskiej 1945-2010, Jelenia Góra 2012.

Bańska, L., Bieszczanin W., Rocznik 1953-1956 w 50-cio lecie immatrykulacji, „Biuletyn Absolwenta” nr 27, 2003, s. 6-7 (Stow. Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)

Barabasz Z., Kultura fizyczna studentów w europejskich szkołach wyższych [w:] Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci Tom 1 Stan i perspektywa zmian, red. Obodyński K., Barabasz Z., Warszawa 2009.

Barabasz Z., Zadarko E., Nizoł E., Cieszkowski S., Działalność Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu po roku 1989 w Polsce, [w:] Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci,  T. II – uwarunkowania historyczno-socjologiczne, red. Zadarko E., Barabasz Z., Krosno 2009.

Barabasz, Z., Nizioł E., Zaborniak S., Rozwój kolarstwa w akademickich organizacjach sportowych Lwowa i Krakowa w latach 1878–1909, w: K. Obodyński, S. Zaborniak, Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na Podkarpaciu (1867–2007), Rzeszów 2007, s. 30–36.

Barabasz, Z., Zadarko E., Nizoł E., Cieszkowski S., Działalność Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu po roku 1989 w Polsce, w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, Tom II: uwarunkowania historyczno-socjologiczne, red. K. Obodyński, Z. Barabasz, Warszawa 2009, s.121-138.

Barański K., Wilhelm Filipowicz (1911-1982), w: Słownik biograficzny pracowników CIWF i AWF, Warszawa 2009, t. II., s. 24-25.

Barański, K., Wilhelm Filipowicz (1911-1982), w: Słownik biograficzny pracowników CIWF i AWF, Warszawa 2009, t. II., s. 24-25.

Bartnik P., Szostak Z., Urban R., 70 lat Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie, Szczecin 2017.

Bartnik, P., Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich, „Kronika Szczecina” 24, 2005, s. 93-97.

Bartnik, P., Zapomniany rekordzista... i nie tylko, „Magazyn Olimpijski PKOl” 2010, nr 3.

Batiuk A., Szkolnictwo wyższe w rozwoju Rzeszowa, Rzeszów 1991.

Bednarska, B., Fenomen Wunderteamu. Jan Mulak i zespół Trenerów, Kraków 2017.

Bednarz, Mariola B., Bronek Czech – artysta taternik, „Lider” 2011, 11-12, s. 28.

Bednarzewska, H. (red.), Kim kto jest w województwie lubelskim?, Lublin 2000.

Berdel B., Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, [w:] Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2001.

 

Bezeg A., Ach cóż to były za lata, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 452-458.

Bielak, J., Sekcje rekreacyjno- sportowe KU AZS PK, Żeglarstwo na Politechnice Koszalińskiej. Zarys historii, w: 35 lat sportu akademickiego w Koszalinie w okresie 1968-2003, red. Kukiełka Leon, Wojciechowski Leszek R., Koszalin 2003, s.70-73.

Bielański, R., Romans z wioślarstwem, w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008, s. 89-99.

Bielczyk P., Wyznania oszczepnika, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. Wryk R., Poznań 1985.

Bielczyk, Z., Z przełomowych wydarzeń w rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego, [w:]  Kultura Fizyczna 1970, nr 3, s. 98-101.

Bielczyk, Z., Z przełomowych wydarzeń w rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego, „Kultura Fizyczna” 1970, nr 3, s. 98-101.

Bielec, G.,  Reprezentanci Górnego Śląska w olimpijskich turniejach gimnastyki sportowej (1928-2008), w: Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych, red. M. Ponczek, S. Witkowski, A. Fryc, Sosnowiec-Katowice-Dąbrowa Górnicza 2010, s. 302-314.

Bielec, G., Gimnastyczki Górnego Śląska w Igrzyskach Olimpijskich (1936-2000), w: Z dziejów polskiej i niemieckiej kultury fizycznej na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, red. M. Ponczek, Katowice 2005, s. 269-278.

Bielec, G., Mirkiewicz A., Przedstawiciele polskich akademickich organizacji gimnastycznych w ruchu olimpijskim (1932–2008), w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, Tom II: uwarunkowania historyczno-socjologiczne, red. Kazimierz Obodyński, Zbigniew Barabasz, Warszawa 2009, s. 73-91.

Bielec, G., Półtorak W., Zasięg organizacyjny polskiej gimnastyki sportowej w ramach Akademickiego Związku Sportowego (1951–2000), w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, Tom II: uwarunkowania historyczno-socjologiczne, red. Kazimierz Obodyński, Zbigniew Barabasz, Warszawa 2009, s. 91-106.

Bieżnia przy uczelni, w: Początki i rozwój sportu na Politechnice Krakowskiej, w: Sport na PK: 70 lat Politechniki Krakowskiej. Najważniejsze wydarzenia sportowe, olimpijczycy, mistrzowie i medaliści, zasłużeni ludzie kultury fizycznej, rozwój bazy naszej uczelni, Kraków 2015.

Bilski, M., I. Dąbrowski (red.), Jak żywe kamienie. Absolwenci AWF 1947-1950, Warszawa 2000, ss. 248.

Biskup P., 40 lat KU AZS Politechniki Rzeszowskiej (1963-2003), Rzeszów 2003, ss. 28.

Biskup, P., AZS Politechniki Rzeszowskiej. 50 lat (1963-2013), Rzeszów 2013.

Błasiński, K., Wiosłowanie to moja wielka przygoda, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 429-434.

Bogajewski D., Roszko R., Pływanie w CIWF i AWF [w:] Akademia Wychowania Fizycznego 1929-1959. Księga Pamiątkowa, Warszawa 1960, s. 298-302.

Bogusiak, J.,  Ełkaesiak. Historia - Fakty - Tradycja (Edward Ałaszewski), Łódź 2012, ss. 8.

Bogusz, A., Dawna Łódź sportowa 1824-1945, Łódź 2007.

Bogusz, A., Łódzcy olimpijczycy, Łódź 1984.

Bogusz, A., Łódź olimpijska, Łódź 2005.

Bonusiak, W., Klub Uczelniany AZS WSP Rzeszów, w: Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 2001.

Borek, H., J. Jakubowski (red.), Dwudziestolecie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu Opole-Wrocław 1970.

Borodyjuk J., Sekcja piłki ręcznej mężczyzn - KS AZS-AWF, w:  Od Filii do Filii (1970-2015), Jaślikowska-Sadowska, T. (red.), Biała Podlaska 2015.

Brożek, A., Profesor Zdzisław Stolzmann (1906-1997), współtwórca poznańskiej szkoły chemii fizjologicznej, Rozprawa doktorska  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2012.

Brzezicki A., W zauroczenie bielańską uczelnią, w: Wspomnienia absolwentów CIWF - AWF z lat l929-1939, red. Zuchora K., Warszawa 2000, s. 25-26.

Brzezicki, A., O twórcy godła AWF, w: Wspomnienia absolwentów CIWF - AWF z lat l929-1939, red. K. Zuchora, Warszawa 2000.

Brzózka A., Politechnika Zielonogórska. KU AZS, Zielona Góra 1977, ss. 74.

Bujwid J., „Wrocławski człowiek”, w: Pięćdziesiąt lat Akademii Wychowania Fizycznego Wrocławiu. Wydarzenie – wspomnienia –opinie, red. Juliana Jonkisza, Wrocław 1996.

Bujwid J., Olimpiada w Berlinie, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. Wryk R., Poznań 1985.

Bujwid J., Start na Odrze, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. Wryk R., Poznań 1985.

Burbelka, J., Wspomnienia z działalności Studium i Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w okresie powojennym (1945-1959), w: 40 lat od Katedry Wychowania Fizycznego UP do WSWF w Poznaniu, Poznań 1959.

Bytniewski M., Od 1111 km do 5555 km, [w:] , 40 lat minęło... : Wydziałowi Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej : Zjazd Absolwentów z okazji 40-lecia Uczelni, 11-12 września 2010 r., red. Jaślikowska-Sadowska T., Biała Podlaska 2010.

Celej, A., Kazimierz Drewnowski (1881-1952)http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/4628/drewnowski_biografia.pdf

Charaśna-Blachucik J., Ciekawe czasy, w: Sterniuk-Gronek L.(red.), Pół stulecia – pełny sukces. 50 lat (1966-2016) Politechnika Opolska, Opole 2016, s. 98-103.

Chełmecki, J., Udział pracowników i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w II wojnie światowej i Powstaniu Warszawskim, „Kultura Fizyczna” 2004, nr 11-12.

Chełmecki, Jerzy, Niedzielska Ewa, Formy współpracy społeczno-politycznej organizacji studenckich i AZS w upowszechnianiu kultury fizycznej w środowisku szkół wyższych w Polsce Ludowej, w: Kultura fizyczna studentów, K. Obodyński (red.), Warszawa 1983.

Chemicz, S., Sport w Krakowie w latach 1939-1945, Kraków 2003.

Chichłowski Z., Działalność Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu w latach 1951-1984, Wrocław 1986.

Chmiel A., Marsz Szlakiem Mierosławskiego jako największe zawody sportu marszowego w Wielkopolsce w II RP, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2015, T. XIV, Nr 2, s. 61–72.

Chodakowska J., Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce Ludowej w latach 1944-1951, Wrocław 1981.

Chojnacki, W., Z. Sirojć (red.), Profesor Kazimierz Doktór. Życie i działalność (1935-2016), Warszawa 2018.

Chrząszcz-Bartkowiak, H., Trafny wybór, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985, AZS Warszawa, s. 381-4.

Chwałczyk, A., (red.), Kim kto jest w Lublinie?, Lublin 1997.

Chwiejczuk L., Studencki ruch w akademiach wychowania fizycznego - wybrane problemy, Materiały GKKFiS, Warszawa 1988.

Cichy, E. (oprac.), 25 lat toruńskiego AZS-u, cz. 1. Zarys historyczny działalności klubu, Toruń  1972.

Cicirko, Z., Cieśliński R., Słownik biograficzny pracowników CIWF i AWF, t. II, Warszawa 2000.

Cicirko, Z., R. Cieśliński, Czesław Borejsza (1911-1985), w: Słownik biograficzny pracowników CIWF i AWF, Warszawa 2000, t. II., s. 9-11.

Cofałka, J., Kocham cię, siostrzyczko, wiesz? Otylia Jędrzejczak najlepsza w historii polskiego pływania, w: idem, Legendy sportu śląskiego, Warszawa 2017, s. 292-302.

Cynarski, W.J., Debaty nad studencką kulturą fizyczną. Refleksje po dwóch konferencjach naukowych  "IDO - Ruch dla Kultury" I, 2000, s. 249-254.

Czabańska, K., Czabański B. (red), 25 lat Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 1972.

Czaplicki J., Kilka refleksji o zaocznych studiach nauczycielskich w filii i ZW WF, w: Akademia WF na Podlasiu. Filia i Zamiejscowy Wydział warszawskiej AWF w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 1990.

Czarnockí S., Wspomnień czar, w: Wspomnienia absolwentów CIWF - AWF z lat l929-1939, red. Zuchora K., Warszawa 2000.

Czarnota, A., Częstochowski ośrodek akademicki, Częstochowa 1955.

Czermański, Z., Album karykatur sportowych, Lwów 1923.

Czerwinska-Jedrusiak B. (red.); Sport w województwie mazowieckim w latach 2004-2008, A.Cacko, A. Ajdyn. Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2009.

Ćwikliński, A., Fragmenty z historii AZS Wilno, w: Sport i wychowanie fizyczne w środowisku akademickim. Ogólnopolska konferencja naukowa. Rzeszów 7-8 grudnia 1984, red. K. Obodyński, Warszawa 1985, s. 129 – 148.

Dajbor, K., A. Górny, J. Lis, T. Olszański, B. Tomaszewski (red.), Poczet polskich olimpijczyków 1924-1984, Z. 1, Paryż '24, Amsterdam '28, Los Angeles '32, ss. 78; Z. 2, Los Angeles '32, Berlin '36, Londyn '48, Helsinki '52, Melbourne '56, ss. 78; Z. 3, Melbourne '56, Rzym '60, Tokio '64, ss. 60; Z. 4, Tokio '64, Meksyk '68, Monachium '72, ss. 63; Z. 5, Monachium '72, Montreal '76, ss. 78  ; Z. 6, Montreal '76, Moskwa '80, ss.60.

Demidowicz, T., Bialskopodlaski biograficzny słownik sportowy, Biała Podlaska 1998.

Dereziński, R., USA 1972 rok, w: 50 lat Akademickiego Związku Sportowego w Zakopanem. Ludzie. Fakty. Cyfry. Sukcesy. Porażki. Wspomnienia i anegdoty, Warszawa 1962, s. 185-186.

Derżecki, J., Wuefiak w mundurze, w: Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. R. Jezierski, A. Kaczyński, Wrocław 2006.

Długoszewski W., Wspomnienia z regat, [w:] R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 190-194.
Dobosz S., 80 Lat AZS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 22.01.1922 – 22.01.2002, Lublin 2002.

Dobrowolski, J.W., Władysław J. Dobrowolski (1906-1978) – humanista i sportowiec, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985.

Doliński L., Kielar J., Nyczka J., Sekcja koszykówki mężczyzn, [w:] Sekcje wyczynowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Politechniki Koszalińskiej, w: 35 lat sportu akademickiego w Koszalinie w okresie 1968-2003, red. Kukiełka Leon, Wojciechowski Leszek R., Koszalin 2003.

Domański, W., Śladem hokejowego krążka, Warszawa 1989.

Domke T. Pięćdziesiąt lat zielonogórskiego AZS, Zielona Góra 2017.

Domke, R., T. Grzybowski, Pięćdziesiąt lat Zielonogórskiego AZS, Zielona Góra 2017, ss. 163.

Dorcz, W., Polscy studenci wychowania fizycznego  w Berlinie 1936 roku, „Kultura Fizyczna” 2011, 9-12, s. 12-20.

Dotzauer A., Rocznik 1950. Pamięć tamtych pięknych lat, w: Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. R. Jezierski, A. Kaczyński, Wrocław 2006.

Dotzauer, A., Moje wspomnienia, w: Pięćdziesiąt lat Akademii Wychowania Fizycznego Wrocławiu. Wydarzenie – wspomnienia –opinie, red. Jonkisza J., Wrocław 1996, s. 341-3.

Dousa, S., Przedmowa Profesora Stefana Dousy, w: Żółta Księga AZS (z lat 1910-1914), Kraków 2009, s. 9-11.

Drążdżewski, S., Szkiela W., Olimpijczycy XXX-lecia, Warszawa 1975.

Drohomirecka, A., Cięszczyk R., Olimpijczyk Pomorza Zachodniopomorskiego – Marek Kolbowicz, w: Olimpijczycy Pomorza Zachodniopomorskiego, red. J. Eider, H. Laskiewicz, Szczecin 2003, s. 112-117.

Drozdek-Małolepsza T.,  Sport kobiet w działalności Akademickiego Związku Sportowego w okresie II Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2014, t. XXIII.

Drozdek-Małolepsza T., Rozwój sportu kobiet w Polsce w trzeciej dekadzie XX wieku w świetle prasy sportowej, Kwartalnik Szkice Humanistyczne Tom XV, Nr 3-4 (Vol. 38) 2015.

Drozdek-Małolepsza T., Sport łuczniczy kobiet w Polsce w latach 1925–1939), [w] Studia Humanistyczne AWF Kraków, 2011, 11.

Drozdek-Małolepsza, T., „Przegląd Sportowy” jako informator i propagator sportu kobiet w Polsce w roku wybuchu II wojny światowej (1939 r.), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2016, t. XV, nr 4.

Dubaniewicz E., Kozikowski, J., Siedlecki, B., 80 lat Sekcji Żeglarskiej AZS Poznań: 1934-2014, Poznań 2014.

Dudek, D., Józef Piłsudski w sportowej karykaturze politycznej, „Kultura Fizyczna" 1999, nr 9-10.

Dudziński, P., Słownik biograficzny szachistów ostrowskich, Ostrów Wlkp. 2011.

Dunin-Wąsowicz, K., Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1939-1945, Warszawa 1979;

Duński, W., Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana, Warszawa 2001.

Dutkiewicz W. (red.), XXX lat Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2001.

Dwadzieścia lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995-2015), red. S. Szczepański, Opole 2015.

Dybowski Ł., Prezentacja Klubu Uczelnianego AZS Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Kultura Fizyczna”  V, 2003, s. 195-198.

Dziedzic S., Harcerze azetesiacy, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 389-398.

Dziedzic, S., J. Kobylański, A. Luther, S. Rogalski, Wł. Gąsienica Roj, M. Zbyszewski red., 50 lat AZS w Zakopanem. Ludzie, fakty, cyfry, sukcesy, porażki, wspomnienia, anegdoty, Nowy Targ  1999, ss. 324.

Eider J., Olimpijczycy klubów sportowych województwa zachodniopomorskiego na igrzyskach XXVIII olimpiady – Ateny 2004, Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego. Prace Instytutu Kultury Fizycznej  nr 22, Warszawa 2005.

Eider J., P. Eider, Studenci Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego w gronie kandydatów na Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie - Pekin 2008, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 570, Prace Instytutu Kultury Fizycznej” 2010, 25, s. 173-183.

Eider, J., Eider P., Idea i ruch olimpijski w działalności Instytutów Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 583, Szczecin 2010, 26, s. 73-80.

Eider, J., Eider P., Uniwersytecki Instytut Kultury Fizycznej w Szczecinie, Szczecin 2010.

Eider, J., H. Laskiewicz (red.), Olimpijczycy Pomorza Zachodniego, Szczecin 2008.

Eider, J., Instytut Kultury Fizycznej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, w: Uniwersytet Szczeciński na przełomie wieków i czasów 1985-2010, red. W. Stępiński, W. Tarczyński, Szczecin 2010, s. 256-283.

Eider, J., Olimpijczycy - magistrami wychowania fizycznego w Szczecinie, w: Olimpijczycy Pomorza Zachodniego, red. J. Eider, H. Laskiewicz, Szczecin 2003, s. 37-52.

Eider, J., Olimpijczycy - studentami wychowania fizycznego, W: Olimpijczycy Pomorza Zachodniego, red. J. Eider, H. Laskiewicz, Szczecin 2003, s. 53-57.

Eider, J., Olimpijczycy klubów sportowych województwa zachodniopomorskiego na igrzyskach XXVIII olimpiady – Ateny 2004, „Zeszyty  Naukowe Uniwersytetu  Szczecińskiego. Prace Instytutu Kultury Fizycznej” 22,  2005.

Eider, J., P. Eider, Olimpijczycy i paraolimpijczycy Województwa Zachodniopomorskiego, Londyn 2012, Szczecin 2012, ss. 162.

Eider, J., P. Eider, Studenci Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego w gronie kandydatów  na IO i Paraolimpijskie – Pekin 2008, „Prace Instytutu Kultury Fizycznej USz” 2010, 25, s.173-183.

Eider, J., Paweł Eider, Olimpijczycy i paraolimpijczycy województwa zachodniopomorskiego, Londyn 2012, Szczecin 2012.

Eider, J., Ruch olimpijski na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2006.

Eider, J., Sportowcy, trenerzy szczecińscy absolwenci studiów magisterskich, Szczecin 2005.

Fabrykowski K., Wspomnienie z roku 1958, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 435-438.

Faecher S., (red.) Narciarstwo Polskie Roczników Polskiego Związku Narciarskiego Tom I. Kraków 1925.

Fächer, S., Rozwój kierunku sportowego w latach 1920 - 24, w: Narciarstwo Polskie, red. S. Fächer, Kraków 1925.

Falba, A., H. Młodzianowska, Mały słownik biograficzny warszawskich olimpijczyków 1924-1926, Warszawa 1979.

Fąfara, A., Cały ten tenis. Encyklopedia, Ożarów Mazowiecki 2016.

Fecica, D., Rocznik 1963. Chłopak z gór mistrzem w pływaniu, w: Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. R. Jezierski, A. Kaczyński, Wrocław 2006, s. 304-5.

Felisiak,  R., (Tato), Blaski i cienie zawodu nauczyciela wychowania fizycznego i sportu, w: Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. R. Jezierski, A. Kaczyński, Wrocław 2006.

Fiedorowicz, K., K. Sobolewski, 60 lat AZS na Podlasiu, Białystok 2010, ss. 147.

Figwer, U., Orłowska E., Udział krakowskich lekkoatletów w igrzyskach olimpijskich, w: Lekkoatletyka w badaniach naukowych, red. E. Mleczko, R. Wasztyl, Kraków 2009, s. 112-116.

Filipowska R., Szuszkiewicz M., Chmielewski M., Skoki narciarskie na terenie Beskidów, „Rozprawy Naukowe AWF w Wrocławiu” 2016, 54.

Fischer L., Z jubileuszowych kart kroniki zakopiańskiego AZS-u, w: 25 lat AZS Zakopane 1949-1974, red. Zbyszewski M., Derezińska Z., Fischer L., Kamiński J., Woźniczka St., Kraków 1974.

Fischer, L., Z jubileuszowych kart kroniki zakopiańskiego AZS-u, w: 25 lat AZS Zakopane 1949-1974, red. Zbyszewski, Michał, Z. Derezińska, L. Fischer, J. Kamiński, St. Woźniczka, Kraków 1974, s. 27-40.

Furtak, K., Cz. Lorenc, J. Majka,  Z. Porada, D. Straszyńska-Kossek, W. Zabłocki, Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej (1924-2006), Kraków 2012.

Gaj J., Dorobek i perspektywy rozwojowe Filii poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp., Kultura Fizyczna, 1978 nr 2, s. 71-74.

Gaj J., Kształcenie kadr dla kultury fizycznej w Zamiejscowym Wydziale poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. (1971 - 1985), w: Materiały Informacyjno-Szkoleniowe WFS, Gorzów Wlkp. 1985, s. 43-56.

Gaj J., Powstanie i rozwój filii poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., w: Wychowanie Fizyczne i Sport, 1982 nr 1, s. 57-69.

Gaj J., Stachura D., Filia poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, w: Raport o stanie życia naukowego w województwie gorzowskim,  red. H. Szczegóła, Gorzów Wlkp. 1977, s. 16-26.

Gaj J., Stan i perspektywy rozwoju Filii poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., „Przegląd Lubuski” 1977 nr 1, s. 33-46.

Gaj J., Tradycje i dorobek Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, w: Wychowanie Fizyczne i Sport, 1994, nr 3.

Gaj J., Woltmann B., Rozwój i dorobek Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., w: Gorzowski ośrodek poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w latach 1971-1986. Rozwój dorobek naukowy – perspektywy, red. B. J. Kunicki, Poznań 1986.

Gaj, J. (red.), Dzieje Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 1996.

Gaj, J., Dorobek i perspektywy rozwojowe Filii poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp., "Kultura Fizyczna", 1978 nr 2, s. 71-74.

Gaj, J., Kształcenie kadr dla kultury fizycznej w Zamiejscowym Wydziale poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. (1971 - 1985), w: Materiały Informacyjno-Szkoleniowe WFS, Gorzów Wlkp. 1985, s. 43-56.

Gaj, J., Od Filii do Zamiejscowego Wydziału poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., "Kultura Fizyczna", 1986 nr 9-16, s. 22-25.

Gaj, J., Powstanie i rozwój filii poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., "Wychowanie Fizyczne i Sport", 1982 nr 1, s. 57-69.

Gaj, J., Stachura D., Filia poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, w: Raport o stanie życia naukowego w województwie gorzowskim,  red. H. Szczegóła, Gorzów Wlkp. 1977, s. 16-26.

Gaj, J., Tradycje i dorobek Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1994, nr 3.

Gaj, J., Woltmann B., Rozwój i dorobek Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., w: Gorzowski ośrodek poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w latach 1971-1986. Rozwój dorobek naukowy – perspektywy, red. B. J. Kunicki, Poznań 1986.

Gaj, J., Zarys historii polskiej kultury fizycznej w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Warszawa-Poznań 1976.

Gajczak, J.. Nowakowski A., Działalność AZS w zakładach kształcenia nauczycieli, w: Wybrane zagadnienia z organizacji i historii AZS. Na 55 lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), red. A. Nowakowski, Częstochowa  2001, s. 47-56.

Galus, H., Ruch studencki w Toruniu w latach 1945–1960, Toruń 1960.

Gałęzowski, M., Warszawscy adwokaci - uczestnicy konspiracji piłsudczykowskiej w kraju w latach drugiej wojny światowej. Otton Gordziałkowski, „Palestra” 2005, nr 172, s. 140-144.

Garlicki, J., Zrzeszenie Studentów Polskich w opinii młodzieży akademickiej: raport z badań sondażowych, Warszawa 1984.

Garliński J., Myślał przede wszystkim o podwładnych, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 306-311.

Gawkowski R., Działalność wydawnicza przedwojennych klubów sportowych, w: Kultura fizyczna w zbiorach polskich bibliotek, archiwów i kolekcji prywatnych Materiały z sesji naukowej 20 – 21 IV 2009 Warszawa , Warszawa 2009.

Gawkowski R., Uniwersyteccy sportowcy, w: Uniwersytet Warszawski, 2004, s. 24-25.

Gawkowski, R., Akademicki sport XX - wiecznej Warszawy AZS Warszawa, Warszawa 2018 (maszynopis).

Gawkowski, R., Encyklopedia klubów sportowych Warszawy, Warszawa 2007.

Gawkowski, R., Futbol dawnej Warszawy, Warszawa 2013.

Gawkowski, R., Infrastruktura sportowa Warszawy z lat 1918-39. Zarys tematyki, w: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport, Tom II, red. Jerzy Chełmecki, Warszawa 2007.

Gawkowski, R., Maraton sprzed stu lat, „Pismo Uczelni” 4 (79) 2016, s. 35-39.

Gawkowski, R., Poczet Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

Gawkowski, R., Rokicki J., Stosunki polsko-żydowskie w sporcie II RP, w: Parlamentaryzm, konserwatyzm, nacjonalizm, red. Jolanty Żyndul, Warszawa 2010.

Gawkowski, R., Studencki pułk. 36 pp Legii Akademickiej – jego powstanie i walki o niepodległość 1918-1920, Warszawa 1998.

Gawkowski, R., Uniwersyteccy sportowcy, „Uniwersytet Warszawski” 2004, 3, s. 24-25.

Gąsienica Roj W., Hanusz H., Akademicki Związek Sportowy w Zakopanem 1949-2009, Zakopane 2010.

Gąsiorowski, A., Z dziejów sekcji piłki siatkowej AZS Olsztyn. Tradycja i teraźniejszość, w: Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, red. S. Zaborniak, Rzeszów 2005.

Gąssowski J., Życiorys sportowy – tenis mą dyscypliną, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. Wryk R., Poznań 1985.

Gąssowski, J.,  R. Stanowski, Historia Akademickiego Związku Sportowego w Gdańsku 1921-1961, Gdańsk 1961.

Gąssowski, J., Życiorys sportowy - tenis mą dyscypliną, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985.

Gebert, J., Poczet olimpijczyków ziemi gdańskiej, Gdańsk 1996.

Gebert, J., Z gdańskich boisk i stadionów, Gdańsk 1970.

Gelleta, Kazimierz, Krzanowski Adam, Szkice i klimaty z 20-lecia rozwoju i kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Krośnie, w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, Tom II: uwarunkowania historyczno-socjologiczne, red. Kazimierz Obodyński, Zbigniew Barabasz, Warszawa 2009, s. 166-172.

Gizowski, M., K. Knyżewski, Odbudowa i działalność AZS w Gdańsku po 1945 roku, w: Z zagadnień akademickiej kultury fizycznej. Na dziewięćdziesięciolecie sportu akademickiego w Polsce, red. B. Maksimowska, A. Nowakowski, J. Rodziewicz-Gruhn, Częstochowa 1999, s. 75-84.

Gizowski, M., Knyżewski K., Rola i znaczenie polityczne Akademickiego Związku Sportowego w Wolnym Mieście Gdańsku, w: Z zagadnień akademickiej kultury fizycznej. Na dziewięćdziesięciolecie sportu akademickiego w Polsce, red. B. Maksimowska, A. Nowakowski, J. Rodziewicz-Gruhn, Częstochowa 1999, s. 69-74.

Gizowski, M., Symbolika ideograficzna w polskim ruchu sportowym, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, Tom III. VI Ogólnopolska konferencja historyków kultury fizycznej Chycina 1997, red. B. Woltmann, Gorzów Wlkp. 1998, s. 295-300.

Głuszek Z., Leksykon polskich olimpijczyków 1924–1998, Warszawa 1999.

Głuszek, Z., Polscy olimpijczycy, Warszawa 1971.

Godlewski, P., Sport w Polsce na tle politycznej rzeczywistości lat 1944-1956, Poznań 2006.

Godlewski, R., E. Pawłowski, Szczecińscy olimpijczycy, Szczecin 1982.

Godycki M. (red.), 40 lat Katedry Wychowania Fizycznego UP do Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 1959.

Goetel W., Na nartach przed pięćdziesięciu laty, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 45-55.

Goetel W., W lat piętnaście, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 27-31.

Goetel, W., Takie były początki…, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985, s. 23-36.

Goetel, W., Zebranie na szczycie Babiej Góry, w: Pół wieku AZS. Sukcesy, cyfry, fakty, ludzie , porażki , wspomnienia i anegdoty, red. Wojciech Szkiela, Bogdan Tuszyński, Zygmunt Weiss, Warszawa 1962.

Gołub M., Kuśmierczyk L., 1948-2008. 60 lat opolskiej siatkówki, Opole 2008.

Gomoliszek J., Toruńskie czasopisma  studenckie  w  latach  1945–1995, Toruń 2001.

Gorgoń K. (oprac.), Historia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Krakowie w latach 1950-1992, Kraków 1993 (maszynopis).

Gotard, Zygmunt, Tydzień sportu akademickiego jako jedna z form upowszechniania wf i sportu w okresie II RP, w: Sport i wychowanie fizyczne w środowisku akademickim, Warszawa 1985.

Gowarzewski A., Nowak M.G., Szmel B., Cracovia. 100 lat prawdziwej historii, Katowice 2006.

Grabara S., Gala Śląskiego Sportu Akademickiego, w: 65 lat AZS Katowice, cz. III., 2006-2011, red. Janik T., Karpińska-Szemes K., Mazepa T., Misztal A., Walusza M., Katowice 2011.

Grabowski M., Moje koszykarskie początki, w:  J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008.

Grabowski T., Sport akademicki w Warszawie rodził się na moich oczach..., w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 62- 71.

Grabowski, T., Z lamusa warszawskiego sportu, Warszawa 1957.

Grot Z., Krótki rys dziejów Studium Wychowania Fizycznego [w:] 41 lat od Katedry Wychowania Fizycznego UP do WSWF w Poznaniu, Poznań 1959.

Grot, Z., Krótki rys dziejów Studium Wychowania Fizycznego, w: 40 lat od Katedry Wychowania Fizycznego UP do WSWF w Poznaniu, Poznań 1959.

Grygołowicz A., Spotkanie mistrzów po 25 latach, AZS Olsztyn- Resovia 1973, Olsztyn 1998, ss. 37.

Grygołowicz, A., 30 lat piłki siatkowej mężczyzn Akademickiego Związku Sportowego w Olsztynie 1950-1980, Olsztyn 1980.

Grzyb, D., Wpływ kariery sportowej Justyny Kowalczyk na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży Małopolski, w: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport, Tom II, red. J. Chełmecki, Warszawa 2007, s. 135-141.

Haczkiewicz, B., Z moich wspomnień, w: 50 lat Akademii Wychowania Fizycznego Wrocławiu. Wydarzenie – wspomnienia –opinie, red. Juliana Jonkisza, Wrocław 1996.

Hake,  Cz., (1933-1935), Z białych murów uczelni... (fragmenty wspomnień), w: Wspomnienia absolwentów CIWF - AWF z lat l929-1939, red. K. Zuchora, Warszawa 2000.

Halemba, P., Powstanie i rozwój klubów AZS Katowice w okresie powojennym ze szczególnym uwzględnieniem  turystyki, w: Wybrane zagadnienia z organizacji i historii AZS. Na 55 lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), red. A. Nowakowski, Częstochowa  2001, s. 57-73.

Hałys, J., Polska piłka nożna. Almanach, Kraków 1986.

Hanusz H., Academic Championship of Poland in the 1951-1958, w: Physical Culture in Poland between 1945-2009, red. L. Nowak i R. Urban, t. IX, Gorzów Wlkp. 2010, s. 71-84.

Hanusz H., Akademicki Związek Sportowy w Polsce Ludowej, w: Między stadionem a brzegiem  jeziora. 65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie, red,. Siwicki M., Dubielski G., Olsztyn 2016.

Hanusz H., AZS w Polsce Ludowej, Poznań 2014.

Hanusz H., Członkowie honorowi Akademickiego Związku Sportowego, w: Dzieje Akademickiego Związku Sportowego, t. III, pod red. R. Wryka, Poznań 2014, s. 233-278.

Hanusz H., Początki międzynarodowego akademickiego ruchu sportowego na przełomie XIX i XX wieku, w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci,  T. II – uwarunkowania historyczno-socjologiczne, red. Zadarko E., Barabasz Z., Krosno 2009.

Hanusz H., Polska w światowym ruchu uniwersjadowym w latach 1959-2007, [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. VIII, pod red. L. Nowaka, Gorzów Wlkp., 2008, s. 445-458.

Hanusz H., Udział członków Akademickiego Związku Sportowego w powstaniu i rozwoju polskich związków sportowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu, Warszawa 2099, t. II, s. 113-122.

Hanusz, H. Powstanie i rozwój pisma „Akademicki Przegląd Sportowy” w latach 1933-1989, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. X (2), Kultura fizyczna w Polsce Ludowej i w Trzeciej Rzeczypospolitej, pod red. L. Nowaka, P. Pieczyńskiego, R. Urban, Gorzów Wlkp. 2012, s. 255-272.

Hanusz, H., Akademicki Związek Sportowy, w: Kronika sportu polskiego 2003, Warszawa 2004.

Hanusz, H., Azetesianki – mistrzynie sportu w okresie Polski Ludowej, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Tom XII (2), red. L. Nowak, T. Jurek, Gorzów Wlkp. 2016, s. 53-82.

Hanusz, H., Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego – analiza szkoleń Zarządu Głównego AZS w l. 1998-2004, [w:] Współczesna kultura fizyczna studentów w teorii i praktyce, red. A. Matuszewski, R. Muszkieta, Poznań 2005.

Hanusz, H., Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego – analiza szkoleń Zarządu Głównego AZS w l. 1998-2004, w: Współczesna kultura fizyczna studentów w teorii i praktyce, red. A. Matuszewski, R. Muszkieta, Poznań 2005.

Hanusz, H., Edukacja sportowa dzieci i młodzieży w działalności klubu Akademickiego Związku Sportowego w Zakopanem, w: Społeczno-edukacyjne oblicza Współczesnego sportu i olimpizmu Wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych miastach, red. Jerzy Chełmecki, Warszawa 2008, s. 104-112.

Hanusz, H., Gala medali na 100-lecie AZS-u, w: Kronika sportu polskiego 2009, Warszawa 2010, s. 16-17.

Hanusz, H., Nie składamy broni, w: Kronika sportu polskiego 2007, Warszawa 2008, s. 507.

Hanusz, H., Początki międzynarodowego akademickiego ruchu sportowego na przełomie XIX i XX wieku, w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, Tom II: Uwarunkowania historyczno-socjologiczne, red. K. Obodyński, Z. Barabasz, Warszawa 2009, s. 29-45.

Hanusz, H., Polscy akademicy w światowym ruchu uniwersjadowym, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu” 2008, s. 19-25.

Hanusz, H., Rekordowe uniwersjady, w: Kronika sportu polskiego 2011, Warszawa 2012, s. 19-20.

Hanusz, H., Rok sukcesów, w: Kronika sportu polskiego 2005, Warszawa 2006, s. 427-428.

Hanusz, H., Stefan Dziedzic (1927-2006), zakopiański olimpijczyk (zawodnik, trener, wychowawca, sędzia czyli człowiek sportu), w: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport, Tom II, red. J. Chełmecki, Warszawa 2007, s. 119-126.

Hanusz, H., Studenci sportowcy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku w światowym ruchu uniwersjadowym w latach 2005-2015,  „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku” 2016, nr 4, s. 5-17.

Hanusz, H., Udział członków Akademickiego Związku Sportowego w powstaniu i rozwoju polskich związków sportowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu, t. II, Warszawa 2009, s. 113-129.

Hanusz, H., Wspaniałe, rekordowe starty akademików, w: Kronika sportu polskiego 2013, Warszawa 2014, s. 514.

Hanusz, H., Współpraca studiów wychowania fizycznego i sportu oraz klubów uczelnianych Akademickiego Związku Sportowego w promocji kultury fizycznej, w: Kultura fizyczna w środowisku akademickim w czasie zmiany społecznej: 60-lecie sportu akademickiego w Szczecinie,  red. Kromolicka B., A. Sander, Szczecin 2011, s. 85-93.

Hanusz, H., Współpraca studiów wychowania fizycznego i sportu oraz klubów uczelnianych Akademickiego Związku Sportowego w promocji kultury fizycznej, w: Kultura fizyczna w środowisku akademickim w czasie zmiany społecznej: 60-lecie sportu akademickiego w Szczecinie, red. Kromolicka B., A. Sander, Szczecin 2011, s. 85-93.

Hanusz, H., Korpak B., 100 lat Akademickiego Związku Sportowego, Warszawa 2014.Koło Seniorów AZS Kraków 1992-2012, Wydanie Specjalne „Akademickiego Przeglądu Sportowego”, Kraków 2012, s. 4.

Hanusz, H., Korpak B., Polacy na letnich uniwersjadach 1959-2009, Warszawa 2010.

Hanusz, H., B. Korpak, Polacy na zimowych uniwersjadach 1960-2017, Białystok 2017.

Hanyżewska, G., Zarys historyczny rozwoju Studium Wychowania Fizycznego oraz KU AZS Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w l. 1969-1979, „Zeszyty Naukowe WSP W Bydgoszczy” 1986, 6, s. 21- 40.

Hawelski Z., Wspomnienia  z lat 1924-1932, [w:] AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985.

Hądzelek K., Klub AZS-AWF, w: Akademia Wychowania Fizycznego 1929-1959. Księga Pamiątkowa, Warszawa 1959, s. 338-339.

Hądzelek K., Stanisław Turketti (1927-1969), w: Słownik biograficzny pracowników CIWF i AWF, Warszawa 2000.

Hądzelek, K. i in. (red.), Mała encyklopedia sportu, L-Ż, Warszawa 1984.

Hądzelek, K. i in. (red.), Najlepsi z najlepszych. Polscy złoci medaliści olimpijscy, Warszawa 2001.

Hądzelek, K., A. Mazur (red.), Słownik biograficzny pracowników CIWF i AWF. T. 1., Warszawa 2000.

Hądzelek, K., A. Mazur (red.), Słownik biograficzny pracowników CIWF i AWF. T. 2., Warszawa 2000.

Hądzelek, K., A. Mazur (red.),  Słownik biograficzny pracowników CIWF i AWF. T. 3.,  Warszawa 2002.

Hądzelek, K., A. Mazur (red.), Słownik biograficzny pracowników CIWF i AWF,  T. 4 Warszawa 2005.

Hądzelek, K., Klub AZS-AWF, w: Akademia Wychowania Fizycznego 1929-1959. Księga Pamiątkowa, Warszawa 1959.

Hądzelek, K., K. Zuchora (red.), Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1929/1930-2009/2010. Księga Pamiątkowa, Warszawa 2010.

Hirsz, Z. J., Dziesięć lat białostockiej uczelni uniwersyteckiej, Białystok 1973.

Hrehorów, M., Koło Seniorów Akademickiego Związku Sportowego, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” V, 2003, s. 189-194.

Hrehorów, M., Wspomnienia. Tworzenie klubu AZS przy WSAH w Częstochowie, Częstochowa 2008.

Huzarski M., Akademicka kultura fizyczna w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce – stan badań, “Studia Humanistyczne AWF Kraków” 11, 2011, s. 63-76.

Huzarski M., Huzarska A., Literature research on academic physical education, sport and tourism activities in the period of the second Polish Republic, Journal of Health Promotion and Recreation Rzeszow 2011, 2, s. 59-67.

Informator Jubileuszowy - 75 lat AZS 1908-1983, Szczecin 1983.

Jackowski B., Akademickie Mistrzostwa Polski, w: Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. Jezierski R., Kaczyński A., Wrocław 2006.

Jagiełło-Kuczała J., J. Wnuk (oprac.), 10 lat PWSZ w Krośnie, 1999-2009, Krosno 2009.

Jakubowski T., Działalność absolwentów CIWF i AWF w oficerskich obozach jenieckich, [w:] Akademia Wychowania Fizycznego imienia generała broni Karola Świerczewskiego w latach 1929 - 1959. Księga pamiątkowa, Warszawa 1960, s. 76-80.

Jakubowski, T., Pracownicy i absolwenci CIWF i AWF w obozie jenieckim w Woldenbergu, „Kultura Fizyczna" 1960, nr 7 - 8 , s. 616-618.

Janik T., Karpińska-Szemes T., Walusza M., Nasza sportowa trylogia, w: 65 lat AZS Katowice, cz. III., 2006-2011, red. Janik T., Karpińska-Szemes K., T. Mazepa, Adam Misztal, Michał Walusza, Katowice 2011, s. 74-78.

Janik, E., Płaczek J., Polskie zespoły w olimpijskich turniejach koszykówki, w: Wyniki sportowe w nowożytnych IO, Poznań 1982, s. 97-104.

Janik, T., W stronę przyszłości. Rozmowa z prezesem ZOŚ AZS Katowice betą Widawską, w: 65 lat AZS Katowice, cz. III, 2006-2011, red. T. Janik i in., Katowice 2011, s. 13-15.

Janikowski P., Jarosławy Jóźwiakowskiej zabawa nad poprzeczką, w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008.

Janikowski, P., Adam Korol - wioślarz (prawie) spełniony, w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008, s. 228-9.

Janikowski, P., Krystyna Malinowska-Krupowa szlachetna jak sport, w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008, s. 127-133.

Janikowski, P., Motywujące cele Alicji Pęczak, w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008, s. 219-223.

Janikowski, P., Potomkowie pana Wołodyjowskiego, w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008.

Jankowski B., Wspomnienia, w: Jaworowicz J., 40-lecie współpracy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ z Klubem Uczelnianym AZS UŁ, Łódź 1992, s. 32-35.

Janusz, M., A. Rejman, Organisational structures of academic sport in Rzeszow province in the years 1955–1989, “Scientific Review of Physical Culture” 5, 4, s. 242-249.

Jaroszewski J., Łuczak M., Kultura fizyczna w programach łódzkiego oddziału Związku Młodzieży Chrześcijańskiej (YMCA) w latach 1920–2002, Kultura Fizyczna, 2014, T. XIII, Nr 2, s. 95-113.

Jaślikowska-Sadowska T. (red), Od Filii do Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej: zjazd absolwentów z okazji XXXV-lecia uczelni, 3-5 czerwiec 2005 r., Biała Podlaska 2005.

Jaślikowska-Sadowska T., (red), Od Filii do Filii : Zjazd Absolwentów z okazji Jubileuszu 45 lecia Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, 12-13 września 2015 r.,  Biała Podlaska 2015.

Jaślikowska-Sadowska, T. (red.) , 40 lat minęło... : Wydziałowi Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej : Zjazd Absolwentów z okazji 40-lecia Uczelni, 11-12 września 2010 r. , Biała Podlaska  2010.

Jatowska G., Przerwane igrzyska. Niezwykli sportowcy II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017.

Jaworowicz, J. (red.), 40-lecie współpracy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ z Klubem Uczelnianym AZS UŁ, Łódź 1992, ss. 64.

Jaworowicz, J., Piłka jest okrągłe a bramki są dwie (wspomnienie), w: red. Jaworowicz Jerzy, 40-lecie współpracy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ z Klubem Uczelnianym AZS UŁ, Łódź 1992.

Jaworowicz, J., Wspomnienie o Zbigniewie Kuchowiczu ( 1927-1991 ), „ Kultura Fizyczna ” 1992, nr 1-2.

Jaworowicz, J., Wychowanie fizyczne i sport w Uniwersytecie Łódzkim 1976-1987, w: Wychowanie fizyczne i sport w UŁ w latach 1947-1987, Łódź 1987.

Jaworski ,Z., Zarys działalności uczelni wychowania fizycznego w Polsce w l. 1950-2000, „Kultura Fizyczna” 2002, 11-12, s.19-26.

Jaworski S. L. i in. (oprac.), Klub Środowiskowy SZS-AZS w Szczecinie . Sekcja wioślarska – działalność  w roku 1976,  Szczecin 1977, ss. 30.

Jegorow, A., Na bieżniach, skoczniach i rzutniach w latach 50. i początkach 60., w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008, s. 121-125.

Jettmar, J., Spełnienia pod żaglami, w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008, s. 135-139.

Jezierski R., Pamiątkowa fotografia, [w:] Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. Jezierski R., Kaczyński A., Wrocław 2006.

Jezierski R., Rocznik 1955. Znamienne czasy studiów rocznika 1952-1955, w: Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. Jezierski R., Kaczyński A., Wrocław 2006, s. 189-90.

Jezierski R., Słoneczna Uczelnia - mity i rzeczywistość. Wywiad z profesorem Julianem Jonkiszem, w: Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWTF – AWF we Wrocławiu, red. R. Jezierski, A. Kaczyński, Wrocław 2006, 104-115.

Jezierski, R., Kaczyński A.(red), Nasza Słoneczna Uczelnia, Wrocław 2006.

Jezierski, R., Palacz i niejadek, w: Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. R. Jezierski, A. Kaczyński, Wrocław 2006, s. 134-5.

Jezierski, R., Pamiątkowa fotografia, w: Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. R. Jezierski, A. Kaczyński, Wrocław 2006, s. 281.

Jezierski, R., Rocznik 1955. Znamienne czasy studiów rocznika 1952-1955, w: Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. R. Jezierski, A. Kaczyński, Wrocław 2006, s. 189-190.

Jędrzejowska J., Urodziłam się na korcie, oprac. K. Gryżewski, Warszawa 1955.

Jędrzejowski, R., Sportowe wspominki, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985.

Jonkisz J. (red), Pięćdziesiąt lat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wydarzenia - wspomnienia - opinie, Wrocław 1996.

Jonkisz J., Naglak Z., Jubileusz Klubu Sportowego AZS AWF 1976-2001 na tle dziejów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2001.

Jonkisz J., Od Studium Wychowania Fizycznego do Akademii Wychowania Fizycznego. Etapy przemian organizacyjnych w 30-leciu, w: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 1976, t. XII, s. 7-35.

Jonkisz, J. (red.), XL lat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1946-1986, Wrocław 1987.

Jonkisz, J., Jubileusz 10-lecia Klubu Sportowego AZS AWF we Wrocławiu. 1976-1986, w: XL lat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1946-1986, red. J. Jonkisz, Wrocław 1987.

Jonkisz, J., Naglak Z., Jubileusz Klubu Sportowego AZS AWF 1976-2001 na tle dziejów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2001.

Jonkisz, J., Od Studium Wychowania Fizycznego do Akademii Wychowania Fizycznego, w:  Pięćdziesiąt lat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wydarzenia, wspomnienia, opinie, red. J. Jonkisz, Wrocław 1996.

Jonkisz, J., Śladami obozów letnich studentów AWF we Wrocławiu 1947-1995 : pedagogika życia obozowego we wspomnieniach, piosence i anegdocie, Wrocław 1996.

Jonkisz, J., Z. Naglak, Jubileusz 25-lecia Klubu Sportowego AZS AWF 1976-2001 na tle dziejów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław  2001.

Jonkisz, J., Z. Naglak, Jubileusz Klubu Sportowego AZS AWF 1976-2001 na tle dziejów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2001, ss. 136.

Jubileusz 50-lecia Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, t. 1 i 2, red. S. Tarczyński, Olsztyn 1999.

Judycki Z. A. Polsce sportowcy w świecie, Warszawa 2014, ss. 319.

Kaczyński A., Moje trzy rozdziały, w: Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. Jezierski R., Kaczyński A., Wrocław 2006.

Kamiński A., Azetesiacy pod żaglami, Warszawa 1978.

Kamiński, J. i in. (red.), 35-lecie zakopiańskiego klubu SZS-AZS, Kraków 1984.

Kania, H., Włodzimierz Drużbiak (1908-1997), w: Słownik biograficzny pracowników CIWF-AWF, Warszawa 2000, t. I, s. 22-26.

Karpińska-Szemes K., Konferencja popularno-naukowa AZS, w: 65 lat AZS Katowice, cz. III., 2006-2011, red. Janik T., Karpińska-Szemes K., Mazepa T., Misztal A., Walusza M., Katowice 2011.

Kempisty, Cz., Rola uczelni w rozwoju turystyki i rekreacji, w: XL lat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławia 1946-1986, red. J. Jonkisz, Wrocław 1987.

Kiedrowski K., To, że żyję, zawdzięczam własnej sprawności fizycznej, w: Wspomnienia absolwentów CIWF - AWF z lat l929-1939, red. Zuchora K., Warszawa 2000.

Kijak, S., Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Medycznej i Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie w latach 1945-1960, „Rocznik Naukowy WSWF w Krakowie” 1962, t. 2, (wyd. 1963).

Kirkor W., Początki lekkoatletyki, w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008, s. 75-77.

Klak, A., Szwed W., Życie sportowe oraz kultura fizyczna w obozach jenieckich w świetle zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach‑Opolu, w: Kultura fizyczna w zbiorach polskich bibliotek, archiwów i kolekcji prywatnych Materiały z sesji naukowej 20 - 21 IV 2009 Warszawa, Warszawa 2009, s. 195-217.

Klimczak, W., Leksykon ludzi ZSP, Warszawa 2002.

Klimczak, W., Szkice z historii SZSP, Warszawa 1981.

Klimczak, W., Zrzeszenie Studentów Polskich 1950-1973. Fakty i wydarzenia, Warszawa 1977.

Klimontowicz, W., Ruch olimpijski na terenie Śląska i Zagłębia (leksykon). Olimpijczycy 1924-1994, Katowice 1996.

Klisiecki, A., W. Wompel, 10 lat Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 1956.

Kłaput A., Zapis wioślarskiej działalności, [w:] AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985.

Kłodziński J., Kultura fizyczna a sport żołnierski w Gdyni okresu międzywojennego, “Rocznik Naukowy AWFiS W Gdańsku” 2013 R., T. XXIII, s. 77-83.

Kobendza R.L., Działalność sekcji wioślarskiej AZS w Wilnie w  latach 1923-1939, Warszawa  1991, ss. 36.

Kobendza R.L., Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp. 1972-1992, Gorzów Wlkp. 1993.

Kobendza R.L., Olimpijczycy wioślarscy z Gorzowa Wielkopolskiego 1992-2000, Gorzów Wielkopolski : 2001, ss. 45.

Kobendza R.L., Sekcja wioślarska AZS w Warszawie 1917-1939, Warszawa 1991, ss. 97.

Kobendza R.L., Zarys działalności sekcji wioślarskiej AZS Poznań w latach 1919-1939, Warszawa 1990, ss. 56.

Kobendza, R.L., Działalność́ Sekcji Wioślarskiej Akademickiego Związku Sportowego w Wilnie w latach 1923-1939, Warszawa 1991, ss. 35.

Kobeszko W. (oprac.), Klub sportowy AZS – AWF Gorzów Wielkopolski. XV lat 1972-1987, Gorzów Wlkp. 1987.

Kochanowski M., Krótka historia Aeroklubu Gdańskiego, „Pismo Politechniki Gdańskiej” 1995, 5, s. 32–34.

Kociński, B., Opolscy olimpijczycy, Opole 2013.Koerber, W., Olimpijczycy sprzed lat, Wrocław 2012.

Koerber W., Olimpijczycy sprzed lat, Wrocław 2012.

Koło Seniorów AZS Kraków 1992-2012, Kraków 2012.

Kołodziej R., P. Ostrowski, The activity of Academic Sports Association club branch of University of Maria Skłodowska-Curie in Rzeszów in years 1969-2001, “Scientific Review of Physical Culture” 5, 4, 2015, s. 296-302.

Kołodziej, R., Ostrowski P., Activities of physical education and sport department, branch of the Maria Curie-Skłodowska University in Rzeszow in the years 1969-2001,  “Scientific Review of Physical Culture”6, 4, 2016, s. 201-207.

Kołodziej, R., Tabaczek-Bejster I., Działalność Sekcji Narciarskiej Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie w latach 1909–1923, w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, Tom II: uwarunkowania historyczno-socjologiczne, red. Kazimierz Obodyński, Zbigniew Barabasz, Warszawa 2009, s. 47-60.

Kondraciuk, M., Łopiński M., Olimpijczycy z Łodzi i regionu. Paryż 1924 – Rio 2016, Łódź 2017.

Konopacka H., Tajemnica moich sukcesów, [w:] R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 141-144.

Konopacka, H., Któregoś dnia, Warszawa 1929.

Konopacka, H., Tajemnica moich sukcesów, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 141-144.

Konopka, M., Nowakowski A., Wychowanie fizyczne i sport w niepaństwowych szkołach wyższych  w Polsce. Zagadnienia prawno-organizacyjne, w: Studia z historii i organizacji  kultury fizycznej, red. A. Nowakowski i in., Częstochowa 1998, s. 161-168.

Kopczyński, R., W poszukiwaniu optymalnego modelu wychowania fizycznego młodzieży akademickiej, „Kultura Fizyczna” 1989, XLIII, s. 5-6.

Korpak B. (oprac.), Festiwale. Studencki festiwal sportowy (1987-2010), Warszawa 2011.

Korpak B., Każda Uniwersjada była inna, [w:] R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 548-595.

Korpak B., Petka S., Sport akademicki w polityce państwa, [w:] Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci Tom 1 Stan i perspektywa zmian, red. Obodyński K., Barabasz Z., Warszawa 2009.

Korpak B., Wychowanie fizyczne studentów. Bilans stanu, perspektywy zmian, [w:] Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci Tom 1 Stan i perspektywa zmian, red. Obodyński K., Barabasz Z., Warszawa 2009.

Korpak, B., Białe skarpetki, w: 65 lat AZS Katowice, cz. III., 2006-2011, red. T. Janik, , K. Karpińska-Szemes, T. Mazepa, A. Misztal, M. Walusza, Katowice 2011, s. 16-17.

Korpak, B., Petka S., Sport akademicki w polityce państwa, w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Tom 1. Stan i perspektywa zmian, red.   K. Obodyński, Z. Barabasz, Warszawa 2009.

Korytkowski, D., C. Pietraszewski (oprac.), Jednodniówka w okazji jubileuszu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Gdańskiej. 30 lat SWFiS  (1951-1981), Gdańsk 1981, ss. 70.

Kosiński, Krzysztof, Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warszawa 2006, ss. 416.

Kosiorowski A., Zaborniak S., Podkarpacie na olimpijskim szlaku, Rzeszów 2002.

Kostowski, E., (red.), Biogramy Absolwentów Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej II, red., Część B – biogramy absolwentów, Gliwice 2013.

Koszewski, Janusz, Trenowanie w AZS było czymś oczywistym, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 413-419.

Kościesza K., Filia poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie [w:] Nadodrze, 1973 nr 6, s. 3.

Kotowska-Jelonek, M., Politechnika Radomska 1950-2000, Radom 2000.

Kowal, Z., Łuczak, W., AZS Poznań, koszykówka 1984/85, Poznań 1984, ss. 16.

Kowalczuk M., Pasje i przyjaźnie, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 512-523.

Kowalczuk M., Pasje i przyjaźnie, w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008, s. 183-189.

Kowalczuk, M., Pasje i przyjaźnie, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 512-523.

Kowalski M. (red.), Od Akademii bialskiej do AWF, Międzyrzec Podlaski 1973.

Kowalski, J., AZS, wspomnienia, „Wychowanie Fizyczne i Sport 2006, 3, s. 3-4.

Kozłowiecka Z., Łosiński W., Wiśniewski B.,  XXXV lat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,  Poznań 1987.

Kozłowski W.,  Z archiwum mej pamięci - notatek kilka z niezapomnianych studenckich lat 1972 – 1976, [w:] , 40 lat minęło... : Wydziałowi Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej: Zjazd Absolwentów z okazji 40-lecia Uczelni, 11-12 września 2010 r., red. Jaślikowska-Sadowska T., Biała Podlaska 2010,  s.  199-200.

Kozłowski, W. A., Zasłużeni chełmianie dla kultury fizycznej: słownik biograficzny. Cz. 1-3, Chełm 2007.

Krempf Z. (red.), Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów 1976.

Kromolicka B., Sander A., Kultura fizyczna w środowisku akademickim w czasie zmiany społecznej : 60-lecie sportu akademickiego w Szczecinie, Szczecin 2011.

Kronika ZŚ AZS Rzeszów, http://www.azs.rzeszow.pl/zs-azs/troche-historii.html,

Kruczalak E., Basia - gryfowi zawsze wierna, „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego” 1998, nr 2, s. 26-29.

Kruczalak E., Wielka niespodzianka rzymskich igrzysk olimpijskich - srebrna medalistka Jarka Jóźwiakowska, „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego” 2002, nr 1, s. 49-54.

Krupa S.,  Moje sportowe CV, w:  Rybicki J., Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008, s. 83-87.

Kruszyńska, Alicja, Sport przedwojenny w zbiorach Biblioteki Głównej AWFiS w Gdańsku, Kultura fizyczna w zbiorach polskich bibliotek, archiwów i kolekcji prywatnych - materiały z sesji naukowej, Warszawa 2009 (CD –room).

Kruża D., Działalność AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach na rzecz krzewienia  sportu i rekreacji  fizycznej, [w:] Wybrane zagadnienia z organizacji i historii AZS. Na 55 lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), red. Nowakowski A., Częstochowa  2001, ss. 135-6.

Kruża, D., Działalność AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach na rzecz krzewienia  sportu i rekreacji  fizycznej, w: Wybrane zagadnienia z organizacji i historii AZS. Na 55 lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), red. Nowakowski A., Częstochowa  2001, s. 129-144.

Krzanowski, A., Gelleta K., Historia kształcenia w Krośnie w zawodzie nauczycieli wychowania fizycznego  od XIX–XXI wieku, w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, Tom II: uwarunkowania historyczno-socjologiczne, red. Kazimierz Obodyński, Zbigniew Barabasz, Warszawa 2009, s. 151-165.

Krzemiński G., Po prostu Nastek, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 535-540.

Krzewiński, I., Lekkoatletyka polska w latach 1969-1994, w: red. B. Woltmann, Lekkoatletyka w Polsce 1919-1994, Warszawa 1994.

Krzos, M., Lingwistki atakują, „Polska Siatkówka”, 56, kwiecień 2013, s. 18-19.

Krzystanek, W., Leśnikowski D., Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014), Chorzów 2014.

Krzyżewski, T., Weterani lwowskiego czasopiśmiennictwa humorystycznego, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1976, R. 15, z. 2.

Kuczma, K., Sportowcy jako patroni ulic w Polsce – zarys problematyki, „Sport Wyczynowy” 2012, 3, s.122-134.

Kuczyński, A., Wielkopolscy sportowcy na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, „Kronika Wielkopolski” 2012, 4, s. 107-110.

Kudelski, W., Działalność sportowa, w: Akademia Wychowania Fizycznego na Podlasiu. Filia i Zamiejscowy Wydział warszawskiej AWF w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 1990, s. 102-109.

Kukiełka L., Wojciechowski L.R. (red.), 35 lat sportu akademickiego w Koszalinie w okresie 1968-2003, Koszalin 2003.

Kukulski, J., Pierwsze mecze, pierwsze bramki… Piłkarstwo krakowskie od kolebki do założenia Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Kraków 1988.

Kulińska, L., Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska i Młodzież Wielkiej Polski w latach 1922–1947, Warszawa 2004.

Kulmatycki L. (oprac.), Księga profesorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,  Wrocław 2016.

Kultura fizyczna w zbiorach polskich bibliotek, archiwów i kolekcji prywatnych Materiały z sesji naukowej 20 – 21 IV 2009 Warszawa, Warszawa 2009. (CD-Rom).

Kunicki B. J. (red), Gorzowski ośrodek poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w latach 1971-1986. Rozwój - dorobek naukowy – perspektywy, Poznań 1986.

Kunicki B. J.,  Woltmann B. (red.), Gorzowski ośrodek akademicki w latach 1971-1996, Gorzów Wlkp. 1996.

Kunicki, B. J. (red), Gorzowski ośrodek poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w latach 1971-1986. Rozwój - dorobek naukowy – perspektywy, Poznań 1986.

Kuński H., J. Grewiński, E. Zakrzewska, Generał dr Stanisław Rouppert (1887-1945), członek honorowy Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych, „Medicina Sportiva”, 1999,3, 1, s.145-149. (CD-Rom).

Kuński, H., Dzieje medycyny sportowej w Polsce Tom II (1951–2000). Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, Łódź 2009.

Kurek, K., Galicyjskie Stowarzyszenia kolarskie 1886-1914, Kraków 2011.

Kuropeska, K., Olimpijczycy Ziemi Sądeckiej, „Rocznik Sądecki” 28, 2000, s. 279-314.

Kuropeska, K., Sądeccy sportowcy olimpijczycy - między Sydney a Atenami,  „Rocznik Sądecki” 30, 2002, s. 260-282.

Kurzyński, H., Pietkiewicz, S. , Rynkowski, M., Od Adamczaka do Zasłony - Leksykon lekkoatletów polskich okresu międzywojennego – mężczyźni, Warszawa 2004.

Kustosik-Welon K.. Krystyna Krzaczkowska-Hęćka, Rocznik 1958. Pięćdziesiąt lat minęło jak jeden dzień [w:] Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. Jezierski R., Kaczyński A., Wrocław 2006. 

Kuś P., Miejsce i rola wychowania fizycznego i sportu wśród młodzieży akademickiej na przykładzie Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, w: Miejsce i rola wychowania fizycznego i sportu młodzieży akademickiej. Sejmik wychowania fizycznego i sportu 14.11. 2008, Poznań 2009, s. 9-14.

Kuś, E., Działalność AZS Wrocław w latach 1945-1956, w: Sport i wychowanie fizyczne w środowisku akademickim, red. K. Obodyński, Warszawa 1985.

Kuś, P., Miejsce i rola wychowania fizycznego i sportu wśród młodzieży akademickiej na przykładzie Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, w: Miejsce i rola wychowania fizycznego i sportu młodzieży akademickiej. Sejmik wychowania fizycznego i sportu 14.11. 2008, Poznań 2009, s. 9-14.

Kwiek, A., M. Niedźwiecki, Sportowe asy Lubelszczyzny, Lublin 2000.

Langnas, S., Żydzi a studia akademickie w Polsce w latach 1921–1933 (Studium statystyczne), Lwów 1933.

Laskiewicz H., Organizacje młodzieżowe w AWF w latach 1949-1960, w: Akademia Wychowania Fizycznego 1929-1959. Księga Pamiątkowa, Warszawa 1960, s. 132-133.

Laskiewicz, H. Powstanie i rozwój organizacyjny ruchu sportowego na Pomorzu Zachodnim (1945-1957), Szczecin 1993.

Laskiewicz, H., Historia studiów wychowania fizycznego w Szczecinie, w: Magisterskie studia z wychowania fizycznego w Szczecinie (1975-2005), red. J. Eider, Szczecin 2006, s. 11-30.

Laskiewicz, H., Instytut Kultury Fizycznej w Szczecinie (1950-2000), Szczecin 2001.

Laskiewicz, H., Kultura fizyczna na Wileńszczyźnie w latach 1900-1939. Zarys monograficzny dziejów, Szczecin 1998.

Laskiewicz, H., Olimpijczycy Pomorza Zachodniego (Studium porównawcze),  „Prace Instytutu Kultury Fizycznej USz”2006, 22, s. 145-169.

Laskowski, K., Pierwsze K. O., w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 150-155.

Laszuk R., Kobiece oblicze piłki nożnej w AZS AWF Biała Podlaska, Biała Podlaska 2017, ss. 208.

Latuszkiewicz, B., Zielone bractwo - historia sportowych LZS, Warszawa 2000.

Lenart F., Pół wieku przyjaźni z biało-zielonym Gryfem, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985, s. 197-208.

Leska, M., Mój „osobisty” AZS, w: Akademicki Związek Sportowy 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, wybór i oprac. R. Wryk, Poznań 1985, s. 351-357.

Leski K., O bardzo dawnej sekcji narciarskiej AZS Warszawa i jej okolicach, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985.

Leski, K., Warszawskie żeglarstwo w konspiracji, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 281-291.

Leszko, L.,  Gdy Śpiący rycerze w Giewoncie zbudzili się  i przypięli narty, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 56-61.

Leszko, L., Narciarze za okupacji, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 334-340.

Lewandowski J., Nie zna życia, kto nie był w AZS-ie!,  w:  J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008, s. 179-181.

Lipiec J., Przedmowa, w: Porada Z., Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 7-8.

Lipiec, J., Przedmowa Profesora Józefa Lipca, w: Żółta Księga AZS (z lat 1910-1914), Kraków 2009, s. 3-8.

Lipiec, J., Wstęp, w: Porada, Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 7-11.

Lipiński E., Sportowe fragmenty z pamiętnika, [w:] R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 162-189.

Lipiński, Eryk,  Sportowe fragmenty z pamiętnika, w:  R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 162-189.

Lipoński W., World Sports Encyclopedia, 2001.

Lipoński, W., Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa 1987.

Lipoński, W., S. Lipoński, Polacy na Olimpiadach, Poznań 2008.

Lipoński, W., Sport,  literatura, sztuka, Warszawa 1974.

Lipoński, W., World Sports Encyclopedia, Poznań 2003.

Lipska, K., Klub Sportowy AZS AWF Warszawa w latach 1949-1984, w: Sport i wychowanie fizyczne w środowisku akademickim. Ogólnopolska konferencja naukowa. Rzeszów 7-8 grudnia 1984, red. K. Obodyński, Warszawa 1985, s. 299-309.

Lis, J. B. Tuszyński, Portrety, Warszawa 1978, ss. 114.

Lis, J., Laury olimpijskie. Polacy na letnich igrzyskach olimpijskich 1924-1976, Warszawa 1980.

Lis, J., Polscy medaliści olimpijscy, Białystok 1985.

Lisiecki, W., Akademicki Związek Sportowy Wilno 1919-1939, (maszynopis w zbiorach ZG AZS).

Lorkiewicz M., Wspomnienia Azetesiaka - futbolisty, [w:] AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. Wryk R., Poznań 1985. 

Lorkiewicz, M., Wspomnienia Azetesiaka - futbolisty, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985, s. 74-5.

Ludwiczak, W., Moja droga do AZS, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985.

Ludwiczak, W., Odradzający się AZS Poznań, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 341-348.

Luther A., „Gryfici”, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985, s. 331-2.

Luther A., Jaworski Z. i in. (red.), 35-lecie zakopiańskiego klubu SZS-AZS, Kraków 1984.

Łoś, A., Wrocławianie w górach wysokich w okresie PRL-u, w: Z dziejów sportu na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej, red. Jarosław Maliniak, Piotr Sroki, Grzegorz Strauchold, Wrocław 2014, s. 173-182.

Łuczak M., Jaroszewski J, Zbigniew Czajkowski – praktyk i teoretyk szermierki, [w] Kultura Fizyczna 2014, T. XIII, Nr 1, s. 82-88.

Łuczak M., Kałamacka E., Chełmecki J.,  Szubert R., Małolepszy E.,  Drozdek-Małolepsza T., W. Moska, M. Żmudzka-Brodnicka, B. Gondek, Akademie Wychowania Fizycznego w Polsce. Od przeszłości ku przyszłości, Poznań 2015.

Łuczak M., Szermierka w Polsce w latach 1945–1989, Poznań 2002.

Łuczak M., Wpływ myśli teoretycznej i praktycznej szkoleniowców węgierskich na sukcesy polskiej szermierki, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Kultura Fizyczna 2009, z. VIII, s. 55-74.

Łuczak M., Związki szermierki ze sztuką w Polsce, Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. Tom I . Historia kultury fizycznej  (studia i szkice), red. T. Rychta, J. Chełmecki, Warszawa 2003, s. 169-173.

Łuczak, M., Julian Jaroszewski, Wybitni trenerzy medalistów olimpijskich – absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, „Kultura Fizyczna” 16, 2, 2016.

Łuczak, M., Szermierka w Polsce w latach 1945-1989, Poznań 2002.

Łuczak, W., Na zawsze w AZS, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 508-511.

Łyszczak M., Obiekty sportowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Wyższa Szkoła Rolnicza - Akademia Rolnicza), w: Miejsce i rola wychowania fizycznego i sportu młodzieży akademickiej. Sejmik wychowania fizycznego i sportu 14.11. 2008, Poznań 2009, s. 5-8.

Machowski, M., Azetesiacy lwowscy w spływie „Przez Polskę do Morza”, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985,  s. 136-7.

Maciejewska, J., Z. Wiech (wybór i oprac.), Śpiewnik, Wrocław 1988, ss. 16 (Akademicki Związek Sportowy. Klub Seniora we Wrocławiu).

Maciejewski, A., Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy, Bydgoszcz 1996.

Majewski W., Na Wiśle i Dunajcu, [w:] R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 32-39.

Makowski T., As sabotażu i sportu, [w:] R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 299-305.

Makowski T., Losy zawodników, trenerów i działaczy AZS w latach II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej, w: Sport i wychowanie fizyczne w środowisku akademickim, pod red. K. Obodyńskiego, Warszawa 1985, s. 181 - 204.

Makowski, T., As sabotażu i sportu, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 299-305.

Makowski, T., Kraulem przez Wisłę, Warszawa 1988.

Maksimowska, B., A. Nowakowski, Przeobrażenia organizacyjne Akademickiego Związku Sportowego w latach 1944-1957, w: Wybrane problemy z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce (po 1918 roku), red. E. Małolepszy, A. Nowakowski, M. Ponczek, Częstochowa 1997.

Maksimowska, B., Nowakowski A., Podstawy prawno-organizacyjne akademickiego wychowania fizycznego w Polsce w ratach 1950-1990, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 1999, 2, s. 73-86.

Maksimowska, B., Nowakowski A., Problemy rozwoju akademickiej  kultury fizycznej w Polsce, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Kultura Fizyczna” 1, 1997, s. 31nn.

Maksimowska, B., Nowakowski A., Przekształcenia organizacyjne Akademickiego Związku Sportowego w  l. 1944-1957, w: Wybrane problemy z najnowszych dziejów zmiany fizycznej w Polsce (po 1918 r.), red. E. Małolepszy, A. Nowakowski, M. Ponczek, Częstochowa 1997, s. 177-185.

Maksimowska, B., Początki AZS w społeczności uniwersyteckiej w Białymstoku, [w:] Wybrane zagadnienia z organizacji i historii AZS. Na 55 lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), red. Nowakowski A., Częstochowa  2001, s. 145-159.

Maksimowska, B., Struktura organizacyjna i działalność Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu w Białymstoku w świetle prawa, w: Z zagadnień akademickiej kultury fizycznej, red. B. Maksimowska, A. Nowakowski, J. Rodziewicz-Gruhn, Częstochowa 1999, s. 48-51.

Malinowska, I., Działalność Akademickiego Związku Sportowego przy Uniwersytecie Wileńskim w latach 1921-1939, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. VI, red. L. Nowak, Gorzów Wielkopolski 2004.

Małolepszy E., Bakota D., Jubileusz 10-Lecia Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki I Fizjoterapii Akademii Im. Jana Długosza W Częstochowie (2004–2014), [w] Kultura Fizyczna 2014, T. XIII, Nr 2, s. 243-253.

Małolepszy E., Sport na Kresach II Rzeczypospolitej w świetle czasopisma „Start. Wiadomości Sportowe” (1938–1939), Studia Humanistyczne AWF Kraków, Kraków 2011, 11, s.  96-7.

Małolepszy, E., Biogram Mirosława Ponczka (1947–2014), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2014, t. XIII, nr 1, s. 177-180.

Małolepszy, E., M. Ponczek, Z dziejów AZS w Częstochowie w pierwszych latach po II wojnie światowej (1945-1949), w: Z zagadnień akademickiej kultury fizycznej, Na dziewięćdziesięciolecie sportu akademickiego w Polsce, red. B. Maksimowska, A. Nowakowski, J. Rodziewicz-Gruhn, Częstochowa 1999, s. 85-92.

Małolepszy, E., T. Drozdek-Małolepsza, Z dziejów ruchu sportowego na Śląsku w latach 1945–1989, „Kultura Fizyczna” 2013, t. XII, nr 1.

Mamoń, K., Sekcja wioślarska AZS Kraków w l. 1945-1998. Cz.2., „Zeszyty Historyczne AZS” 1998, 2, s. 30-36.

Manteuffel, T., Uniwersytet Warszawski w latach 1915-1934/35. Kronika. Warszawa 1936.

Marczyk, A., D. A. Rymar (red.), Warto było: Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu filia w Gorzowie Wielkopolskim - wspomnienia uczestników, Gorzów Wielkopolski 2010.

Marczyk, A., D. A. Rymar (red.), Warto było: Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu filia w Gorzowie Wielkopolskim - wspomnienia uczestników, Gorzów Wielkopolski 2010.

Markowski Z., Nie tylko sport, w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008.

Marzec, H., Ze Śląska na olimpijskie areny. Leksykon olimpijczyków śląskich, Katowice 2011.

Massalski A., Uniwersytet Jagielloński wobec ustawy o szkołach akademickich z roku 1933, „Studia Historyczne” 1968, XI, 1 (40).

Matheus, A., Niezapomniane chwile, w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008, s. 27-31.

Matuszelański, M., Powstanie i początki działalności Studenckiego Klubu Balonowego w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (1975–1980), „Kultura Fizyczna” 2016, XV, 1, s. 61–75.

Matynia, J., J. Knysz i in., Bibliografia sportów wodnych za lata 1945-1987, Poznań  1991.

Mazur A., Bronisław Morzycki (1933-1997) [w:] Słownik biograficzny pracowników CIWF i AWF, Warszawa 2000, t. II., s. 52-53.

Mazur A., Udział studentów i pracowników Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego i Akademii Wychowania Fizycznego w imprezach masowych w minionym XXX-lecia, w: Akademia Wychowania Fizycznego 1929-1959. Księga Pamiątkowa, Warszawa 1960, s. 239-240.

Mazur A., Żukowski R., Zygmunt Pabiś (1909-2001), w: Słownik biograficzny pracowników CTWF-AWF, Warszawa 2002, t. Ill, s. 47-49.

Mazur, G., Tyszkiewicz A., Z dziejów organizacji studenckich na lwowskich wyższych uczelniach w II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 2001, z. 137.

Mecner, K., 80 lat siatkówki. Od "przebijanki" do ligi światowej, Olsztyn 2001.

Mecner, K., Mistrzostwa Polski w siatkówce 1929–2010, Warszawa 2011.

Mertka J., Od Baryczy po Poznań, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. Wryk R., Poznań 1985.

Mędrak, A., Rżany M., Otremba B., Brodowska Elwira, Szynal Magdalena, Alcer Magdalena, Górecka Anna, Stefaniak Tomasz, Suszyński Krzysztof, Górka Dariusz, Akademickie Związki Sportowe jako droga do rozwoju aktywności sportowej wśród studentów śląskich uczelni, „Journal of Education, Health and Sport”, 2015, 5, 11, s. 616-628.

Michalik, B. (red.), Kronika Sportu, Warszawa 1993.

Michalski C.,  Piechnik S., Początki i rozwój sportu na Politechnice Krakowskiej, [w:] Sport na PK: 70 lat Politechniki Krakowskiej Najważniejsze wydarzenia sportowe, olimpijczycy, mistrzowie i medaliści, zasłużeni ludzie kultury fizycznej, rozwój bazy naszej uczelni, Kraków 2015.

Michalski, Cz., Akademicki Związek Sportowy w Krakowie. Cz. 1, 1909-1945, Kraków 2007.

Michalski Cz., AZS w Krakowie, cz. II. 1945-2009, Kraków 2012.

Michalski, Cz., Akademicki Związek Sportowy we Lwowie, w: Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura, t. VII, red. K. Karolczak i Ł. Sroka, Kraków 2010, s. 448-456.

Michalski, Cz., Piechnik S., Początki i rozwój sportu na Politechnice Krakowskiej, w: Sport na PK: 70 lat Politechniki Krakowskiej Najważniejsze wydarzenia sportowe, olimpijczycy, mistrzowie i medaliści, zasłużeni ludzie kultury fizycznej, rozwój bazy naszej uczelni, Kraków 2015.

Michalski, Cz., Sport akademicki w Wilnie w latach 1919-1939, w: Przeszłość polskiej kultury fizycznej, red. M. Orlewicz-Musiał , R. Wasztyla, Kraków 2004, s. 181-196.

Michalski, Cz., Sylwetki twórców Akademickiego Związku Sportowego. Wacław Majewski, „Zeszyty Historyczne ZG AZS” 3, 97, s. 15-17.

Michniak, M., A. Pawłowski, Świętokrzyski leksykon sportowy, Kielce 2002.

Michniak, M., Pawłowski A., Świętokrzyska Encyklopedia Sportu, Kielce 2004.

Mickiewicz A., Międzykorporacyjne zawody strzeleckie o mistrzostwo Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego, „Wiadomości Korporacyjne”, XI 1929, nr 2, s. 5–8.

Mieczkowski, T., Mieczkowska Z., Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego w Szczecinie w 35-leciu PRL, „Prace Wydziału Wychowania Fizycznego”, Szczecin 1984, 5, s. 127-145.

Mieczkowski, T., Szczecińskie Technikum Wychowania Fizycznego, „Prace Wydziału Wychowania Fizycznego WSP”, Szczecin 1974, 1, s. 107-135.

Miecznikowski, Jerzy, Sąsiedzi i my, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 211-216.

Mielczarek W., Politechnika Częstochowska (1949-1079). AZS – sekcja piłki siatkowej, Częstochowa 1979, ss. 16.

Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa Polski z okazji jubileuszu 50-lecia AZS, Kraków 1958, ss. 24.

Mikocka, B., Polacy – członkowie MKOL, „Sport Wyczynowy” 2009, 4, s. 25-36.Początek formularza

Mikos, S.,  Polacy na Politechnice w Gdańsku w  l. 1904-1939, Gdańsk 1987.

Mirkiewicz, M., Uczestnictwo w kulturze fizycznej studentów rzeszowskich uczelni, Rzeszów 1990.

Miroszewski, K., K. Wilczok, Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968–2018), Katowice 2018.

Miszewska E., 100 lat AZS−u widziane oczami studenta, „Pismo Politechniki Gdańskiej” 8/2008, s.21-22.

Miszta, A. (red.), 60 lat AZS Katowice. Cz. 2: Wspomnienia, Katowice 2006.

Morawińska-Brzezicka, M., Sport w sztuce polskiej 1945-75, Warszawa 1975.

Moritz W., Niektóre wspomnienia ze sportu pływackiego, [w:] AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985.

My, Absolwenci 1948-1951. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Wspomnienia, Warszawa 2005.

Nagaj A., 36 lat sekcji lekkoatletycznej AZS Gliwice 1947-1983. Zestawienie lepszych wyników w konkurencjach kobiecych i męskich, Gliwice 1983, ss. 32.

Nagaj, A., 30-lecie Akademickiego Związku Sportowego w Gliwicach, Gliwice 1975.

Naglak, Z., 30-lecia Uczelnianego sportu, „Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu”, 1976, t. XII.

Naglak, Z., Naukowe związki Akademii Wychowania Fizycznego ze sportem kwalifikowanym, w: XL lat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1946-1986, red. J. Jonkisz, Wrocław 1987 (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu 15).

Naglak, Z., Organizacje sportowe, w: Pięćdziesiąt lat Akademii Wychowania Fizycznego Wrocławiu. Wydarzenie – wspomnienia –opinie, red. Juliana Jonkisza, Wrocław 1996, s. 188-217.

Naglak, Z., Stowarzyszenia, związki i organizacje. Organizacje sportowe, w: Pięćdziesiąt lat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, red. J. Jonkisz, Wrocław 1996.

Natkowska, M., Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, „paragraf aryjski”. Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931–1939, Warszawa 1999, ss. 188.

Nawara, H., Radosna Uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławia 1946 - 2016 w anegdotach i wspomnieniach, Wrocław 2016.

Nicieja, S., Alma Mater Opoliensis. Ludzie, fakty, wydarzenia, Opole 2004.

Nicieja, S., Opolska Alma Mater 1950-1985. Ludzie, fakty, Opole 1985.

Nicieja, S., Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu 1950-1990, Opole 1990.

Niedźwiecki M., FAWF 1977- 1981, w:, 40 lat minęło...:Wydziałowi Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej : Zjazd Absolwentów z okazji 40-lecia Uczelni, 11-12 września 2010 r. , red. Jaślikowska-Sadowska T., Biała Podlaska 2010.

Niemczewska A., Refleksje po 10 latach siatkarskich zmagań, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985.

Niemierka, K., (Hrabia), Spełnienie, w: Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. R. Jezierski, A. Kaczyński, Wrocław 2006, s. 329-333.

Nieroda, R., Być zawsze w ruchu..., „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego” 1998, nr 1, s. 43-47.

Nizieński, B., Powojenny start piłkarzy i hokeistów AZS Kraków (wspomnienia „dyżurnego bramkarza”), „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego” 1998, nr 2, s. 22-25.

Nonas, Z., Wychowanie  fizyczne w Uniwersytecie Łódzkim 1949-1975, Łódź 1987.

Normant, K., Akademickie przystanie i ośrodki żeglarskie, w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008.

Nowak L., Moje życiowe pasje, [w:] Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. Jezierski R., Kaczyński A., Wrocław 2006, s. 70-72.

Nowak, M., Losy absolwentów CIWF-AWF w latach 1933 - 1945, „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu" 1983 (wyd. 1985), 32, s. 179-187.

Nowakowska M., Muldziasta droga po medal!, w: Jaworowicz J., 40-lecie współpracy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ z Klubem Uczelnianym AZS UŁ, Łódź 1992, s. 39-40.

Nowakowska-Zamachowska, M., Włodzimierz Jan Missiuro 1892–1967, w: Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, red. Waldemar Baraniewski, Wojciech Tygielski, Andrzej Kajetan Wróblewski, Warszawa 2016.

Nowakowski A., Uwagi o modelu prawno-akademickiego ruchu kultury fizycznej w Polsce, Cz. II. Wybrane zagadnienia akademickiej kultury fizycznej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, w: Studia i szkice z historii kultury fizycznej. Akademicka Kultura Fizyczna wczoraj i dziś, Rzeszów 2004, s. 61-64.

Nowakowski A., Zarządzanie i programowanie akademickiego wychowania fizycznego w Polsce po II wojnie światowej, w: Wybrane zagadnienia z organizacji i historii AZS. Na 55 lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), red. Nowakowski Andrzej, Częstochowa  2001, s. 7- 36.

Nowakowski, A. (red.), Wybrane zagadnienia z organizacji i historii AZS. Na 55 lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), Częstochowa  2001, ss. 196.

Nowakowski, A., Kilka uwag o statusie prawnym Akademickiego Związku Sportowego, [w:] Z zagadnień akademickiej kultury fizycznej, Na dziewięćdziesięciolecie sportu akademickiego w Polsce, red. Maksimowska B., Nowakowski A., Rodziewicz-Gruhn J., Częstochowa 1999,  s. 31-44.

Nowakowski, A., Kryzys akademickiego ruchu sportowego w Polsce na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych, „Prace naukowe WSP W Częstochowie. Zeszyty Historyczne” 1998, V, s. 213-219.

Nowakowski, A., Moje studenckie wychowanie fizyczne. Wspominają absolwenci wyższych uczelni, w: Wybrane zagadnienia z organizacji i historii AZS. Na 55 lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), red. Nowakowski A., Częstochowa  2001, s. 167-196.

Nowakowski, A., Nauczyciele akademiccy wychowania fizycznego w polskich szkołach wyższych, „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 1997, XLI, 1-2, s. 367-370.

Nowakowski, A., Początki akademickiego wychowania fizycznego w Polsce po II wojnie światowej (1946-1932), „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, III, 1996,  s. 127-135.

Nowakowski, A., Powstanie uczelnianych studiów wychowania fizycznego w Polsce w 1952 r., „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne” IV, 1997, s. 471-477.

Nowakowski, A., Projekt fuzji Akademickiego Związku Sportowego i Szkolnego Związku Sportowego w latach 1973-1975, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, Gorzów Wlkp. 1996, t. III, s. 176-181.

Nowakowski, A., Uwagi o modelu prawno-akademickiego ruchu kultury fizycznej w Polsce, Cz. II. Wybrane zagadnienia akademickiej kultury fizycznej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej), w: Studia i szkice z historii kultury fizycznej. Akademicka Kultura Fizyczna wczoraj i dziś, Rzeszów 2004, s. 61-64.

Nowakowski, A., Wybrane prawno-organizacyjne aspekty zajęć wychowania fizycznego w szkołach  wyższych, „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 1989, 32, 4, s. 120-422.

Nowakowski, A., Wychowanie fizyczne i sport w szkołach wyższych po 1989 roku, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1994, XXXVIII, 4, s. 125-136.

Nowakowski, A., Wychowanie fizyczne w polskich szkołach wyższych 1946-1974, w: Z najnowszych dziejów kultury fizycznej, red.  L. Szymański, E. Schwarzer, t. II, Wrocław 1996.

Nowakowski, A., Zarządzanie i programowanie akademickiego wychowania fizycznego w Polsce po II wojnie światowej, w: Wybrane zagadnienia z organizacji i historii AZS. Na 55 lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), red. Nowakowski Andrzej, Częstochowa  2001, s. 7- 36.

Nowakowski, A., Podobiński S., Rola Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w limitowaniu zajęć wychowania fizycznego studentów, w: Z zagadnień akademickiej kultury fizycznej. Na dziewięćdziesięciolecie sportu akademickiego w Polsce, red. B. Maksimowska, A. Nowakowski, J. Rodziewicz-Gruhn, Częstochowa 1999, s. 61-66.

Obodyński K., Początki wychowania fizycznego w szkołach wyższych, „Kultura Fizyczna” 1975, nr 10.

Obodyński K., Rola Akademickiego Związku Sportowego w kształtowaniu się struktur akademickiej kultury fizycznej w latach 1945–2005, w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci Tom 1 Stan i perspektywa zmian, red. K. Obodyński, Z. Barabasz, Warszawa 2009, s. 10-15.

Obodyński K., Wychowanie fizyczne i sport w szkołach wyższych. Analiza instytucjonalna, Rzeszów 1978.

 

Obodyński K., Wychowanie fizyczne w szkołach wyższych Rzeszowa, w: Kultura fizyczna w szkolnictwie, red. K. Obodyński, Rzeszów 1980.

Obodyński, K. (red.) Kultura fizyczna studentów: jej stan i perspektywy rozwoju,  Rzeszów 1995.

Obodyński, K., Kształtowanie się kultury fizycznej młodzieży akademickiej w Polsce, Rzeszów 1992.

Obodyński, K., Początki wychowania fizycznego w szkołach wyższych w Polsce, „Kultura Fizyczna”, 1975, XXIX, 10, s. 452-456.

Obodyński K., Barabasz Z.  (red.) , Rola Akademickiego Związku Sportowego w kształtowaniu się struktur akademickiej kultury fizycznej w ltach 1945–2005, Warszawa 2009.

Oczoś K., Politechnika Rzeszowska 1951-2001, Rzeszów 2001.

Olejniczak-Szukała, W., „Pół przysiadu na osobę”. Aktywność sportowa młodzieży w latach osiemdziesiątych w świetle artykułów publikowanych w „Razem”, „Na przełaj" oraz „Filipince”, w: W kręgu kultury PRL. Sport, red. Doroty Skotarczak i Karoliny Bittner, Poznań 2015, s. 161-176.

Olszański T., Magia sportu, Warszawa 1972.

Olszewski, T., Bronisław Czech,(1908-1944) – ponadczasowy wzór człowieka i sportowca, „Kultura Fizyczna” 2005, 1-2, s. 6-9.

Ordyłowski, M., Schwarzer Z., Szymański L., 50 lat wrocławskiego sportu, Wrocław 2007.

Ordyłowski, M., Sport wrocławski w latach 1945-1948, „Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu” 1990, nr XXIII.

Ordyłowski, M., Szymański L., Działalność Kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku w zakresie turystyki zagranicznej i międzynarodowych kontaktów sportowych 1957–1970, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.  Kultura Fizyczna” 2016, t. XV, nr 1.

Osmólski, P., Leksykon boksu, Warszawa1999.

Ostapowicz B., Sport to moja pasja, w: Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. Jezierski R., Kaczyński A., Wrocław 2006, s. 269-277.

Ostrowska, T., Serini-Bulska (Bulska) Małgorzata Julia (1909–1973), w: Polski Słownik Biograficzny XXXVI, 1995-1996; ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/malgorzata-julia-serini-bulska

Ostrowski, Z., O żeglarstwie akademickim w Szczecinie, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 459-464.

Otałęga, J., Królowa wśród inżynierów. 60 lat sportu na Politechnice Krakowskiej, Kraków 2011.

Otręba, B., 50 lecie AZS Toruń, Toruń 1996, ss. 112.

Owczarek, T., Działalność organizacji  młodzieżowych, „Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu”, 1975, XII.

Ozimek, M., Sport w Klubie Sportowym AZS AWF Kraków (1976–2008), w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, Tom II: uwarunkowania historyczno-socjologiczne, red. Kazimierz Obodyński Zbigniew Barabasz, Warszawa 2009, s. 107-120.

Papée A., Akademickie klingi na olimpijskich planszach Paryża i Amsterdamu, [w:] AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, R. Wryk, Poznań 1985, s. 60-61.

Pasko, A., Sport wyczynowy w polityce państwa 1944 - 1989, Kraków 2012.

Pawełek A., Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie na Bielanach, Warszawa 1930.

Pawlak A., Miniatury czyli filigranowe portrety wielkich dam polskiego sportu. Polskie olimpijki z lat 1924-1994, Warszawa 1995.

Pawlak Z., Smoleń A., Przeobrażenia klubów sportowych w Polsce w latach 1960–2010, w: Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej, red. J. Kosiewicz, T. Michaluk, K. Pezdek, Wrocław 2013.

Pawlak, A., Biograficzny konterfekt polskiego olimpijczyka, w: Logos i etos polskiego olimpizmu, red. J. Lipiec, Kraków 1994, s. 593-598.

Pawlak, A., Miniatury filigranowe, portrety wielkich dam polskiego sportu. Polskie Olimpijki z lat 1924-1994, Warszawa 1995.

Pawlak, A., Olimpijczycy międzyczasu. Studium polskich uczestników igrzysk w latach 1976-1988, Kraków 1994.

Pawlak, A., Olimpijczycy polscy w latach 1924-1998, Kraków 2000.

Pawłowska K., Działalność AZS w niepaństwowych szkołach wyższych, w: Wybrane zagadnienia z organizacji i historii AZS. Na 55 lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), red. Nowakowski Andrzej, Częstochowa  2001, s. 37-46.

Pawłowski J., Akademicki Związek Sportowy w Krakowie, „Alma Mater” Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, nr 98, s. 42-45.

Pawłowski J., O sekcji lekkiej atletyki AZS Kraków, „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego 3, 97, s. 20 -32.

Pawłowski J., Zdzisław Makowski - pierwszy powojenny mistrz „stumetrówki”, w: „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego” 1998, nr 2, s. 44-46.

Pawłowski, J. Początki wielkiej lekkoatletyki w AZS Kraków (1945-1956), „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego” 1997, nr 3.

Pawłowski, J., Akademicki Związek Sportowy w Krakowie, „Alma Mater” Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, nr 98, s. 42-45.

Pawłowski, J., Lekkoatletyka w AZS Kraków w latach 1957-1974, „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego” 1998, nr 1, s. 48-59.

Pawłowski, J., Materiały do dziejów pierwszego trzydziestolecia (1909-1939) AZS  (cz. 1), „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego” 3, 1997.

Pawłowski, J., Materiały do dziejów pierwszego trzydziestolecia (1909-1939) Akademickiego Związku Sportowego, Część III – Okoliczności budowy i utraty stadionu AZS w Krakowie, „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego” 1998, nr 2, s. 6-17.

Pawłowski, J., Zdzisław Nowak (1906-1996) - pierwszy olimpijczyk sekcji lekkoatletycznej AZS Kraków, „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego”, Warszawa 1999, nr 1, s. 9-18.

Pawłowski, R., Przygotowanie młodzieży akademickiej do uczestnictwa w kulturze fizycznej,  Kielce 2010.

Pepłowski, A., 50 lat sportu medyków w Lublinie, Lublin 1994, ss. 23.

Person A., Koło radości, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 541-547.

Petruczenko M., Jacek, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 502-507.

Pędraszewska, B., Udział i osiągnięcia sportowców warszawskich klubów sportowych w letnich igrzyskach olimpijskich w latach 1924-1936, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, tom VI., red. L. Nowak, Gorzów Wlkp. 2004, s. 231-238.

Piątek L., Lubelski sport po wyzwoleniu, „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego” 1997, nr 2, s. 13-20.

Piechowiak, D., 50 lat Akademickiego Związku Sportowego w Zielonej Górze, „Uniwersytet Zielonogórski” 2017, nr 4-5.

Piechura A., Wrocławskie curriculum vitae absolwenta Słonecznej Uczelni,  [w:] Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. Jezierski R., Kaczyński A., Wrocław 2006.

Pięta W., Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie w latach 1945–2000, Częstochowa 2007.

Pięta W., Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie w obiektywie (1945-2015), Częstochowa 2015.

Pięta W., Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie w Trzeciej Rzeczypospolitej (1989–2000), w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. V, red. B. Woltmann, Gorzów Wlkp. 2002.

Pięta W., Kronika osiągnięć sportowych studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie w latach 1973–1993, Częstochowa 1993.

Pięta W., Piłka nożna w częstochowskim AZS, [w:] Nauczyciel – Szkoła – Język – Kultura. Księga dedykowana Jubileuszowo Profesorowi Władysławowi Szlufikowi, red. U. Ordon, S. Podobiński, Częstochowa 2000.

Pięta W., Początki Akademickiego Zrzeszenia Sportowego w Częstochowie (lata 1949-1950), w: Wybrane zagadnienia z organizacji i historii AZS. Na 55 lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), red. Nowakowski A., Częstochowa  2001, s. 86-97.

Pięta W., Powstanie i dorobek AZS Politechniki Częstochowskiej (1974–2000), [w:] Z dziejów kultury fizycznej w Polsce Południowej, red. A. Nowakowski, Wadowice 2001.

Pięta W., Wychowanie fizyczne i sport w Uczelni Pedagogicznej Częstochowy w latach 1971–1996, „Kultura Fizyczna”, z. I, red. J. Rodziewicz-Gruhn, E. Małolepszy, Częstochowa 1997, s. 63–80.

Pięta, W., 25-lecie Akademickiego Związku Sportowego WSP. Księga Pamiątkowa,  Częstochowa 1998.

Pięta, W., Działalność Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w XXI w., w: Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i Europie, red. J. Kosiewicz, E, Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza, Częstochowa 2016.

Pięta, W., Kronika osiągnięć sportowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie w latach 1973-7993, Częstochowa 1993.

Pięta, W., Sport akademicki w Częstochowie w latach 1949-1957, w: Wybrane zagadnienia z organizacji i historii Akademickiego Związku Sportowego. Na 55-lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), red. A. Nowakowski, Częstochowa 2001.

Pięta, W., Z dziejów Akademickiego Związku Sportowego - tenis stołowy. In honorem Andrzej Grubba, Łódź 2010, ss. 304.

Pięta, Wiesław, Początki Akademickiego Zrzeszenia Sportowego w Częstochowie (lata 1949-1950), w: Wybrane zagadnienia z organizacji i historii AZS. Na 55 lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), red. A. Nowakowski, Częstochowa  2001, s. 75-99.

Pięta, W., P. Pięta, B. Pięta, Księga jubileuszowa AZS Częstochowa, Częstochowa 2000, ss. 72.

Pięta, W., S. Podobiński, 25-lecie Akademickiego Związku Sportowego w Częstochowie. Księga pamiątkowa, Częstochowa 1998.

Pilarek S., Okoliczności powstania i rozwój AZS Filii Politechniki Śląskiej w Dąbrowie Górniczej, w: Wybrane zagadnienia z organizacji i historii AZS. Na 55 lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), red. Nowakowski A., Częstochowa  2001, s. 123-128.

Pilch A., Studencki ruch polityczny w Polsce w latach 1932–1939, Warszawa–Kraków 1972.

Pilicz, S., Wychowanie fizyczne i sport młodzieży akademickiej, w: II Kongres Naukowy Kultury Fizycznej, Gdańsk 1986.

Pimpicki, M., Mój wileński AZS, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 217-229.

Początki i rozwój sportu na Politechnice Krakowskiej, w: Sport na PK: 70 lat Politechniki Krakowskiej Najważniejsze wydarzenia sportowe, olimpijczycy, mistrzowie i medaliści, zasłużeni ludzie kultury fizycznej, rozwój bazy naszej uczelni, Kraków 2015.

Polak E., Działalność dydaktyczna Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Rzeszowskiej w latach 1964-1984, [w:] Akademicka kultura fizyczna wczoraj i dziś, red. Nowakowski A., Zaborniak S., Rzeszów 2004, s. 19-29.

Polak, W., Najtrudniejsze egzaminy, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980–1982), Toruń 2001.

Politechnika Lwowska 1844–1945, red. Szewalski R., Wrocław 1993.

Politechnika Zielonogórska. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, red. A. Brzózka, W. Leśniak, E. Gurgurewicz, Zielona Góra 1997.

Połaniecka, A., Olimpijczycy ziemi koszalińskiej w latach 1948-2004, w: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport, Tom II, red. J. Chełmecki, Warszawa 2007, s. 171-175.

Ponczek, M., Osiągnięcia studentów AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w sportach zimowych (2006–2009), w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, Tom II: uwarunkowania historyczno-socjologiczne, red. Kazimierz Obodyński, Zbigniew Barabasz, Warszawa 2009, s. 139-150.

Ponczek, M., Sportowcy z województwa śląskiego w polskiej reprezentacji olimpijskiej okresu międzywojennego, w: Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki, red. H. Rechowicz, Katowice 1994, s. 35-41.

Ponczek, M., Sylwetki polskich medalistów olimpijskich – absolwentów i studentów AWF Katowice, „Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF Katowice”, 2006, nr 22, s. 243-244.

Ponczek, M., Z działalności SZS-AZS na rzecz rozwoju kultury fizycznej  w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 70. (w okresie powstania regionalnych ośrodków akademickich), w: Wybrane zagadnienia z organizacji i historii AZS. Na 55 lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), red. A. Nowakowski, Częstochowa 2001.

Porada Z., Nasi Olimpijczycy z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej,  Kraków 2008, ss. 81.

Porada Z., Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Kraków 2014, ss. 120.

Porada Z., Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej, w: Początki i rozwój sportu na Politechnice Krakowskiej, w: Sport na PK: 70 lat Politechniki Krakowskiej Najważniejsze wydarzenia sportowe, olimpijczycy, mistrzowie i medaliści, zasłużeni ludzie kultury fizycznej, rozwój bazy naszej uczelni, Kraków 2015.

Porada, Z.,  Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011.

Porada, Z., Nasi olimpijczycy z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, ss. 81.

Porada, Z., Olimpijczycy w 8 Pułku Ułanów im Księcia Józefa Poniatowskiego, Kraków 2013.

Porada, Z., Olimpijczycy z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Kraków 2014.

Porada, Z., Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Porada, Z., Starożytne i nowożytne Igrzyska Olimpijskie, Warszawa 1980.

Potrzuski K., Próba przejęcia obiektów sportowych w Parku Sobieskiego (Agrykoli) przez Akademicki Związek Sportowy w latach 1924-1925. Przyczynek do dziejów AZ Warszawa w stulecie klubu, s. 432-447.

Powała – Niedźwiecki, M., Olimpijczycy związani z Lubelszczyzną, „Biuletyn Informacyjno - Szkoleniowy Lubelskiej Unii Sportu” (cz. 1, 7, 2005, s. 57-60; cz. 2, 8, 2005, s. 35-38;  cz. 3, 9, 2005, s. 55-58; cz. 4, 10, 2005, s. 58-61;cz. 5 11, 2005, s. 46-49).

Powierski, J., Organizacje  młodzieżowe, w: Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika 1956–1965, red. R Galon, Toruń 1965.

Pół stulecia - pełny sukces. 50 lat (1966-2016) Politechnika Opolska, red. L. Sterniuk-Gronek, Opole 2016.

Półchłopek, W., Wychowanie fizyczne i sport żołnierzy polskich w obozach jenieckich Wehrmachtu i NKWD (1939-1945), Opole 2002.

Prokop, B. (oprac.), 45 lat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.

Przybysz, Adam, Grzegorz Sobolewski, Działalność AZS w Krośnie w latach 1996-2006, „Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej URz” 2007, 4, s. 297-303.

Przyjemski, J., Pierwsze lata AZS Wrocław, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 362-368.

Pujszo R., Sportowcy wyczynowi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, ss. 142.

Pujszo, R., Judocy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.

Pujszo, R., Sportowcy wyczynowi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.

Puszko, Z., P. Stus, Radomscy olimpijczycy, Radom 1996.

Pyć, A., Zarys historii Akademickiego Związku Sportowego w Łodzi, „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego” 2005, nr 1.

Pyko, D. (oprac.), 50 Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej w Narciarstwie Alpejskim. Centrum Sportu i Rekreacji 1953-2003, Kraków 2003.

Radwańska-Paryska, Z., Paryski W.H., Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004.

Rafalski, S. Leśniowski, P. Chudy, Olimpijczycy spod Tatr, Nowy Targ 2013.

Rajzel, F., Obozy sportowe i turystyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, w: Kultura fizyczna w szkolnictwie, red. K. Obodyński, Rzeszów 1980.

Rak, A., Sylwetki sportowe polskich olimpijczyków urodzonych na Kielecczyźnie, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna 2011,  X, s. 171-200.

Ratkowski T., Rozwój narciarstwa w Wilnie, [w:] R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 202-206.

Rechowicz H., Dzieje sportu w województwie śląsko-dąbrowskim (1945-1950), Katowice 1999.

Rejchensztejn, Ischok, Lubelski Hapoel, garść wspomnień, Kol Lublin – Lubliner Sztyme 1972, nr 6, s. 18–19, tłum. Piotr Nazaruk, https://teatrnn.pl/miastozydowskie/teksty-uzupelniajace/

Rędziński K., Studenci lwowscy w obronie autonomii szkół wyższych oraz przeciw polityce opłat za studia (1932–1939),  Kultura – Przemiany – Edukacja, t. IV (2016), s. 41-55.

Romanica S., Byłem bardzo dobrze przygotowany do pracy nauczyciela, Stanisław Romanica (1929-1931), w: Wspomnienia absolwentów CIWF - AWF z lat l929-1939, red. K. Zuchora, Warszawa 2000, s. 11-15.

Roszkowska, E., Okres „wiedeński” w polskiej działalności alpejskiej (1890-1914), w:  Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, pod red. L. Nowaka, Gorzów Wlkp. 2009, s. 154.

Rotkiewicz M., AZS-AWF Warszawa 1949-2009, Warszawa 2014.

Rotkiewicz M., Osiągnięcia zawodników klubu AZS-AWF na igrzyskach olimpijskich (1952-1996), „Kultura Fizyczna 2000, 9-10, s. 24-27.

Rotkiewicz M., Z radości życia… Halina Konopacka, Warszawa 2018.

Rotkiewicz,  M., Polscy pięcioboiści na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata 1928-2004, „Sport Wyczynowy” 43,  7-8, 2005, s. 85-96.

Rotkiewicz, M., K. Hądzelek, AWF olimpijska. Wkład Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie  do dorobku polskiego ruchu olimpijskiego, w: Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu Ruch Olimpijski i niepełnosprawni sportowcy, Tom II, red. J. Chełmecki, Warszawa 2006, s. 78-87.

Rotkiewicz, M., Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa. Księga pamiątkowa, Warszawa 2010.

Rotkiewicz, M., Rozwój sportu kobiet w Polsce okresu międzywojennego (część II), „Sport Wyczynowy” 1979, nr 3-4, s. 2-21.

Rotkiewicz, M., Skarbiec medalowy Klubu AZS-AWF Warszawa, Warszawa 2009.

Rotkiewicz, M., Zawodnicy AZS – AWF Warszawa w Igrzyskach Olimpijskich 1952-2000, Warszawa 2004.

Rotkiewicz, M., Zawodnicy AZS – AWF Warszawa w Igrzyskach Olimpijskich 1952-2008, Warszawa 2009.

Rotkiewicz, M., AZS-AWF Warszawa 1949-2009, Warszawa 2014.

Rouppert L. M., 50 Lat Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie 1922–1972, Lublin 1972.

Rudzki, Kazimierz, Sport w niewoli, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 312-319.

Rut J., Uczestnictwo w kulturze fizycznej studentów Filii UMCS w Rzeszowie [w:] Kultura fizyczna w szkolnictwie, red. K. Obodyński, Rzeszów 1980.

Rybicki J., Pół wieku z AZS, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 471-479.

Rybicki J., Sport akademicki – dla zdrowia i satysfakcji, w: Życie studenckie na Politechnice Gdańskiej, pod red. M. Biziuka, Gdańsk 2005.

Rybicki, J.,  AZS w Wolnym Mieście Gdańsku, w: idem, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008.

Rybicki, J., (red.), Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008.

Rybicki, J., Politechnika była pierwsza, w: Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008.

Rybicki, J., Pół wieku z AZS, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 471-479.

Rys historyczny A.Z.S. Lwów, w: Zamiast uroczystości jubileuszowych z okazji 10-lecia Akademickiego Związku Sportowego we Lwowie, Lwów 1934.

Rzemek, M., "Remuś", To były czasy,  w: 40 lat  minęło...  Wydziałowi Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej : Zjazd Absolwentów z okazji 40-lecia Uczelni, 11-12 września 2010 r., red. T. Jaślikowska-Sadowska,, Biała Podlaska 2010.

Sachnik J., Nie żałuję wyboru, [w:] Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. Jezierski R., Kaczyński A., Wrocław 2006.

Sachnik, J., Moje wspomnienia, [w:] Pięćdziesiąt lat Akademii Wychowania Fizycznego Wrocławiu. Wydarzenie – wspomnienia –opinie, red. Jonkisz J., Wrocław 1996.

Sachnik, J., Pechowy rajd, w: Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. R. Jezierski, A. Kaczyński, Wrocław 2006.

Sadowski J., Z perspektywy 20 lat, w: 40 lat minęło... : Wydziałowi Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej : Zjazd Absolwentów z okazji 40-lecia Uczelni, 11-12 września 2010 r. , red. Jaślikowska-Sadowska T., Biała Podlaska 2010.

Sagan, M., Z Opola na Olimp, w: Rozmowy w blasku olimpijskiego znicza, red. W. Firek, K. Płoszaj, D. Przybylski, Opole 2016, s. 103-130.

Salmanowicz A., Akademicki Związek Sportowy w Wilnie, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 195-201.

Salmonowicz, A., Akademicki Związek Sportowy w Wilnie, „Alma Mater Vilnensis” 1924, z. 2.

Samborski, W., Z. Skołozdrzych, A. Deckert, Łucjan Lange – sportowiec – rehabilitant, w: Miejsce i rola wychowania fizycznego i sportu młodzieży akademickiej. Sejmik wychowania fizycznego i sportu 14.11. 2008, Poznań 2009, s.  47-55.

Schwarzer Z., Sportowcy dolnośląscy w polskiej reprezentacji olimpijskiej, [w:] Rola tradycji w kształtowaniu współczesnego modelu kultury fizycznej, red. T. Ulatowski, Z. Krawczyk, Warszawa 1986, s. 279-285.

Schwarzer, Z., Dolnośląscy Olimpijczycy, 1948-1998, Wrocław 2000.

Seniuk-Ostrowska J., Trzeciak-Grabowska M., Bronka dziewczyny z AZS, w: Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. Jezierski R., Kaczyński A., Wrocław 2006, s. 133-134.

Siekiera R., Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genologicznym. „Przegląd Sportowy” w  latach 1921-1925, Łódź 2016.

Sikora, Z., Gloria Optimis, Warszawa 2014.

Sikorski, T., Karykatura polityczna jako źródło do badań nad historią Drugiej Rzeczypospolitej Postulaty badawcze, „Historia i Polityka” 1, (8), 2009, s. 63-81.

Siwicki M., Gdzieś między stadionem a brzegiem jeziora, [w:] Między stadionem a brzegiem  jeziora. 65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie, red. Siwicki M., Dubielski G., Olsztyn 2016.

Siwicki M., Pionierzy i ich następcy. Alfabet Studium, w: Między stadionem a brzegiem  jeziora. 65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie, red. M. Siwicki, G. Dubielski, Olsztyn 2016.

Siwicki, M., G. Dubielski (red.), Między stadionem a brzegiem  jeziora. 65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie, Olsztyn 2016.

Siwicki, M., Gdzieś między stadionem a brzegiem jeziora, w: Między stadionem a brzegiem  jeziora. 65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie, red. M. Siwicki, G. Dubielski, Olsztyn 2016.

Siwiński, M., Piłkarze Rokitnicy rywalami Polonii Bytom i Ruchu Chorzów, w: b.a., 25 –lecie AZS przy Śląskiej Akademii Medycznej (1949-1974), Gliwice 1974, s. 46-47.

Skalik, M., Rozwój bazy materialnej gier sportowych w Polsce w latach 1945–1975, Prace naukowe Akademii Im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna 2013, T. XII, Nr 2.

Skołozdrzych Z., Deckert A., Łucjan Lange – sportowiec – rehabilitant, [w:] Miejsce i rola wychowania fizycznego i sportu młodzieży akademickiej. Sejmik wychowania fizycznego i sportu 14.11. 2008, Poznań 2009, s.  47-55.

Skorowski J., Wryk R., Poradnik działacza AZS, Warszawa 1986.

Skorowski, Jerzy, Dwadzieścia lat studiów wychowania fizycznego, „Kultura Fizyczna” 1972, 11, XXVI.

Skotarczak D., K. Bittner (red.), W kręgu kultury PRL. Sport, Poznań 2015

Skrzypek Z.,  500 zagadek olimpijskich,  Warszawa 1968.

Skurzewski M., Grzegorz Aleksandrowicz (1914 - 1985), w: Ludzie wychowania fizycznego i sportu, red. Tadeusz Ulatowski, Warszawa 2000.

Słapek D., Sport i widowiska świata antycznego, Warszawa, Kraków 2011.

Słoniewski, M., Zarys działalności polskiego ruchu olimpijskiego w latach 1919-1939, Warszawa 1989.

Słupik B., Rola Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławia w kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w 40-letniej działalności, w: XL lat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławia 1946-1986, red. J. Jonkisz, Wrocław 1987.

Smoleński, D., Politechnika Wrocławska, „Annales Silesiae, 1960. T. I.

Smyczyńska, L., Profesor Walery Goetel. Geolog, dydaktyk, społecznik (1889-1972), Warszawa 1984.

Sobiech K., Franciszek Wandokanty (1915-1985). Człowiek – legenda, w: Pięćdziesiąt lat Akademii Wychowania Fizycznego Wrocławiu. Wydarzenie – wspomnienia –opinie, red. Jonkisz J., Wrocław 1996, s. 321-322.

Sołtan A., Adam Wolff  (14.08. 1899 - 07.02. 1984), w: Kronika Warszawy 1987, nr 1, s. 51-60.

Sowa, G.,  40 lat AZS Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1991.

Sport na Politechnice Krakowskiej: 70 lat Politechniki Krakowskiej Najważniejsze wydarzenia sportowe, olimpijczycy, mistrzowie i medaliści, zasłużeni ludzie kultury fizycznej, rozwój bazy naszej uczelni, Kraków 2015.

Sport wielką szkołą życia. Rozmowa z Jego Magnificencją Rektorem Politechniki Krakowskiej, prof. Kazimierzem Furtakiem, w: Początki i rozwój sportu na Politechnice Krakowskiej, w: Sport na PK: 70 lat Politechniki Krakowskiej Najważniejsze wydarzenia sportowe, olimpijczycy, mistrzowie i medaliści, zasłużeni ludzie kultury fizycznej, rozwój bazy naszej uczelni, Kraków 2015.

Sprawozdanie z działalności Akademickiego Związku Sportowego w Wilnie za 1926 r. (od 15 X 1926 r. do 10 XI 1927 r.), „Alma Mater Vilnensis” 1927, z. 6.

Sprawozdanie z działalności AZS Toruń  za 1946 r. dla Rektoratu UMK, w: Powstanie i pierwsze dziesięć lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1956. Wybór źródeł, wyd. H. Duczkowska-Moraczewska, Toruń 1995.

Srebrakowski, A., Wioślarstwo wrocławskie po II wojnie światowej, w: Z dziejów sportu na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej, red. J. Maliniak, P. Sroka, G. Strauchold, Wrocław 2014.

Sroczyk F.J., 25 lat Akademickiego Związku Sportowego ART w Olsztynie, Olsztyn 1975.

Sroczyk F.J., Brąz dla siatkarzy AZS Olsztyn. XXXV lat sekcji piłki siatkowej mężczyzn w Kortowie, Olsztyn 1985.

Sroczyk F.J., Brąz dla siatkarzy AZS Olsztyn. XXXV lat sekcji piłki siatkowej mężczyzn w Kortowie, Olsztyn 1985.

Sroczyk F.J., Historia piłki siatkowej mężczyzn AZS Olsztyn. Skrót ważniejszych wydarzeń, Olsztyn 1985, ss. 17.

Sroczyk F.J., Kronika ważniejszych wydarzeń sportowych w latach 1950-1985, Olsztyn 1985.

Sroczyk, F.J., Historia piłki siatkowej mężczyzn AZS Olsztyn. Skrót ważniejszych wydarzeń, Olsztyn 1985, ss. 17.

Sroczyński W., Stachura D., Działalność filii poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. w latach 1971/72 – 1978/79, Poznań 1979.

Staniszewski, Kazimierz, Obozowe migawki z Międzyzdrojów, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 375-379.

Starnawski, J.,  Andrzej Baumfeld - Boleski i jego brat Gustaw, poloniści-przemyślanie, „Rocznik Przemyski” 2008, t. 44 z. 3, s. 84-100.

Starosta W., Wspomnienia z pracy w bialskiej uczelni wychowania fizycznego („kariera naukowa” czy „droga przez mękę"?), w:  40 lat minęło... : Wydziałowi Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej : Zjazd Absolwentów z okazji 40-lecia Uczelni, 11-12 września 2010 r., red. T. Jaślikowska-Sadowska,, Biała Podlaska 2010.

Stawczyk, Z., Karol Hoffmann, „Kultura Fizyczna” 1971, nr 5, s. 238.

Stawiarski, W. (red.), Oni byli wśród nas, Kraków 2002 (Stowarzyszenie Absolwentów AWF).

Stecki, J., Opolski Olimp. Uczestnicy olimpiad z Opola i województwa. Fakty, komentarze, opinie, noty biograficzne, Opole 1995.

Stefaniak, R., Mieczysław Zbigniew Hrechorów. Historia jednego niezwykłego życia, Częstochowa  2018, ss. 220.

Stefanik, R., Powstanie i rozwój organizacyjny sportu akademickiego w Szczecinie w: Kromolicka B., A. Sander (red.), Kultura fizyczna w środowisku akademickim w czasie zmiany społecznej: 60 – lecie sportu akademickiego w Szczecinie w l. 1946-2007, Szczecin 2011, s. 145-163.

Sterniuk-Gronek L.(red.), Pół stulecia – pełny sukces. 50 lat (1966-2016) Politechnika Opolska, Opole 2016.

 

Strzyżewski, W., Ringo powstało w AZS, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985.

Studenckie wędrówki i treningi, w: Z myślą o przyszłości SZSP. Publikacja VI Zjazdu SZSP, Warszawa 17. IV. 1977, Warszawa 1977, s. 233-235.

Stupka, H., Wspomnienia biegacza sekcji narciarskiej AZS Kraków z lat 1945-1954, Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego 1999, nr l., s. 19-20.

Suchecki K., Rola klubu uczelnianego w upowszechnianiu sportu i rywalizacji sportowej wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w: Nessel Karolina (red.), Bohaterowie drugiego planu w sporcie. Młodzi o sporcie 2015, Kraków 2015.

Suchecki, K., Studies and sport at the University - problems and benefits of sport at University Club Studia i sport akademicki – trudności i korzyści wypływające z uprawiania sportu w ramach KU AZS, Journal of Education, Health and Sport   6, 9, 2016, s.175-184.

Sulisz, S., Zygmunt Szelest (1911-1991), w: Słownik biograficzny pracowników CIWF-AWF, Warszawa 2000, t. I, s. 109-110.

Supruniuk A., M. A. Supruniuk, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w fotografii 1919–1939, Toruń 2009.

Surówka-Wilińska K., Czy warto było?, [w:] Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. Jezierski R., Kaczyński A., Wrocław 2006.

Sytkow K. i in., Olimpijczycy w polskim sporcie, „Prace Instytutu Kultury Fizycznej U Sz.” 1996, 13, s. 95-104.

Szade D., Klub Sportowy AZS AWF Katowice, [w:] 65 lat AZS Katowice, cz. III., 2006-2011, red. Janik T., Karpińska-Szemes K., Mazepa T., Misztal A., Walusza M., Katowice 2011.

Szafkowski Z., 25 lat KS AZS-AWF Gorzów Wielkopolski (1972-1997), Gorzów Wielkopolski 1997.

Szafkowski Z., Szczeciński sport w latach 2008-2010. Fakty i wydarzenia, Gorzów Wlkp., Szczecin 2011.

Szafkowski, Z., Gorzowscy olimpijczycy (1988-2004), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 7, 2007, s. 55-63.

Szafkowski, Z., Olimpijczycy wywodzący się z klubów szczecińskich, „Przegląd Zachodniopomorski” 1995, 2, s. 267-273.

Szafkowski, Z., Polscy olimpijczycy wywodzący się z Kresów Wschodnich, „Prace Naukowe. Kultura Fizyczna. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie” 3, 2000, s. 57-66.

Szaflik J., Nasze początki, w: 65 lat AZS Katowice, cz. III., 2006-2011, red. T. Janik, K. Karpińska-Szemes, T. Mazepa, A. Misztal, M. Walusza, Katowice 2011.

Szafrański W., Witalis Ludwiczak – prawnik z olimpijskim paszportem, Poznań 2004.

Szajna, C., Sylwetki polskich sportowców ze Lwowa - uczestników igrzysk olimpijskich, w: Studia i szkice w zakresie polskiej i zagranicznej teorii i historii kultury fizycznej, red. P. Król, Rzeszów 2012, s. 481-496.

Szatkowski W., Stanisław Marusarz król nart, Zakopane 1999.

Szatkowski, R.H., Nasze stosunki międzynarodowe w: Narciarstwo Polskie Roczników Polskiego Związku Narciarskiego, tom I, red. S. Fächer, Kraków 1925.

Szatkowski, W., Janusz Kobylański. Kolekcjoner uniwersjad, w: Władysław Gąsienica Roj,  Hanusz H. red., Akademicki Związek Sportowy w Zakopanem 1949-2009, Zakopane 2010, s. 153-159.

Szatkowski, W., Stefan Dziedzic – „Sławko Babicz”, w: S. Dziedzic (red.), 50 lat AZS w Zakopanem. Ludzie, fakty, cyfry, sukcesy, porażki, wspomnienia, anegdoty, Nowy Targ  1999.

Szczepek, W., Sport na Wydziale Chemii w latach 1962-1975. Wspomnienia nie tylko własne, w: Jubileusz 50- lecia Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1955-2005), red. Z. Waligórski, Warszawa 2005.

Szczygielski, J., Olimpijczycy subregionu zachodniego Województwa Śląskiego (1928-2006), Racibórz 2006.

Szczygielski, J., Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010), Racibórz 2010.

Szeniawski, A., I. Wiejak, J. Wierzchowski, Historia lubelskiej lekkoatletyki. Fakty wydarzenia sportowe i kulturalne, Lublin 2003.

Szkiela, W., B. Tuszyński, Z. Weiss (red.), Pół wieku AZS. Sukcesy, cyfry, fakty, ludzie , porażki , wspomnienia i anegdoty, Warszawa  1962.

Szostak, Zenon, Szczeciński Jacht Klubu AZS: rok 1951 http://periplus.pl/archiwa/4544

Szot – Jeziorowski H., U źródeł sportu akademickiego w Warszawie, [w:] AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, Wryk R., Poznań 1985.

Szot – Jeziorowski,  H., Pierwszy Polski Komitet Olimpijski, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985.

Szpalty z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-1947, red. T. Suleja, Wrocław 2005.

Szponder, T., Obrazki z AZS, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 596-620.

Szreniawski, J., Filia UMCS w Rzeszowie, w: Prawniczo administracyjne i ekonomiczne studia wyższe w Rzeszowie 1959-1974, Rzeszów 1975.

Sztolf, A., Nigdy nie byłem grzecznym chłopcem, w: W. Szatkowski, Od Marusarza do Małysza. Polscy skoczkowie (1924-2003), Zakopane 2004, s. 148-151.

Szubert, R. (oprac.), AWF Wrocław w blasku znicza olimpijskiego, Wrocław 2004.

Szuppe W., Dziesięciokrotny mistrz Polski, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 420-428.

Szychowski K., Co zostało w pamięci z tamtych lat ..., [w:] , 40 lat minęło... : Wydziałowi Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej : Zjazd Absolwentów z okazji 40-lecia Uczelni, 11-12 września 2010 r., red. T. Jaślikowska-Sadowska, Biała Podlaska 2010,  s. 244-5.

Szymański L., Początki rozwoju kultury fizycznej na Dolnym Śląsku (1945-1946), w: Sport Robotniczy. Warszawa 1970, t. V, s. 92-108.

Ślawski J., Siobukaj – takie były początki sukcesów, [w:] R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 439-444.

Ślusarczyk-Latos, J., Płomień  Zeusa w 100 lecie AZS, Kraków 2008, ss. 46.

Śmigielski, J., Koszykówka była dla mnie wielką przygodą, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 230-239.

Śniadek, J., Przeobrażenia klubów sportowych w Polsce w latach 1960–2010, w: Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej, red. J. Kosiewicz, T. Michaluk, K. Pezdek, Wrocław 2013, s. 344-6.

Świerz M., Kilka słów o taternictwie, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 40—44.

Tabaczek-Bejster, I., Kołodziej R., Powstanie i początki działalności sekcji pływackiej AZS Kraków (1909–1939), w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, Tom II: uwarunkowania historyczno-socjologiczne, red. Kazimierz Obodyński, Zbigniew Barabasz, Warszawa 2009, s. 61-72.

Tomaszewski Patryk, Akademicki Związek Sportowy  przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie  – zarys działalności, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, 2016, XV, 2, s. 29–43.

Tomaszewski R., 25 lat z AZS za pan brat, [w:] AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. Wryk R., Poznań 1985.

Tomaszewski, B., Kariera z kolcami, Warszawa 1962.

Tomaszewski, B., Jak ziarenka piasku, w: Poczet olimpijczyków polskich 1924-1984. Melbourne’56; Rzym’60; Tokio’64, red. K. Dajbor i in., Warszawa 1984, s. 21-31.

Tomaszewski, P., Polskie korporacje akademickie, Toruń 2011.

Tomaszewski, P., Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939. Studium z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów, Toruń 2018.

Toporowicz, Kazimierz, Stanisław Ciechanowski i jego działalność w dziedzinie wychowania fizycznego u progu II RP,Wychowanie Fizyczne i Sport 1993,  4, s. 33-40.

Trawiński, Jan, Rekordzista, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s.  480-495.

Trojanowski, Edward, Ostatnia wyprawa sportowa Polaków za granicę w 1939 roku, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 240-245.

Truszkowska J., 30 lat działalności Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1981.

Trzeciak L., Wspomnienia „starego belfra”, w:   40 lat minęło... : Wydziałowi Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej : Zjazd Absolwentów z okazji 40-lecia Uczelni, 11-12 września 2010 r. , red. T. Jaślikowska-Sadowska,, Biała Podlaska 2010.

Trześniowski R., Całe życie związałem z wychowaniem fizycznym i Akademią, [w:] Wspomnienia absolwentów CIWF - AWF z lat l929-1939, red. Zuchora K., Warszawa 2000.

Trześniowski, R., K. Zuchora (oprac.),Wspomnienia absolwentów CIWF - AWF z lat 1929-1939, Warszawa 2000.

Tuliszka, M.,  80 lat Polskiego Związku Pływackiego, Warszawa 2002.

Turasiewicz, R., Studia nad pojęciem kalos kagathos, Kraków 1980.

Turoń T., Akademicki Związek Sportowy w Jarosławiu 1930 -1939, „Rocznik Jarosławski” 2000, 2, s. 115-119.

Tuszyński B., Bardowie sportu, Warszawa 2011.

Tuszyński B., H. Kurzyński, Leksykon olimpijczyków polskich. Od Chamonix i Paryża do Soczi 1924-2014, Warszawa 2014.

Tuszyński B., Sportowe pióra, Warszawa 1994.

Tuszyński B., Wojciech Trojanowski (1904-1988), [w:] Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, 1989, nr 2, s. 95-113.

Tuszyński B., Za cenę życia. Sport Polski Walczącej, Warszawa 2006.

Tuszyński, B., (współpr. H. Kurzyński, A. Tuszyńska), Polscy olimpijczycy XX wieku: (1924-2002), Wrocław 2004, T. 1 (A-M); T. 2 (N-Ż).

Tuszyński, B., H. Kurzyński, Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2006, Warszawa 2006.

Tuszyński, B., Sportowe pióra, Warszawa 1994.

Tuszyński, B., Wojciech Trojanowski (1904-1988), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1989, nr 2, s. 95-113.

Tuszyński, B., Wyścig Pokoju: 1948-1988, Warszawa 1989.

Tuszyński, B., Zygmunt Weiss (1903-1977), w: Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, t. XIII, red. A. Słomkowska, Warszawa 1990, s. 85-94.

Twardo W., Moje wspomnienia okupacyjne, [w:] R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 271-275.

Twardo Wł., O Parku Skaryszewskim i nie tylko, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985.

Twardo, Wł., „Czarodzieje z Bielan”, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 465-470.

Twardo, Wł., Moje wspomnienia okupacyjne, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 271-275.

Twardo, Wł., Piłka nożna w AZS Warszawa. Okres międzywojenny 1918-39, w: Sport i wychowanie fizyczne w środowisku akademickim, Warszawa 1985.

Twardo, Wł., Rozwój piłki ręcznej w AZS Warszawa w okresie II Rzeczypospolitej, w: Sport i wychowanie fizyczne w środowisku akademickim, red. K. Obodyński, Warszawa 1985, s. 117-125.

Tymowski, J., Organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce, Warszawa 1981.

Tyszka, K., Związki młodzieży narodowej. Rys historyczny procesu powstawania Młodzieży Wszechpolskiej w Warszawie, „Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne”, nr 4, 2006, s. 44-50.

Tyszkiewicz J., Dzieje Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: 1946-2006,  Wrocław 2007.

Tyszkiewicz, A., Z dziejów korporacji studenckich w międzywojennym Lwowie, „Politeja” 2004, nr 22.

Tyszkiewicz, J., Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w okresie stalinizmu (1949-1953), w: Z dziejów sportu na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej, red. Jarosław Maliniak, Piotr Sroki, Grzegorz Strauchold, Wrocław 2014, s. 69-78.

Uljasz, A., T. Semadeni (1902–1944). Polski  sportowiec, działacz i dziennikarz sportowy, bojownik antyhitlerowskiego ruchu oporu, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, XIV, 1, s. 59-76.

Urbaś, I., AZS to tlen, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 524-535.

Urniaż J., Sport na Warmii i Mazurach w latach 1945-1975, Olsztyn 2000.

Ustupski J., (1937-1939), Gdy przeżywam sędziwe dni, tygodnie, miesiące i lata... w: Wspomnienia absolwentów CIWF - AWF z lat l929-1939, red. K. Zuchora, Warszawa 2000.

Ustupski J., Bronek, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 292-298,

Ustupski J., Gdy przeżywam sędziwe dni, tygodnie, miesiące i lata... [w:] Wspomnienia absolwentów CIWF - AWF z lat l929-1939, red. K. Zuchora, Warszawa 2000, s. 259-265.

Ustupski,  J., Bronek, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 292-298.

Verey, R., Najpiękniejszy dzień w moim życiu i tragedia na torze olimpijskim, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985.

Verey, R., Schyłek mojej kariery na skifie, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 349-361.

Wachowski E., Wybitni trenerzy i sportowcy poznańskiej uczelni wychowania fizycznego, AWF Poznań 1979.

Walczak J., Ruch studencki w Polsce 1944-1984, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990.Wryk R., Narodziny i rozwój Akademickiego Związku Sportowego do roku 1949, Poznań 2014.

Walczak, M., Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego pod okupacją hitlerowską 1939 - 1945, Wrocław 1987.

Walczak, M., Straty osobowe polskiego środowiska nauczycielskiego w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej 1939 - 1945, Warszawa 1984.

Walczak, M., Szkolnictwo wyższe i nauka polska w latach wojny i okupacji 1939 - 1945, Wrocław 1978.

Walker R., Udział Polski w Akademickich Mistrzostwach Świata w szachach w latach 1958-1964, „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego” 2002, nr 1, s. 55-61.

Walter K., Reaktywowanie Centrali AZS, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 369-374.

Walter, K., Działalność Centrali Polskich Akademickich Związków Sportowych w latach 1945-1949, w: Sport i wychowanie fizyczne w środowisku akademickim, red. K. Obodyński, Warszawa 1985, s. 206-209.

Walusza M., Nie tylko dla orłów – Akademickie Mistrzostwa Polski, w: 65 lat AZS Katowice, cz. III., 2006-2011, red. Janik T., Karpińska-Szemes K., Mazepa T., Misztal A., Walusza M., Katowice 2011.

Warmiński P., Pamiętnik 1927-1939, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985.

Warmiński, P., List z walczącej Warszawy, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 267-270.

Warsicki, S., Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu w latach 1945–1946, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza”. Historia: z. 6, 1964, s. 323–328.

Warsicki, S., Działalność AZS w Poznaniu 1919-1969, Poznań 1969, ss. 179.

Warsicki, S., Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM 1951-1976, Poznań 1978.

Weiss, Z., Na szóstym torze…, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 73-140.

Weiss, Z., Olimpiada za drutami, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 320-333.

Wejchert, K., Dwa mecze, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 275-281.

Wejchert, K., Pięć z dwustu pięćdziesięciu, w: Akademicki Związek Sportowy 1908-1984. Wspomnienia i pamiętniki; opr. R. Wryk, Poznań 1985.

Wełpa, K., Działalność KU Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1993-2003, w: Akademicka kultura fizyczna wczoraj i dziś, red. A. Nowakowski i S. Zaborniak, Rzeszów 2004.

Wertując karty historii, w: b.a., 25 –lecie AZS przy Śląskiej Akademii Medycznej (1949-1974), Gliwice 1974, s. 56-57.

Węcławski, J., Droga poznańskiego chłopca do AZS-u, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, opr. R. Wryk, Poznań 1985.

Wiech, Z., Ze wspomnień pioniera Uczelni [w:] Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. Jezierski R., Kaczyński A., Wrocław 2006, s. 35-36.

 

Wieczorek, G., Generał Kazimierz Glabisz (1893-1981): zarys biografii, Gorzów Wlkp. 2007.

Wierski, D., Sport w polskim kinie 1944-1989, Warszawa 2014.

Wiklak-Liput, M.,  K.W. Laskowski Jr.; Kazimierz Laskowski (1899-1961), Słownik Biograficzny Pracowników CIWF i AWF, t.1. Warszawa 2000, s. 50-58.

Wirszyłło, R., (red.), 50 lat piłki siatkowej 1924-1974 AZS Warszawa, Warszawa 1989.

Wirszyłło, R., Wspomnienia i wrażenia z dawnych lat starego siatkarza-azetesiaka, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009.

Wisłocki J., Pierwsze miesiące AZS-u lwowskiego, [w:] R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 207-210.

Wiszka, E., Emigracja ukraińska w Polsce 1920-1939, Toruń 2005.Rotkiewicz, M., Mistrzyni dysku, pióra i palety, w: M. Rotkiewicz, Światło Olimpii, Warszawa 2011, s. 188-241.

Witek J., Falana A., Akademicki Związek Sportowy – Klub Sportu Wyczynowego, [w:] 35 lat sportu akademickiego w Koszalinie w okresie 1968-2003, red. Kukiełka Leon, Wojciechowski Leszek R., Koszalin 2003, s. 41-60.

Witek J., Serce miasta, w: 65 lat AZS Katowice, cz. III., 2006-2011, red. Janik T., Karpińska-Szemes K., Mazepa T., Misztal A., Walusza M., Katowice 2011, s. 92-95.

Witek, J., Falana A., Akademicki Związek Sportowy – Klub sportu wyczynowego, w: 35 lat sportu akademickiego w Koszalinie w okresie 1968-2003, red. Kukiełka Leon, Wojciechowski Leszek R., Koszalin 2003, s. 41-60.

Witkowski K., Plebiscyty „Życia Akademickiego” 1993-2005, Wrocław 2006.

Wleciał, T., Mój pierwszy start w AZS, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 409-412.

Włosiński, K., Wychowanie fizyczne  i sport w Akademii Rolniczej w Krakowie, w: Z zagadnień akademickiej kultury fizycznej, Na dziewięćdziesięciolecie sportu akademickiego w Polsce, red. B. Maksimowska, A. Nowakowski, J. Rodziewicz-Gruhn, Częstochowa 1999, s. 93-103.

Wnuk C., Kilka słów o piłce ręcznej z lat 70 tych, w: Od Filii do Filii (1970-2015), Jaślikowska-Sadowska, T. (red.) , Biała Podlaska 2015, s. 199-200.

Wojciechowski L., Kukiełka L., Ludzie sportu Akademickiego Związku Sportowego w Koszalinie w okresie 35-lecia,  w:]35 lat sportu akademickiego w Koszalinie w okresie 1968-2003, red. Kukiełka L., Wojciechowski L., Koszalin 2003, s. 130-174.

Wojciechowski, G. i inni (oprac.), Kim kto jest w województwie lubelskim, Lublin 2000.

Wojewódzka, Z., Romuald Wirszyłło (1906-1980), w: Ludzie wychowania fizycznego i sportu, Warszawa 2000, s. 151-152.

Wolf J., Historia Koła Seniorów - AZS Kraków, 2011 (rękopis w posiadaniu H.Hanusz).Żółta Księga AZS (z lat 1910-1914, wybór fragmentów, redakcja oraz komentarze i aneksy J. Pawłowski, Kraków 2009.

Wolny, E., Ocena pływania w AZS, 1959/1960, ss. 34 (maszynopis).

Wolsza, T.,  Ze sportem za pan brat, ze sportem na bakier. Pasje sportowe elit politycznych w dwudziestoleciu międzywojennym i w pierwszych latach Polski Ludowej, Warszawa 2018.

Wolsza, T., Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy... Słownik biograficzny szachistów polskich, Warszawa 1995–2007.

Woltmann B., Filia uczelni w Gorzowie Wlkp. [w:] Struktura i działalność AWF w Poznaniu w latach 1969-1976, red. Z. Grot, Poznań 1978, s. 161-193.

Woltmann B., Gorzowski Instytut poznańskiej AWF i jego rola w środowisku, [w:] Wyższe szkoły zawodowe w Polsce. Realia i perspektywy, Gorzów Wlkp. 1994, s. 66-70.

Woltmann B., Wkład Filii poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. do rozwoju wychowania fizycznego i sportu szkolnego na ziemi lubuskiej [w:] Szkolna kultura fizyczna na ziemi lubuskiej. Osiągnięcia i perspektywy, red. Miłkowska-Olejniczak G., Jurek T., Zielona Góra 1985, s. 8-13.

Woltmann, B., Filia poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. w latach 1971-1976. "Przegląd Lubuski", 1976 nr 3-4, s. 85-97.

Woltmann, B., Filia uczelni w Gorzowie Wlkp., w: Struktura i działalność AWF w Poznaniu w latach 1969-1976, red. Z. Grot, Poznań 1978, s. 161-193.

Woltmann, B., Gorzowski Instytut poznańskiej AWF i jego rola w środowisku, w: Wyższe szkoły zawodowe w Polsce. Realia i perspektywy, Gorzów Wlkp. 1994, s. 66-70.

Woltmann, B., Wkład Filii poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. do rozwoju wychowania fizycznego i sportu szkolnego na ziemi lubuskiej, w: Szkolna kultura fizyczna na ziemi lubuskiej. Osiągnięcia i perspektywy, red. G. Miłkowska-Olejniczak, T. Jurek, Zielona Góra 1985, s. 8-13.

Woltrnann B., Filia poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. w latach 1971-1976, Przegląd Lubuski, 1976 nr 3-4, s. 85-97

Wołkanowski, W., Kobiety sportsmenki w przedwojennym Wilnie,  http://www.wilnoteka.lt/artykul/kobiety-sportsmenki-w-przedwojennym-wilnie

Wójcik Z., T. Boraczyński, Kultura fizyczna mniejszości polskiej w Prusach Wschodnich [w] Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 2015, 50, s. 16 – 23.

Wróblewicz, Z., Przygoda z małą piłeczką, w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008, s. 105-107.

Wryk R., 90 lat Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu, Poznań 2009.

Wryk R., Początki ruchu olimpijskiego w Polsce, Poznań 2012.

Wryk R., Przygotowania polskich sportowców do startu w Igrzyskach Olimpijskich 1940 roku Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 2016, T. XV, Nr 4, s. 111–119.

Wryk R., Ruch sportowy na tle zmian społeczno-politycznych w Polsce w xx w., [w:] W kręgu kultury PRL, Poznań 2015.

Wryk R., Straty osobowe Akademickiego Związku Sportowego w latach II wojny światowej 1939-1945, Poznań 1991.

Wryk R., Z dziejów Akademickiego Związku Sportowego w latach II wojny światowej, [w:] Z dziejów kultury fizycznej, red. BJ. Kunicki, B. Woltmann, Gorzów Wlkp. 1996, s. 111-121.

Wryk, R. Początki sportu akademickiego w Polsce (1878-1908/09), „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1982, nr 2, s. 81-96.

Wryk, R.,  Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach. Wybór i opracowanie, Poznań 2009.

Wryk, R.,  Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej, Poznań 2016.

Wryk, R., R.  Sport olimpijski w Polsce 1919-1939, Poznań 2006.

Wryk, R.,  Witalis Ludwiczak - olimpijczyk, społecznik, uczony (1910-1988), w: Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, red. R. Wasztyl, Kraków 2002, s. 339-345.

Wryk, R., 90 lat Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu, Poznań 2009.

Wryk, R., Akademicki Związek Sportowy (1908 -1939), Poznań 1990.

Wryk, R., AZS Poznań w ruchu olimpijskim (1919-2009), „Kronika Miasta Poznania” 2010, 1, s. 75-94.

Wryk, R., Narodziny i rozwój Akademickiego Związku Sportowego do roku 1949, Poznań 2014.

Wryk, R., O potrzebie badań nad stratami osobowymi sportu polskiego w latach 1939 - 1945, w: Prace Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni Technicznych Nr 10, Materiały z I konferencji naukowej „Udział sportowców i działaczy kultury fizycznej w wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego", Koszalin 1985, s. 19 - 26.

Wryk, R., Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań 2015.

Wryk, R., Początki ruchu olimpijskiego w Polsce, Poznań 2012.

Wryk, R., Poznaniacy na Igrzyskach Olimpijskich 1924-2018, Poznań 2018.

Wryk, R., Sport akademicki w historiografii. Stan badań i postulaty badawcze, w: Sport i wychowanie fizyczne w środowisku akademickim, red. K. Obodyński, Warszawa 1985, s. 331- 348.

Wryk, R., Zarys działalności Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919-1949, Poznań 2007.

Wybrane zagadnienia z organizacji i historii AZS. Na 55 lecie AZS w Częstochowie (1945-2000), red. Nowakowski Andrzej, Częstochowa  2001, ss. 196.

Wychowanie fizyczne studentów i sport akademicki w badaniach naukowych: konferencja naukowa z okazji 50-lecia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, [Poznań, 24-25 maja 2002], Poznań 2002.

Wyciszkiewicz, D., Dlaczego Biała Podlaska?, w:  Od Filii do Filii (1970-2015),  T. Jaślikowska-Sadowska (red.), Biała Podlaska 2015, s. 117-118.

XXX lat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w służbie socjalistycznej kultury fizycznej, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 1976, 12, 37-66.

Z godłem AZS. Rozmowa z pierwszym prezesem AZS w Gdańsku, inż. Witoldem Umińskim, w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008, s. 23-25.

Zabielski J., Szermierka na szable sportem narodowym, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 145-149.

Zaborniak S., A. Rzeszutko-Polak, 50-lecie akademickiej kultury fizycznej w WSP, UMCS, AR i UR w Rzeszowie (1965-2015), Rzeszów 2015.

Zaborniak S., Historia polskiej lekkiej atletyki w latach 1919 - 1939: rozwój lekkoatletyki w Lubelskim Okręgowym Związku Lekkiej Atletyki w latach 1921 - 1939, cz. 2; „Lekkoatleta” 2011, 10, s. 9 – 18.

Zaborniak S., Sportowe Organizacje Studenckie Lwowa I Krakowa Działające Przed Rejestracją Akademickiego Związku Sportowego, [w] Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, Krosno 2009, s. 15–27.

Zaborniak S., Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, T. 3: Zasięg Społeczny, Rzeszów 2011, ss. 487

Zaborniak, S., 50-lecie akademickiej kultury fizycznej w WSP, UMCS, AR i UR w Rzeszowie (1965-2015), Rzeszów 2015.

Zaborniak, S., Lekkoatletyczne obiekty krakowskich klubów (1919–1939), „Studia Humanistyczne AWF Kraków” 2011, 11.

Zaborniak, S., P. Król, Skoki narciarskie w Polsce (1907–1939), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna” 2013, t. XII, nr 2, s. 51-56.

Zaborniak, S., Sportowe organizacje studenckie Lwowa i Krakowa działające przed rejestracją Akademickiego Związku Sportowego w 1909 r., w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, Tom II – uwarunkowania historyczno-socjologiczne, red. Kazimierz Obodyński, Zbigniew Barabasz, Warszawa 2009, s. 15-28.

Zaborniak, S., Szmyd Ł, Organizacje i stowarzyszenia krajoznawczo-turystyczne działające w Polsce przed 1939 r.,  „Scientific Review of Physical Culture” 4, 4, 2014.

Zaborniak, S., Szmyd Ł., Działalność Akademickiego Klubu Turystycznego - pierwszego w Polsce Akademickiego Klubu Sportowego (1906–1914), Scientific Review of Physical Culture 4, 4, 2014, s. 36-38.

Zaborniak, S., Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919-1939. T. IV. Mistrzostwa Polski Mężczyzn w latach 1920-1939, Rzeszów 2012.

Zacharska H., Ze staropolskim Szczęść Boże, w: Wspomnienia absolwentów CIWF - AWF z lat l929-1939, red. Zuchora K., Warszawa 2000.

Zachwatowicz, K., Wspomnienia sprzed 50 lat, w: 50 lat Akademickiego Związku Sportowego w Zakopanem, Nowy Targ 1999, s. 266-267.

Zaczynali niemal od zera. Dwie pasje profesora Stefana Piechnika, w: Początki i rozwój sportu na Politechnice Krakowskiej, w: Sport na PK: 70 lat Politechniki Krakowskiej. Najważniejsze wydarzenia sportowe, olimpijczycy, mistrzowie i medaliści, zasłużeni ludzie kultury fizycznej, rozwój bazy naszej uczelni, Kraków 2015.

Zagórowski Z., 50 lat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.

Zagrobelny, Z.,  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławia w 40-lecia swego istnienia i jej perspektywy rozwoju, w: XL lat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławia 1946-1986, red. J. Jonkisz, Wrocław 1987.

Zakrzewski, S. (red.), Rocznik jubileuszowy 1968, Warszawa 1969.

Zamiast uroczystości jubileuszowych z okazji 10-lecia Akademickiego Związku Sportowego we Lwowie, Lwów 1934.

Zarzycki J., Dawnych wspomnień czar, w: AZS 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki, Wryk R., Poznań 1985.oprac. 

Zawadzka, M., Młodzież a sport na Opolszczyźnie w latach 1950-1960, w: W kręgu kultury PRL. Sport, red. Doroty Skotarczak i Karoliny Bittner, Poznań 2015,  s. 267-284.

Zawadzki W., AZS Politechnika Wrocław. Kronika Klubu 1973-1991, Wrocław 2012.

Zawadzki W., Skiba R., Medyński A., Fechmistrz z Wrocławia, Wrocław 2009, ss. 199.

Zawadzki, W., AZS Politechnika Wrocław. Kronika Klubu 1973-1991, Wrocław 2012.

Zawadzki, W., L. Kilian, 10 lat KM AZS Politechnika Wrocław, Wrocław 1987.25 lat AZS Wrocław, Wrocław 1970.

Zawadzki, W., R. Skiba, Adam Medyński, Fechmistrz z Wrocławia, Wrocław 2009, ss. 199.

Zawodzińska-Bukowiec K., Pseudonim polski. Od czasów najdawniejszych do dziś, Kraków 2014, s. 151- 154; J. Ihnatowicz, Słownik pseudonimów i kryptonimów, Kraków 1938.

Zboroń A., 62 dni, Poznań 1952 (?), ss. 8 (opowiadanie socrealistyczne).

Zbyszewski M., Derezińska Z., Sylwetki, w: 25 lat AZS Zakopane 1949-1974, red. M. Zbyszewski i in., Kraków 1974.

Zbyszewski, M. i in., Z jubileuszowych kart kroniki zakopiańskiego AZS-u, w: 25 lat AZS Zakopane 1949-1974, Kraków 1974.

Zbyszewski, Michał, „Wierchowe Wieści”, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 402-408.

Zdebska, H., Bohater sportowy. Studium indywidualnego przypadku Bronisława Czecha (1908-1944), Kraków 1997.

Zdebska, H., Jerzy Ustupski i jego przystań życia..., „Zeszyty Historyczne AZS” 1998, nr 2, s. 32-43.

Zieleśkiewicz, W., 90 lat polskiej piłki ręcznej, Warszawa 2008.

Zielińska, J., Tego mi teraz brakuje (wspomnienie), w: Jaworowicz, Jerzy, 40-lecie współpracy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ z Klubem Uczelnianym AZS UŁ, Łódź 1992, s. 44-47.

Zieliński, M., Zarys historii Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich przy UMK w Toruniu 1950–1989, „Rocznik Toruński”, 39, 2012, s. 75-99.

Zieliński, W., Radość o poranku, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 486-494.

Ziemilski A., Poeta, żołnierz, trener, w: R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 397-401.

Ziemilski A., Sekcja narciarska AZS Warszawa w latach 1946-1949, [w:] R. Wryk, Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, s. 380-388.

Ziemilski, A., Znalezione nad jeziorem Wiartel, Warszawa 2002.

Zientarski C., Wspomnienia koszykarza, w: Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF - WSWF - AWF we Wrocławiu, red. Jezierski R., Kaczyński A., Wrocław 2006, s. 63-66.

Ziółek, J., Działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji (relacje i dokumenty), Lublin 1983.

Ziółko, J., Urok dwóch kółek, w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008, s. 79-81.

Zuchora, K. (oprac.),Wspomnienia absolwentów CIWF - AWF z lat l929-1939, Warszawa 2000.

Żak, J., Z. Rektor, Studencka piłka siatkowa w Wyższej Szkole Inżynierskiej i Politechnice Opolskiej w latach 1966-2000, Opole 2012.

Żenkiewicz M., Na długich dystansach, w: J. Rybicki, Sport i indeks w życiorysach, Gdańsk 2008, s. 149-153.

Żółta Księga AZS (z lat 1910-1914), oprac. J. Pawłowski, Kraków 2009.

Żółtek, A., Działalność programowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w uczelniach państwowych Rzeszowa w latach 1963-2001, Rzeszów 2015.

Żółtek, A., Kultura fizyczna studentów Filii Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej (UMCS) w Rzeszowie w latach 1969-2001, w: Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą,  s. 313-329.

Żółtek-Daszykowski A., Rola nurtu instytucjonalno-państwowego i społecznego w procesie kształtowania się  modelu akademickiej i kultury fizycznej w Polsce w latach 1918-1939, [w:]  Czas wolny: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, red. J. Daszykowski, R. Pelczar, Stalowa Wola 2009.

Żurek J., Z grodu Kraka..., „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego” 1998, nr 1, s. 3-4.

Żurek, J., Dziesięciolecie Koła Seniorów AZS Kraków [w:] Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego, Warszawa 2002, nr 1.

Żurek, J., Dziesięciolecie Koła Seniorów AZS Kraków, „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego” 2002, nr 1, s. 62.