Pomoce naukowe

Poniższe zestawienie zawiera zbiór materiałów wykorzystanych przy tworzeniu Wirtualnego Muzeum Akademickiego Związku Sportowego, a przydatnych także w prowadzeniu własnych dociekań nad dziejami AZS. W "Pomocach" mieści się zatem zestawienie skrótów obecnych w treściach/tekstach dostępnych na stronie, bibliografia historycznych z natury artykułów ukazujących się na łamach "Akademickiego Przeglądu Sportowego", wykaz filmów odnalezionych w Internecie, w których pojawia się motyw sportu akademickiego oraz podobny spis dotyczący zbiorów Filmoteki Narodowej.  Szerzej patrz: "Mapa strony". 


Wykaz wykorzystanych Skrótów

Akademicki Związek Sportowy


ACSS – Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego

AZS – Akademicki Związek Sportowy

AZS Katowice (w latach 1953-1956 AZS Stalinogród)

AZS Śląsk – Klub powstały po połączeniu AZS Gliwice oraz AZS Rokitnica

AZS-AWF – Akademicki Związek Sportowy Akademii Wychowania Fizyczznego

GKR – Główna Komisja Rewizyjna

GSK – Główny Sąd Koleżeński

KKU – Komisja Klubów Uczelnianych

KŚ – Klub Środowiskowy

KU – Klub Uczelniany

ZG – Zarząd Główny

ZŚ – Zarząd Środowiskowy

Imprezy Sportowe

AME – Akademickie Mistrzostwa Europy

AMP – Akademickie Mistrzostwa Polski

AMŚ – Akademickie Mistrzostwa Świata

HME – Halowe Mistrzostwa Europy

IO – Igrzyska Olimpijskie

ME – Mistrzostwa Europy

MME – Młodzieżowe Mistrzostwa Europy

MPAZS – Mistrzostwa Polski Akademickiego Związku Sportowego

MPSzW – Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych

MPUT – Mistrzostwa Polsko Uczelni Technicznych

MŚ – Mistrzostwa Świata

MŚJ – Mistrzostwa Świata Juniorów

PŚ – Puchar Świata

TSC – Turniej Czterech Skoczni

UIE – Akademickie Mistrzostwa Świata

Związki Polskie i Organizacje Sportowe

AKH – Akademickie Koło Harcerskie

AZM -  Akademicki Związek Morski

CAZS – Centrala Akademickich Związków Sportowych

KWPTT – Klub Wysokogórski Polskiego Towarzystwa Turystycznego

LMiR – Liga Morska i Rzeczna
LZS – Ludowy Związek Sportowy

MKWFiPO - Miejski Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego

OZLA – Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

OZP – Okręgowy Związek Pływacki

OZPN – Okręgowy Związek Piłki Nożnej

OZRP – Okręgowy Związek Piłki Ręcznej

PAOl – Polska Akademia Olimpijska

PKOl – Polski Komitet Olimpijski

PTNKF – Polskie Towarzystwo Nauk o Kulturze Fizycznej

PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze

PUWF i PW – Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego

PZB – Polski Związek Bokserski

PZG – Polski Związek Gimnastyczny

PZHL – Polski Związek Hokeja na lodzie

PZK – Polski Związek Kajakowy

PZKosz – Polski Związek Koszykówki

PZLA – Polski Związek Lekkiej Atletyki

PZLT – Polski Związek Lawn – Tenisowy

PZŁucz – Polski Związek Łuczniczy

PZM – Polski Związek Motorowy

PZMWiNW – Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

PZN – Polski Związek Narciarski

PZP – Polski Związek Pływacki

PZPBiS - Polski Związek Bobslei i Skeletonu

PZPC - Polski Związek Podnoszenia Ciężarów

PZPN – Polski Związek Piłki Nożnej

PZPS – Polski Związek Piłki Siatkówki

PZS – Polski Związek Szermierczy

PZSA – Polski Związek Akrobatyki Sportowej

PZTS – Polski Związek Tenisa Stołowego

PZZ – Polski Związek Zapasów

PZŻ – Polski Związek Żeglarstwa

SITN - Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa

SNPTT -  Sekcja Narciarska Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

SZS – Szkolny Związek Sportowy

TKKF – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

TOPR – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

YMCA - Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej

ZG AZS – Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego

ZPRP – Polski Związek Piłki Ręcznej

ZPZS – Związek Polskich Związków Sportowych

Kluby

BBTS – Bielsko – Bialskie Towarzystwo Sportowe

CWKS – Centralny Wojskowy Klub Sportowy

GKS – Górniczy Klub Sportowy

KS – Klub Sportowy

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski – Klub Sportowy Zakładów Ostrowieckich

LKS – Ludowy Klub Sportowy

ŁKS – Łódzki Klub Sportowy

MKS – Miejski Klub Sportowy

MKS – Międzyszkolny Klub Sportowy

MLUKS - Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy

MZKS – Międzyzakładowy Klub Sportowy

OWKS – Kręgowy Wojskowy Klub Sportowy

RKS – Robotniczy Klub Sportowy

TG „Sokół” - Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół"

TS – Towarzystwo Sportowe

UKS – Uczniowski Klub Sportowy

WKS – Wojskowy Klub Sportowy

WKS „Lublinianka” – Wojskowy Klub Sportowy Lublinianka Lublin

WKW – Warszawski Klub Wioślarek

YKP – Yacht Klub Polska
 

Międzynarodowe Organizacje i Związki Sportowe

AIESEP – Międzynarodowe  Stowarzyszenie Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego

ELRA - Europejskie Stowarzyszenie Czasu Wolnego i Rekreacji

EUSA – Europejska Federacja Sportu Akademickiego

FIBA – Międzynarodowa Federacja Koszykówki

FIG – Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna

FILA – Światowa Federacja Zapaśnicza

FIS - Międzynarodowa Federacja Narciarska

FISU – Międzynarodowa Federacja Sportu Akademickiego

FIVB – Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej

IAAF – Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki

IAEA – Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

IAPEGW - Międzynarodowa Organizacja Wychowania Fizycznego i Sportu Kobiet i Dziewcząt

ICSSPE – Światowa Rada d/s Nauk Wychowania Fizycznego i Sportu

ISFA – Międzynarodowa Federacja Akrobatyki Sportowej

URSI - Międzynarodowa Unia Nauk Radiowych


 

Bibliografia tekstów historyczny, któe ukazały się na łamach Akademickiego Przeglądu Sportowego w latach 1960 - 1971

Historia sportu [+/- chronologicznie]

 1. Rywalizacja sportowa – manifestacją polskości [początki AZS Gdańsk, 1921-1939], J. Gąssowski, APS 9 (maj)/1961, s. 12-15.
 2. Fakty, opinie i uwagi z 20-letniej historii AZS Gdańsk (z wystąpienia prezesa AZS Gdańsk Czesława Drueta z okazji 20-lecia Klubu w PRL), APS 3/1965 (32), s. 28-35.
 3. Historia AZS Łódź pisana pracą i miłością – działaczy, zawodników i trenerów, APS 1/1965 (30), s. 10-20.

Biogramy + wspomnienia 

 1. Złote odznaki [AZS; lista odznaczonych + krótkie biogramy],  APS 10/1961, s. 21-22.
 2. Czarodzieje z Bielan [krótkie biogramy trenera i zawodników drużyny koszykówki AZS AWF Warszawa], S. Romański, APS 14/1962, s. 21-24.
 3. Nasi zawodnicy w barwach olimpijskich: lekka atletyka, koszykówka, szermierka, wioślarstwo siatkówka-kobiety, podnoszenie ciężarów [krótkie biogramy], APS 5-6/1964 (28-29), 33-37.
 4. Nasi działacze: dr doc. Bolesław Bachman [działacz AZS Łódź, 1911-??], S. Stadniczenko, APS 16 /1962, s. 28-29.
 5. Krzysztof Beski – [ppłk, działacz] AZS Częstochowa: „Odpowiedź żołnierza”, APS 3/1968 (52), s. 15-16.
 6. Edward Cichy – [działacz] AZS Toruń: „Raz na 20 lat”, APS 3/1968 (52), s. 10-14.
 7. (Ludzie śniegu i gór) Trener, zawodnik, działacz: Stefan Dziedzic [AZS Zakopane; notka biograficzna + krótka wypowiedź], APS 7 (marzec)/1961, s. 18.
 8. Na nartach. Nasz działacz – Ludwik Fischer [prezes AZS Zakopane], (W.D.), APS 3/1965 (32), s. 63-66.
 9. Na oklaski trzeba było czekać długo – rzecz o [lekkoatlecie] Bogdanie Gierajewskim, W. Duński, APS 1/1964 (24), s. 13-19.
 10. Wspomnienia współzałożyciela AZS – prof. dr Walerego Goetla, APS 5/1968 (54), s. 16-20.
 11. Śmierć żeglarza [mgr inż. Andrzej Jachowicz, †26.11.1966, AZS Olsztyn], J. Żemantowski, APS 1/1967 (46), s. 46.
 12. Zofia Janowska – [działaczka] AZS Wrocław: „Zaczęłam od AZS”, APS 3/1968 (52), s. 14-15.
 13. [Nasza ankieta] Najmilsza rozrywka: [prezes Klubu WSP Katowice] Jerzy Roman Józefoski, APS 4/1968 (53), s. 79-80.
 14. [Nasza ankieta] Dlaczego zostałem działaczem AZS [Lublin]: Tadeusz Karpiński, APS 4/1968 (53), s. 75-79.
 15. (Ludzie śniegu i gór) Trener: Janusz Kobylański [AZS Zakopane; notka biograficzna], APS 7 (marzec)/1961, s. 17-18.
 16. [Nasza ankieta] Byłem najpierw zawodnikiem: [prezes KU WSI w Bydgoszczy] mgr Bolesław Mroczyński, APS 4/1968 (53), s. 81.
 17. [Pożegnanie] [sportowiec, olimpijczyk, działacz AZS] Zbyszek Nowakowski, APS 6/1968 (55), s. 56-57.
 18. (Przedstawiamy) Nasz prorektor [Prorektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu prof. dr Wincenty Pezacki /1914-2008/], APS 5-6/1964 (28-29), s. 24-25.
 19. Pedagog i działacz AZS [mgr. Wiktor Piątkowski, Uniwersytet Wrocławski], APS 1/1965 (30), s. 35-38.
 20. Pamięci Bogdana Przybyło [szermierz, prezes AZS Lublin], APS 1/1967 (46), s. 46a-46b.
 21. [Koszykarz AZS Warszawa] Bohdan Przywarski [1932-??], APS 10/1961, s. 10-14.
 22. (Ludzie śniegu i gór) Zawodnik i trener: Andrzej Roj [-Gąsienica]  [AZS Zakopane; notka biograficzna + krótka wypowiedź], APS 7 (marzec)/1961, s. 19.
 23. [Wywiad + wspomnienia] Moje spotkanie z Gryfem nastąpiło 35 lat temu [prof. Zbigniew Rozmej, prezes Klubu Uczelnianego AZS w Gdańsku], APS 11/1961, s. 4-10.
 24. Twórcy AZS: Leopold Szczerbicki [kierownik SWF WSR w Olsztynie], APS 4/1965 (33), s. 23-25.
 25. Kto pamięta Sławosza Szydłowskiego [lekkoatleta, olimpijczyk, 1894-1952], APS czerwiec 1971, s. 58-59.
 26. (Ludzie śniegu i gór) Działacz z "urodzenia" Władysław Walkosz [AZS Zakopane; notka biograficzna + krótka wypowiedź], APS 7 (marzec)/1961, s. 15-16.
 27. Zmarł Wiktor Zalewski [działacz AZS], APS czerwiec 1971, s. 62.

Dane i statystyki

 1. Tabela 10 najlepszych wyników lekkoatletów AZS za rok 1960, APS 2 (październik)/1960, s. 45-55 + APS 3 (listopad)/1960, s. 36-40.
 2. Kalendarz imprez krajowych 1962 r., APS 11/1961, s. 27-31.
 3. Kalendarz imprez międzynarodowych [1962 r].], APS 11/1961, s. 33-37.
 4. Zarządy środowiskowe [AZS], APS 5 (styczeń)/1961, s. 21-31.
 5. Ilu nas jest? [liczba członków AZS z podziałem na sekcje i kluby], APS 11/1961, s. 32.
 6. Nasz związek [statystyki osobowe AZS na lata 1960-1961], APS 12/1962, s. 5-6.
 7. Ogólny stan zasięgu organizacyjnego AZS [1961-1962], APS 15 /1962, s. 54-59.
 8. AZS w liczbach na dzień 31.XII.1963 r., APS 1/1964 (24), s. 53-66.
 9. Wszystko o AZS/AZS w cyfrach, APS 3/1965 (32), s. 41-47.
 10. Uczestnicy Mistrzostw Akademickich Polski (piłka siatkowa, piłka ręczna, lekka atletyka), APS 4/1964 (27), s. 42-56.
 11. AZS w liczbach, faktach, zdarzeniach: Kawę na ławę, czyli u nas nic nie chowamy pod sukno [dane finansowe], H. Czempas, APS 4/1965 (33), s. 5-9.
 12. Informacja o działalności sportowej Związku w roku 1966, APS 2/1967 (47), s. 22-28.
 13. 10 najlepszych wyników lekkoatletów AZS w 1966 r., APS 2/1967 (47), s. 49-61.
 14. Ocena stanu organizacyjnego AZS za rok 1966, APS 3/1967 (48), s. 68-85.
 15. Ilu nas jest?, APS 4/1967 (49) (?), s. 44-50.
 16. Ocena sportu wyczynowego AZS, APS 1/1968 (50), s. 25-37.
 17. Informacja o stanie organizacyjnym AZS w 1967 roku, APS 3/1968 (52), s. 41-59.
 18. Spojrzenie na niedobry rok 1967 – ocena społecznej komisji LA, APS 4/1968 (53), s. 41-60.
 19. Cyfry w wioślarstwie 1969 roku, W. Twardo, APS 2/1970 (61), s. 63-67.
 20. Informacja o stanie organizacyjnym AZS na dzień 31.XII.1969 rok, APS 2/1970 (61), s. 103-129.
 21. Informacja o stanie organizacyjnym AZS na dzień 31.XII.1970 r., APS czerwiec 1971, s. 4-30.

Ideologia sportu/AZS

 1. Program jest – czas na działanie!, APS 1 (wrzesień)/1960, s. 4-5.
 2. Rozważania powyborcze, APS 5 (styczeń)/1961, s. 3-6.
 3. Jak organizować spartakiady tysiąclecia?, APS 6 (luty)/1961, s. 25-30.
 4. Podział zadań w Zarządzie Klubu Uczelnianego AZS, APS 6/1965 (35), s. 30-35.
 5. Walka o morale naszego sportu musi się toczyć, (dokument Plenum ZG AZS z 7.06.1962), APS 14/1962, s. 4-6.
 6. Problemy współczesnego sportu, APS 2/1967 (47), s. 7-22.
 7. Kryzys społecznego działania, S. Bardyn, APS 2 (październik)/1960, s. 35-41.
 8. Aktualne problemy rozwoju kultury fizycznej i sportu w wyższych uczelniach artystycznych, W. Czartoryjski & W. Miliati, APS 2/1970 (61), s. 67-85.
 9. Zadania jasne i konkretne, W. Duński, APS 1/1965 (30), s. 20-28.
 10. O tym co nas najbardziej boli [o potrzebie/planach inwestowania w obiekty sportowe], B. Pyzikiewicz, APS 1 (wrzesień)/1960, s. 14-16.
 11. Głos gniewnych, J. Rybicki & F. Wojtkiewicz, APS 1/1968 (50), s. 5-20.
 12. Dlaczego uprawiam sport, J. Skorowski, APS 3 (listopad)/1960, s. 19-21.
 13. Rachunek sportowy + Rachunek serca + Rachunek ekonomiki, J. Skorowski, APS 3/1964 (26), s. 20-29.
 14. Podział zadań w Klubie Uczelnianym AZS, J. Skorowski, APS 5-6/1964 (28-29), s. 45-49.
 15. O planowaniu pracy w Klubie Uczelnianym, J. Skorowski, APS 5-6/1964 (28-29), s. 50-55.
 16. Opracowanie kalendarza imprez sportowych, J. Skorowski, APS 1/1965 (30), s. 84-88.
 17. ABC i Y – organizacja imprez sportowych na uczelni, J. Skorowski, APS 2/1965 (31), s. 67-78.
 18. Problemy pracy propagandowej, J. Skorowski, APS 3/1965 (32), s. 67-74.
 19. Komitet organizacyjny, J. Skorowski, APS 4/1965 (33), s. 55-59.
 20. Nasze miejsce na uczelni, J. Skorowski, APS 5/1965 (34), s. 68-73.
 21. O trudnej sztuce chodzenia po ziemi, J. Skorowski, APS 1/1968 (50), s. 43-51.
 22. O pracę społeczną, W. Twardo, APS 5/1965 (34), s. 44-48.
 23. Problemy amatorstwa a sport studencki, R.M. Wight (tłum. Z. Szulc), APS 1/1967 (46), s. 47-56.


Instytucje sportowe (nazwami)

 1. [AZS] Plenum konkretów [plenarne posiedzenie Zarządu Głównego AZS; 10.1960], APS 2 (październik) /1960, s. 3-11.
 2. [AZS] Zamierzenia Zarządu Głównego, APS 4 (grudzień)/1960, s. 14-15.
 3. [AZS] [Zapowiedź] IV Zjazd AZS [31.03-1.04.1962], APS 10/1961, s. 19-20.
 4. [AZS] Referat zarządu głównego [i inne artykuły nt. IV. Krajowego Zjazdu Delegatów AZS], APS 13/1962, s. 1-25 (72).
 5. [AZS] O czym mówiliśmy na prezydiach ZG AZS we wrześniu/w październiku [1962 r.], APS 16 /1962, s. 42-43.
 6. [AZS] II Plenum ZG AZS [27.06.1964], APS 4/1964 (27), s. 23-24.
 7. [AZS] Bogate Plenum ZG AZS [4.10.1964], APS 5-6/1964 (28-29), s. 9.
 8. [AZS] [X] Prezydium ZG AZS we Wrocławiu, APS 1/1965 (30), s. 28-30.
 9. [AZS] [IV] Plenum ZG AZS [17.01.1965], APS 1/1965 (30), s. 65-69.
 10. [AZS] AZS w Spartakiadach w 1964 r., APS 2/1965 (31), s. 62-65.
 11. [AZS] [V] Plenum Zarządu Głównego AZS [25.05.1965], APS 5/1965 (34), s. 7-8.
 12. [AZS] Referat sekretarza generalnego z Plenum ZG AZS w dniu 18 lutego 1968 r., APS 2/1968 (51), s. 4-21.
 13. [AZS] Z życia środowisk i klubów AZS (Kronika AZS), APS 2/1965 (31), s. 54-61; APS 3/1965 (32), s. 59-61; APS 4/1965 (33), s. 48-49, APS 5/1965 (34), s. 59-60.
 14. [AZS] Nasz jubileusz: 60-lecie AZS [program obchodów 1968], APS 1/1968 (50), s. 52-54.
 15. [AZS Bydgoszcz] Wizyta w W.S.I., S. Stadniczenko, APS 5-6/1964 (28-29), s. 19-20.
 16. [AZS Bydgoszcz] Narodziny nowego klubu [24.03.1965], (J.S.) APS 4/1965 (33), s. 40-41.
 17. [AZS Częstochowa] Jubileusz w Częstochowie [20-lecie powstania Klubu], APS 3/1965 (32), s. 54-55.
 18. [AZS Częstochowa] 25 lat AZS Częstochowa w liczbach, M. Gordon, APS 1/1970 (60), s. 29-33.
 19. [AZS Gdańsk] Rywalizacja sportowa – manifestacją polskości [początki AZS Gdańsk, 1921-1939], J. Gąssowski, APS 9 (maj)/1961, s. 12-15.
 20. [AZS Gdańsk] Fakty, opinie i uwagi z 20-letniej historii AZS Gdańsk (z wystąpienia prezesa AZS Gdańsk Czesława Drueta z okazji 20-lecia Klubu w PRL), APS 3/1965 (32), s. 28-35.
 21. [AZS Gdańsk] Uchwała II Konferencji Sprawazdawczo-Wyborczej AZS Gdańsk, APS 4 (grudzień)/1960, s. 12-13.
 22. [AZS Gdańsk] AZS Gdańsk w ocenie przewodniczącego WKKFiT (Rozmowa APS z Bolesławem Dymelem), W. Duński, APS 3/1964 (26), s. 11-15.
 23. [AZS Gdańsk] Akademicki Klub Morski AZS-ZSP, APS 1/1968 (50), s. 38-40.
 24. [AZS Lublin] Lubelskie cuda, APS 3 (listopad)/1960, s. 6-9.
 25. [AZS Lublin] Jak to dawniej bywało: Pierwszy XX-latek AZS Lublin, K. Blauth, APS 3/1964 (26), s. 4-8.
 26. [AZS Lublin] Oceniamy środowiska: AZS Lublin, APS 7/1968 (56), s. 23-30.
 27. [AZS Lublin] Witamy nowy MKS-AZS, APS czerwiec 1971, s. 52-55.
 28. [AZS Łódź] Historia AZS Łódź pisana pracą i miłością – działaczy, zawodników i trenerów, APS 1/1965 (30), s. 10-20 & APS 2/1965 (31), s. 17-26.
 29. [AZS Łódź] Dwadzieścia pięć lat łódzkiego AZS, APS czerwiec 1971, s. 49-51.
 30. [AZS Kraków] Sprawa proporcji, APS 3 (listopad)/1960, s. 12-14.
 31. [AZS Kraków] Krakusi, APS 2/1965 (31), s. 26-36.
 32. [AZS Kraków] 60 lat AZS: Uroczysta Akademia w Krakowie. Spotkanie Azetesiaków w sali Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, APS 5/1968 (54), s. 7-9.
 33. [AZS Olsztyn] Olsztyn - jedna uczelnia, jeden klub, dużo zapału i ambicji, wyniki dobre, 15 lat istnienia, F. Sroczyk, APS 4/1965 (33), s. 9-22.
 34. [AZS Poznań] Spotkanie z AZS Poznań, APS 4/1968 (53), s. 10-18.
 35. [AZS Poznań] Fakty, liczby o Poznaniu, APS 4/1968 (53), s. 19-29.
 36. [AZS Rzeszów] AZS młody i pełen wigoru, S. Stadnyczenko, APS 4/1964 (27), s. 20-23.
 37. [AZS Rzeszów] Wizyta w Rzeszowie [powstanie klubu, 14.05.1965], A. Jaroszewski, APS 2/1965 (31), s. 49-52.
 38. [AZS Rzeszów] Jestem głęboko przekonany . . . – reportaż z Rzeszowa, W. Trzmiel, APS 1/1967 (46), s. 12-18.
 39. [AZS Słupsk] Nowy klub AZS w Słupsku, J. Mondrzejewski APS 1/1970 (60), s. 27.
 40. [AZS Słupsk] Przedstawiamy kluby uczelniane: AZS-WSN Słupsk – klub godny naśladowania, A.W. Jurkowski, APS czerwiec 1971, s. 31-34.
 41. [AZS Słupsk] W pierwszą rocznicę powstania: AZS-WSN Słupsk, J. Krzysztofowicz, APS czerwiec 1971, s. 35-36.
 42. [AZS Szczecin] Fałszywa i prawdziwa cenzurka AZS Szczecin, APS 3 (listopad)/1960, s. 15-19.
 43. [AZS Szczecin] Fakty – AZS Szczecin – liczby, S. Stadniczenko, S. Romański, APS 9/1965 (38), s. 15-37.
 44. [AZS Toruń] Optymistyczna krytyka miękkich (ostatnio) pierników, APS 3 (listopad)/1960, s. 9-12.
 45. [AZS Warszawa] Ciekawy klub, APS 3 (listopad)/1960, s. 4-6.
 46. [AZS Wrocław] XXV lat AZS Wrocław, S. Pochylski, APS 2/1970 (61), s. 5-7.
 47. [KU AZS Politechniki Warszawskiej] Klucz do szyfru, APS 12/1962, s. 18-20.

Uchwały i inne dokumenty prawne AZS

 1. Struktura organizacyjna i najważniejsze kompetencje władz Akademickiego Związku Sportowego, APS 6/1965 (35), s. 7-12.
 2. Regulamin Klubu Uczelnianego AZS, APS 6/1965 (35), s. 22-29.
 3. Uchwała wyborcza ZG AZS [plenarne posiedzenie Zarządu Głównego AZS; 10.1960], APS 2 (październik) /1960, s. 3-11.
 4. O dalszy rozwój wypoczynku, turystyki i sportu studenckiego. Uchwała wspólnego plenarnego posiedzenia Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich i Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego w dniu 7 i 8 stycznia 1961 r. w Warszawie, APS 4 (grudzień)/1960, s. 8-12.
 5. Regulamin nadawania odznaki AZS (ustanowionej § 69 Statutu AZS) [8.01.1961], APS 4 (grudzień)/1960, s. 17-20.
 6. Uchwała ZG AZS [dt. rozwoju AZS], APS 6 (luty)/1961, s. 7-9.
 7. Porządek dzienny IV Zjazdu [AZS] 30.III. - 1.IV.1962 r., APS 12/1962, s. 26-29.
 8. Referat zarządu głównego, APS 13/1962, s. 1-25.
 9. Walka o morale naszego sportu musi się toczyć, (dokument Plenum ZG AZS z 7.06.1962), APS 14/1962, s. 4-6.
 10. Główne zadania Akademickiego Związku Sportowego w roku akademickim 1962/63, APS 16 /1962, s. 8-19.
 11. Uchwała Zarządu Głównego AZS Nr 3, APS 5-6/1964 (28-29), s. 5-8.
 12. Uchwała Zarządu Głównego AZS Nr 4/64, APS 5-6/1964 (28-29), s. 8.
 13. Uchwała Nr 9 ZG AZS [25.05.1965], APS 5/1965 (34), s. 5-7.
 14. Uchwała Prezydium [z 1.02.1965] ZG AZS w sprawie współzawodnictwa spartakiadowego w latach 1965-1967, APS 2/1965 (31), s. 7-8.
 15. Uchwała nr 4/67 trzeciego Plenum ZG AZS w sprawie budżetu na rok 1967, APS 2/1967 (47), s. 5-6.
 16. Uchwała Nr 6/67 ZG AZS w sprawie zadań AZS na rzecz umasowienia kultury fizycznej i turystyki oraz podnoszenia poziomu sportowego, APS 4/1967 (49) (?), s. 13-14.
 17. Założenia organizacyjno-programowe szkolenia działaczy AZS, APS 4/1967 (49) (?), s. 17-20.
 18. Uchwała nr 12/68 Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego w sprawie zwołania VII Krajowego Zjazdu AZS, APS 4/1968 (53), s. 5-6.
 19. Informacja o pracy Prezydium Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego [25.02.1970], APS 1/1970 (60), s. 38-40.
 20. Uchwała Nr 5 Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego z dnia 23 maja 1970 roku w sprawie rozwoju organizacyjnego sekcji wyczynowych AZS, APS 2/1970 (61), s. 131-132.
 21. Uchwała Nr 6/70 Plenarnego Zebrania Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego z dnia 23 maja 1970 roku, APS 2/1970 (61), s. 132-135.
 22. Regulamin Ogólny Mistrzostw Polski Szkół Wyższych na 1971 rok, APS 2/1970 (61), s. 90-102.

Rozmowy zpolitykami/działaczami

 1. Szanować działacza [Rozmowa z dr doc. Bolesławem Bachmanem, prezesem AZS Łódź], APS 5/1965 (34), s. 15-19.
 2. Nasi działacze – prezes AZS Gdańsk Czesław Drutek, W. Duński, APS 1/1967 (46), s. 5-7.
 3. Iskra wspomnień wznieciła płomień [wywiad z dr Wacławem Majewskim, pierwszym prezesem AZS], A. Jaroszewski, APS 2/1964 (25), s. 16-19.
 4. Moje spotkanie z Gryfem nastąpiło 35 lat temu [Wywiad z prof. Zbigniewem Rozmejem, prezesem Klubu Uczelnianego AZS w Gdańsku], APS 11/1961, s. 4-10.
 5. Czy AWF jest klubem międzyuczelnianym? [Wywiad z Mieczysławem Rudzińskim], APS 11/1961, s. 3-4.
 6. Nasze spotkania: Z rektorem UMCS Grzegorzem Seidlerem, APS 4/1967 (49) (?), s. 20-22.
 7. O tym co najważniejsze – obiektach. Rozmawia APS z prof. dr Stanisławem Turskim - Rektorem UW, J. Semkowicz, APS 1/1964 (24), s. 11-13.
 8. Działacze AZS: Feliks Włodarczyk [prezes Zarządu Środowiskowego w Łodzi], APS 4/1967 (49) (?), s. 24-27.
 9. „Trzeba zacząć od podstaw – od zajęć WF” – mówi prof. dr Stefan Wołoszyn – rektor AWF, Z. Gutowski, APS 4/1964 (27), s. 8-12.
   

Rozmowy z politykami/działaczami

 1. Szanować działacza [Rozmowa z dr doc. Bolesławem Bachmanem, prezesem AZS Łódź], APS 5/1965 (34), s. 15-19.
 2. Nasi działacze – prezes AZS Gdańsk Czesław Drutek, W. Duński, APS 1/1967 (46), s. 5-7.
 3. Iskra wspomnień wznieciła płomień [wywiad z dr Wacławem Majewskim, pierwszym prezesem AZS], A. Jaroszewski, APS 2/1964 (25), s. 16-19.
 4. Moje spotkanie z Gryfem nastąpiło 35 lat temu [Wywiad z prof. Zbigniewem Rozmejem, prezesem Klubu Uczelnianego AZS w Gdańsku], APS 11/1961, s. 4-10.
 5. Czy AWF jest klubem międzyuczelnianym? [Wywiad z Mieczysławem Rudzińskim], APS 11/1961, s. 3-4.
 6. Nasze spotkania: Z rektorem UMCS Grzegorzem Seidlerem, APS 4/1967 (49) (?), s. 20-22.
 7. O tym co najważniejsze – obiektach. Rozmawia APS z prof. dr Stanisławem Turskim - Rektorem UW, J. Semkowicz, APS 1/1964 (24), s. 11-13.
 8. Działacze AZS: Feliks Włodarczyk [prezes Zarządu Środowiskowego w Łodzi], APS 4/1967 (49) (?), s. 24-27.
 9. „Trzeba zacząć od podstaw – od zajęć WF” – mówi prof. dr Stefan Wołoszyn – rektor AWF, Z. Gutowski, APS 4/1964 (27), s. 8-12.

Rozmowy ze sportowcami/trenerami

 1. 10 pytań APS i... dziesięć razy tyle odpowiedzi [trenera zespołu koszykówki AZS Warszawa] Zygmunta Olesiewicza, APS 12/1962, s. 6-8.
 2. Mówi [trener zespołu koszykówki AZS Warszawa, mistrza Polski w sezonie 1966/1967] Zygmunt Olesiewicz, APS 2/1967 (47), s. 34-37.
 3. [Zarys sportowej kariery + wywiad] Nasi zawodnicy: [florecista, trener] Zbigniew Skrudlik chce jechać do Argentyny, APS 12/1962, s. 16-18.

Imprezy sportowe

 1. Fatalna aura, była łaskawa dla doświadczonych [i inne art dt. Międzynarodowych Akademickich Mistrzostw Polski w narciarstwie w Zakopanem w dniach 11 – 14.03.1961 r.], APS 7 (marzec)/1961, s. 3-15.
 2. Mistrzostwa uczelni [1961], Z. Dzik, APS 7 (marzec)/1961, s. 20-22.
 3. Co będzie, a czego nie będzie na AMP w Gdańsku [program XI Akademickich Mistrzostw Polski, 27.06-2.07.1961], APS 9 (maj)/1961, s. 15-16.
 4. Uniwersjada 1961 [Sofia], J. Kuberski, APS 2(październik)/1960, s. 19-20.
 5. 60 tysięcy uczestników na starcie spartakiad uczelnianych [1962 r.], APS 15 /1962, s. 51-53.
 6. Pojechaliśmy do Mariańskich Łaźni nie po to by sprawiono nam łaźnię (II Akademickie Mistrzostwa Świata w Szachach) [6-22.07.1962], R. Walker, APS 15 /1962, s. 32-41.
 7. Zawodnicy AZS w Mistrzostwach Polski 1963 roku, APS 1/1964 (24), s. 39-46.
 8. Uniwersiada 1964 [11 – 17 lutego, Spindlerovy Młyn i Pardubice w Czechosłowacji]: ekipa AZS, APS 1/1964 (24), s. 19-20.
 9. Universiada 64: Dobry występ akademickiej reprezentacji Polski w Universiadzie 64 [Spindlerovy Młyn i Pardubice], APS 2/1964 (25), s. 31-39.
 10. Spartakiada 1000-lecia: Tysiące uczestników. Ogromna popularność. Kraków najlepszy, APS 1/1964 (24), s. 46-52.
 11. Spartakiada studentów stolicy [I Warszawska Spartakiada Studentów, 12-17.05.1964], Z. Gutowski, APS 3/1964 (26), s. 49-52.
 12. Akademickie M.P. LA w Łodzi [30.06-2.07.1964], Z. Bobiatyński, APS 4/1964 (27), s. 31-35.
 13. XVIII Igrzyska Olimpijskie: złoty, srebrny i brązowe medale w torbach uczestników z Tokio, D. Mandżunowski, APS 1/1965 (30), s. 44-51.
 14. II Spartakiada Warszawska [20-27.05.1965] – spotkaniem studentów i . . . rektorów, APS 5/1965 (34), s. 36-40.
 15. 12 tysięcy studentów w MPU [1964/1965], APS 7/1965 (36), s. 4-7.
 16. Mistrzostwa Mistrzów (zawody w ramach uroczystości XX-lecia powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy we Wrocławiu), APS 7/1965 (36), s. 36-37.
 17. Przed V-tą Uniwersiadą [Budapeszt, 20-30.08.1965], APS 5-6/1964 (28-29), 40-43.
 18. Universiada 65 [Budapeszt, 20-30.08.1965], APS 8/1965 (37), s. 5-11.
 19. Reprezentacja na Universiadę Zimową [Turyn, Sestriere i Claviere, 5-13.02.1966] - 66 ustalona, APS 9/1965 (38), s. 8.
 20. Informacja o współzawodnictwie spartakiadowym w AZS w roku 1966, APS 2/1967 (47), s. 62-64.
 21. Spartakiady w AZS [I półrocze 1967 r.], APS 4/1967 (49) (?), s. 37-43.
 22. Akademickie Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej: Bochum – Haagen – Oberhausen – Münster, W. Twardo, APS 1/1968 (50), s. 55-58.
 23. Ocena udziału AZS w IV Spartakiadzie, APS 2/1968 (51), s. 56-66.
 24. Podsumowanie wyników współzawodnictwa spartakiadowego w AZS w roku 1967, APS 3/1968 (52), s. 34-41.
 25. Universiada Zimowa w Innsbrucku [17-28.01.1968], APS 2/1968 (51), s. 80-82.
 26. Spartakiada Sportów Obronnych [27.06-10.07.1968] – Pierwsza Ogólnopolska Spartakiada Sportów Obronno-Przestrzennych, APS 3/1968 (52), s. 16-21.
 27. Letnie Igrzyska Obronno-Przestrzenne [27.06-10.07.1968], APS 6/1968 (55), s. 8-18.
 28. XV AMP w Krakowie [17-21.09.1968], APS 6/1968 (55), s. 19-50.
 29. Impreza roku (Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych), APS 7/1968 (56), s. 40-42.
 30. Olimpiada 1968 r. – Meksyk, APS 7/1968 (56), s. 43-50.
 31. Ocena udziału ekipy AZS w Uniwersjadzie w Turynie, Z. Szulc, APS WS 8 (czerwiec) 1971, s. 53-58.

Wydarzenia okołosportowe

 1. Konferencja w Macolin [Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego; 18-26.09.1960], APS 1 (wrzesień)/1960, s. 13-14.
 2. Z olimpijczykami – u tow. ministra Henryka Golańskiego, APS 1/1965 (30), s. 5-8.

Kurioza

 1. [Formalności urzędnicze przy wyjazdach zagranicznych] Co czynić należy by do Rzymu, Moskwy, Paryż i Pekinu wyjechać?, APS 3 (listopad)/1960, s. 27-34.
 2. Front – ZSP AZS – konsoliduje się, APS 9 (maj)/1961, s. 25-28.
 3. Sport akademicki w obradach KW PZPR w Szczecinie, APS 2/1964 (25), s. 12-15.
 4. Czy tak być powinno? [kontuzja i powrót do sportu Józefa Gąsienicy Bryjaka], APS 12/1962, s. 29-30.
 5. Problemy pracy ideowo-wychowawczej w środowisku gdańskim i wrocławskim, APS 6/1968 (55), s. 19.

   

Bibliografia tekstów historyczny, któe ukazały się na łamach Akademickiego Przeglądu Sportowego w latach APS 2006-2018

Historia sportu [+/- chronologicznie]

 1. Zawodnicy AZS na igrzyskach olimpijskich [1908-2008], APS 303 (5/2012), s. 4-7.
 2. Akademickie mistrzostwa Polski [1921-2008], APS 265 (7/2008), s. 12-13.
 3. Polacy w studenckim ruchu sportowym w latach 1928-1959, H. Hanusz, APS 269 (1/2009), s. 4-5.
 4. AZS Gdańsk w dokumentach Komisarza Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, APS 266 (8/2008), s. 14-15.
 5. [Listy do redakcji] Założyciele AZS Kraków przekazali nam w testamencie datę 15 maja 1909 roku..., J. Pawłowski, APS 271 (3/2009), s. 22.
 6. Nasze jubileusze (i co po nich pozostało) [100-lecie AZS Kraków, 1909-2009], J. Pawłowski, APS 272 (4/2009), s. 3-5.
 7. Tajemnica moich sukcesów, Halina Konopacka, [reprint artykułu z tygodnika ilustrowanego „Stadion” z 21.12.1928 r.], APS 264 (6/2008), s. 6.
 8. Tenis stołowy w środowisku studenckim [1932-2012], H. Hanusz, APS 300 (2/2012), s. 20-21.
 9. Lista katyńska Akademickiego Związku Sportowego, R. Wryk, APS 281 (3/2010), s. 4-5.
 10. Z pamięci [AZS na Podlasiu, 1950-2009; rozmowa z dr. Zbigniewem Bujnowskim i dr. Zbigniewem Wollnym], APS 269 (1/2009), s. 7-8.
 11. Zaczęło się w Kortowie... [Ogólnopolski Festiwal Sportowy, Wilkasy, 1987-2009], APS 272 (4/2009), s. 23.
 12. Tyle lat piszemy: Historia APS, APS 248 (10/2006), s. 5-11.
 13. Złoty Gryf AZS [Nagroda i jej laureaci, 1999-2008], APS 266 (8/2008), s. 10-12.
 14. Stare z nowym [impresje z Ukrainy/Bukowiny], APS 303 (5/2012), s. 12.

Biogramy + wspomnienia

 1. Członkowie honorowi AZS, APS 259 (1/2008), s. 6.
 2. XXIV Zjazd AZS. Członkowie Honorowi AZS, APS 302 (4/2012), s. 12-13.
 3. Członkowie honorowi AZS – XXV Zjazd AZS, APS 320 (5/2014), s. 6.
 4. Członkowie honorowi AZS – XXVI zjazd AZS, APS 336 (5/2016), s. 4-5.
 5. [Pożegnanie] [sztangista] Waldemar Baszanowski (1935-2011), APS 292 (4/2011), s. 22.
 6. [Pożegnanie] [trener tenisa] Aleksander Büthner-Zawadzki [1939-2010], APS 287-288 (9-10/2010), s. 29.
 7. 40 medali i MP na 40-lecie pracy trenerskiej [Marek Chmielewski], APS 259 (1/2008), s. 8-10.
 8. Mogłaby być legendą, gdyby jej dokonania i życie nie były prawdą [Maria Curie-Skłodowska], APS 298 (10/2011), s. 20-21.
 9. Pożegnania: [trener] Bogdan Cybulski (21.01.1950-02.03.2007), APS 252 (4/2007), s. 22.
 10. [Wspomnienie] Leszek Dorosz (1932-2016) [zawodnik i trener siatk. w AZS Olszt.], APS 335 (4/2016), s. 21.
 11. Odeszła legenda polskich nart... (pożegnanie: Stefan Dziedzic), APS 244 (6/2006), s. 20.
 12. [Pożegnania] [z-ca prezydenta Poznania, przyjaciel sportu] Maciej Frankowski (1958-2009), APS 273 (5/2009), s. 23.
 13. Wyjątkowa postać: Claude-Louis Gallien [ur. 1942, prezydent FISU] – Doctor Honoris Causa [AWF we Wrocławiu], APS 322 (7/2014), s. 9.
 14. Odszedł Roman Gąsienica-Sieczka – góral, skoczek narciarski, olimpijczyk, muzykant i instruktor gry na skrzypcach, Podhalanin [pożegnanie], APS 247 (9/2006), s. 21.
 15. [Pożegnanie] [lekkoatleta] Gerard Gramse (1944-2012), APS 307 (9/2012), s. 22.
 16. Z 50-letnim stażem: Andrzej Grygołowicz, APS 259 (1/2008), s. 7-8.
 17. Ostatni maraton w Paryżu [kończący sportową karierę działacza AZS Janusza Grzeszczuka], APS 285 (7/2010), s. 20.
 18. [Pożegnania] [działacz sportowy] Sławomir Guttmejer (1918-2008), APS 267 (9/2008), s. 24.
 19. [Pożegnania] [piłkarz ręczny, działacz AZS] Kazimierz Habrat (1937-2011), APS 299 (1/2012), s. 21.
 20. Chwila wspomnień [Mieczysław Zbigniew Hrehorów], APS 267 (9/2008), s. 11.
 21. Jubileusz Mieczysława Zbigniewa Hrehorowa [ur. 1924, działacz AZS w Częstochowie], APS 317 (2/2014), s. 22.
 22. [Pożegnania] [działacz sportowy] Wiesław Janczurowicz, APS 253 (5/2007), s. 22.
 23. [Pożegnania] [Skoczek narciarski, działacz] Pożegnanie Tadeusza Kozaka. Szkic do portretu prawdziwego człowieka, APS 271 (3/2009), s. 18-19.
 24. [Pożegnanie] Wielki Prezes AZS [prof. nadz. dr Jerzy Kuberski], APS 256 (8/2007), s. 2, 19.
 25. [Pożegnania] [nauczyciel akademicki, trener] Zbigniew Kucia (1942-2009), APS 276 (8/2009), s. 21.
 26. Ostatni romantyk [trener narciarstwa wodnego Tadeusz Kurczyński], APS 284 (6/2010), s. 13.
 27. Witalis Ludwiczak (1910-1988) [prof. Uniwersytetu w Poznaniu, działacz AZS], APS 317 (2/2014), s. 23.
 28. [Pożegnania] Andrzej Łatkowski (1934-2007): Wierny nartom, AZS i AGH, APS 258 (10/2007), s. 22.
 29. [Pożegnanie] Stanisław Lech Łęgowski (1931-2015) [nauczyciel akademicki, działacz AZS Toruń], APS 327 (4/2015), s. 22.
 30. Legenda: Adam Medyński [trener szermierki], APS 309 (2/2013), s. 7.
 31. [Wspomnienie] [dyrektor ośrodka AZS Wilkasy] Jacek Jakub Nankiewicz (1948-2011), APS 295 (7/2011), s. 22.
 32. [Pożegnanie] [działacz AZS] Piotr Nowak [zm. 27.08.2010], APS 286 (8/2010), s. 21.
 33. Odszedł profesor Andrzej Pelczar [18.05.2010], APS 283 (5/2010), s. 14.
 34. [Pożegnanie] Jerzy Poszowski (1941-2018) [zawodnik piłki nożnej, działacz AZS Gdańsk], J. Rybicki, APS 349 (3/2018), s. 23.
 35. [Pożegnania] [nauczyciel akademicki, działacz AZS] Włodzimierz Puczyński (1931-2011), APS 296 (8/2011), s. 22.
 36. [Pożegnania] [pływak] Śp. Tadeusz Reindl (1922-2009), APS 277 (9/2009), s. 22.
 37. [Pożegnania] [prezes ZG AZS 1981-1985] Leszek Maria Rouppert (1940-2010), APS 293 (5/2011), s. 22.
 38. [Pożegnania] [wioślarz, pływak, instruktor, działacz AZS] Mieczysław Rudziński (1929-2011), APS 298 (10/2011), s. 22.
 39. [Pożegnania] [trener/działacz] Wojciech Ruszkowski (1946-2007), APS 257 (9/2007), s. 21.
 40. [Pożegnania] [wioślarz]/trener] Zbigniew Schwarzer (1928-2008), APS 261 (3/2008), s. 21.
 41. [Pożegnanie] [lekkoatletka, działaczka AZS] Emilia Szczawińska-Osińska (1926-2010), APS 287-288 (9-10/2010), s. 29-30.
 42. Nie wiedziałem, co czynię. Rozmowa z dr Jerzym Skorowskim, APS 275 (7/2009), s. 3, 20-21.
 43. [Pożegnanie] [zawodniczka i działaczka AZS UW] Lidia Szeller-Woś [zm. 9.09.2010], APS 286 (8/2010), s. 21.
 44. [Pożegnanie] Jerzy K. Tomczak (1940-2015) [działacz AZS w Łodzi], APS 330 (7/2015), s. 23.
 45. Wspomnienie o prof. Wiktorze Wawrzyczku [prezes klubu AZS Olsztyn 1957-1969], APS 287-288 (9-10/2010), s. 13.
 46. 100 lat minęło [Zdzisław Wiecha], APS 268 (10/2008), s. 2, 22.
 47. [Pożegnania] [nauczyciel akademicki, trener] Dr Zbigniew Wollny (1932-2009), APS 273 (5/2009), s. 23.
 48. [Pożegnanie] [Prof.] Władysław Jan Zalewski (1925-2008), APS 264 (6/2008), s. 22.
 49. Mirosław Żelazny (ps. „Vis” AK) 1929-2009 [członek i działacz AZS Kraków, sekretarz generalny AZS 1973-1976], APS 279 (1/2010), s. 14.

Dane i statystyki

 1. Statystyka [AZS], APS 309 (2/2013), s. 3, 5.
 2. Wychowanie fizyczne studentów w roku akademickim 2012/2013, APS 314 (7/2013), s. 4-6. 

Ideologia sportu 

 1. Sport jest w życiu bardzo potrzebny! [rozmowa z prof. Stanisławem Adamczakiem], APS 297 (9/2011), s. 4-5.
 2. Sport nie jest produktem, a student klientem. Rozmowa z prof. Romualdem Gellesem, prezesem Dolnośląskiej OŚ AZS Wrocław, APS 301 (3/2012), s. 5.
 3. Styl życia [rozmowa z dr Gabrielą Karkoszką, kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach], APS 330 (7/2015), s. 6-7.
 4. Projekt ustawy o sporcie z puntu widzenia Akademickiego Związku Sportowego, J. Kosowski, APS 273 (5/2009), s. 4-5.
 5. Ruch a zdrowie. Rozmowa z dr Dorotą Kozłowską, prorektorem WSWFiT w Białymstoku, APS 312 (5/2013), s. 21.
 6. Wychowanie całego społeczeństwa przez sport. Rozmowa z JM Rektorem Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. Tomaszem Łodygowskim, APS 305 (7/2012), s. 5, 7.
 7. Sporcie, tyś jest radością!, Z. Ważny, APS 278 (10/2009), s. 6-7.

Instytucje sportowe (nazwami)

 1. Akademickie Centra Szkolenia Sportowego, APS 268 (10/2008), s. 8-9.
 2. Akademickie Mistrzostwa Polski, APS 276 (8/2009), s. 3, 6.
 3. Rześka jubilatka. 60 lat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, APS 246 (8/2006), s. 8-9.
 4. AZS jako organizacja pożytku publicznego, APS 247 (9/2006), s. 20.
 5. Głos w dyskusji [AZS a system edukacji i sportu], S. Humbla, APS 267 (9/2008), s. 6.
 6. Jubileusz [100-lecia AZS], APS 264 (6/2008), s. 3.
 7. 100 lat Akademickiego Związku Sportowego w Polsce, APS 264 (6/2008), s. 4.
 8. XXII Zjazd AZS [Uchwała o zwołaniu], APS 250 (2/2007), s. 2.
 9. Uchwała XXII Zjazdu AZS, Poznań, 15-16 grudnia 2007 r., APS 259 (1/2008), s. 4-5.
 10. XXIII Zjazd Akademickiego Związku Sportowego [12-13 grudnia 2009], APS 279 (1/2010), s. 8-9.
 11. Przywiązani do miejsca i tradycji. XXIV Zjazd Akademickiego Związku Sportowego [Wilkasy 20-21.04.2012], APS 302 (4/2012), s. 3-5.
 12. Rok 2013 w Akademickim Związku Sportowym [podsumowanie], APS 315 (8/2013), s. 12-13.
 13. Kadencja 2012-2014 [podsumowanie], APS 319 (4/2014), s. 3, 12-13.
 14. I tym razem w Wilkasach. XXV Zjazd Akademickiego Związku Sportowego [6-7.06.2014], APS 320 (5/2014), s. 3-5.
 15. Nowy rok akademicki [plan działań władz AZS], APS 330 (7/2015), s. 3-4.
 16. Kadencja AZS: literka A, Literka Z, Literka S, po pytaniach i odpowiedziach [podsumowanie], APS 335 (4/2016), s. 3-5, 14-15.
 17. XXVI Zjazd Akademickiego Związku Sportowego, Warszawa, 10-11 czerwca 2016 r., APS 336 (5/2016), s. 3-4.
 18. O zmianach statutowych [Nadzwyczajny Zjazd Akademickiego Związku Sportowego, Warszawa, 24.02.2018 r.], APS 347 (1/2018), s. 3.
 19. 60 lat AZS Białystok, APS 286 (8/2010), s. 17.
 20. 70 lat AZS w Częstochowie, APS 327 (4/2015), s. 23.
 21. Plebiscyt stulecia AZS Kraków, APS 282 (4/2010), s. 5.
 22. Koło Seniorów AZS Kraków, APS 336 (5/2016), s. 22.
 23. 90-lecie tuż, tuż [lubelskiego AZS]. Rozmowa z prof. dr. hab. Zdzisławem Targońskim, prezesem Zarządu OŚ AZS Województwa Lubelskiego, APS 300 (2/2012), s. 5.
 24. Nowe władze OŚ AZS woj. lubelskiego [rozmowa z wiceprezesem Pawłem Markiewiczem], APS 349 (3/2018), s. 20-21.
 25. 60 lat istnienia AZS Olsztyn, APS 287-288 (9-10/2010), s. 12-13.
 26. AZS Poznań, czyli dziesięć najważniejszych informacji, APS 258 (10/2007), s. 16.
 27. 90 lat AZS w Poznaniu, T. Szponder, APS 277 (9/2009), s. 3.
 28. Czy warto było, czyli po co nam jubileusze? [90 lat AZS Poznań], APS 278 (10/2009), s. 10-11.
 29. Nowe władze AZS Poznań, APS 335 (4/2016), s. 12-13.
 30. Jubileusz 80-lecia [Sekcji Żeglarskiej AZS Poznań, 2014], APS 322 (7/2014), s. 11-23.
 31. 60 lat AZS AWF Warszawa, APS 276 (8/2009), s. 11-13.
 32. 60 lat AZS Politechnika Wrocławska, APS 306 (8/2012), s. 12-13.
 33. 60 lat Akademickiego Związku Sportowego w Zakopanem, APS 279 (1/2010), s. 5, 15.
 34. 60 lat Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, APS 302 (4/2012), s. 22-23.
 35. Sportowo najlepsza – Fundacja Kibica, APS 314 (7/2013), s. 22.
 36. 75-lecie Polskiego Związku Tenisa Stołowego [10.02.2007], APS 250 (2/2007), s. 10.
 37. Studencka Strefa Aktywności, APS 250 (2/2007), s. 4-5.

Rozmowy z politykami/działaczami

 1. Co widzimy w naszym AZS. Rozmowa z dr. Robertem Gawkowskim, autorem wystawy w/w tytułem, inaugurowanej 1.07.2008)], APS 264 (6/2008), s. 5.
 2. Po prostu etos, Rozmowa z prof. dr. hab. Jackiem Hołówką (Wydział Filozofii UW), APS 257 (9/2007), s. 3-4.
 3. Pierwszy taki projekt. Rozmowa z Jakubem Kalinowskim, Menadżerem Projektu „Sportowcy na Rynku Pracy”, APS 254 (6/2007), s. 31.
 4. Identyfikacja i integracja (rozmowa z dr Markiem Konopczyńskim, prezesem AZS Środowisko Warszawa), APS 244 (6/2006), s. 3, 19.
 5. Nowe doświadczenia i wyzwania. Rozmowa z Krzysztofem Krawczykiem, dyrektorem Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie, APS 314 (7/2013), s. 7.
 6. Budować wartość organizacji. Rozmowa z Bogusławem Oleksym, prezesem AZS Katowice, APS 317 (2/2014), s. 5.
 7. Nasz DOBRO. Rozmowa z prezesem Bogusławem Oleksym i Beatą Widawską, wiceprezesem Organizacji Środowiskowej AZS w Katowicach, APS 322 (7/2014), s. 8.
 8. Najmłodszy klub (rozmowa z prezesem KU AZS PWSZ Suwałki mgr. Adamem Ołowniukiem, APS 242 (3/2006), s. 18.
 9. Dobry rok. Rozmowa z prezesem Zarządu Głównego AZS prof. Markiem Rockim, APS 248 (10/2006), s. 3-4.
 10. Upowszechniajmy sport! Rozmowa z prof. Markiem Rockim, prezesem Zarządu Głównego AZS, APS 259 (1/2008), s. 3.
 11. W interesie państwa. Rozmowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Michałem Seweryńskim, APS 247 (9/2006), s. 3.
 12. Sport – nauka – kariera [Rozmowa z dr hab. prof. nadz. Michałem Spiesznym, dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie i prezesem Klubu Sportowego AZS tej uczelni], APS 347 (1/2018), s. 8-11.
 13. 90-lecie tuż, tuż [lubelskiego AZS]. Rozmowa z prof. dr. hab. Zdzisławem Targońskim, prezesem Zarządu OŚ AZS Województwa Lubelskiego, APS 300 (2/2012), s. 5.
 14. Władze Poznania stawiają na sport (rozmowa z Johnem Warnockiem, przewodniczącym Komisji Technicznej Piłki Nożnej i Futsalu FISU), APS 245 (7/2006), s. 7.
 15. Silesia Miners. Rozmowa z Szymonem Widerą - współtwórcą zespołu futbolu amerykańskiego Silesia Miners, APS 253 (5/2007), s. 20.
 16. Teoretyk i praktyk. Rozmowa z dr. Kazimierzem Witkowskim [AWF Wroclaw], laureatem nagrody im. Eugeniusza Piaseckiego, APS 247 (9/2006), s. 6.
 17. Ogromna satysfakcja [rozmowa z dr. hab. Ryszardem Wrykiem, przewodniczącym Komisji Historycznej AZS], APS 327 (4/2015), s. 3-5.
 18. Mamy się z czego cieszyć!. Rozmowa z Witoldem Zimnym, wiceprezesem ZG AZS ds. sportu, dyrektorem Polskiej Fundacji Olimpijskiej, uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Turynie, APS 240 (2/2006), s. 3-4.  

Rozmowy ze sportowcami 

 1. Wizażystka (rozmowa z lekkoatletką Anną Guzowską), APS 242 (4/2006), s. 7.
 2. Multimedalistka. Rozmowa z Justyną Kowalczyk, APS 249 (1/2007), s. 6-7.
 3. Zawsze byłem aktywnym dzieckiem. Rozmowa z kulomiotem Krzysztofem Krzywoszem, APS 277 (9/2009), s. 17.
 4. Szanuję to, co mam. [rozmowa z kajakarką Karoliną Naja], APS 311 (4/2013), s. 3.
 5. W ślady ojca. Rozmowa z Piotrem Nemecem, młodzieżowym mistrzem Europy w szermierce, APS 248 (10/2006), s. 12-13.
 6. Łyżwiarstwo jest piękne. Rozmowa z Konradem Niedźwiedzkim, olimpijczykiem, łyżwiarzem szybkim AZS AWF Kraków/Zakopane, APS 239 (1/2006), s. 3.
 7. Człowiek orkiestra [rozmowa z piłkarzem ręcznym Pawłem Papajem], APS 310 (3/2013), s. 6-7.
 8. Praca ze studentami satysfakcjonuje. Rozmowa z [piłkarką ręczną, trenerką] Teresą Pecold, laureatką Nagrody im. Eugeniusz Piaseckiego, APS 289 (1/2011), s. 6-7.

Recenzje książek historycznych (autorami)

 1. [Witryna książek sportowych = WKS] R. Domke, T. Grzybowski, „Pięćdziesiąt lat zielonogórskiego AZS”, Zielona Góra 2017, rec. H. Hanusz, APS 343 (4/2017), s. 23.
 2. [WKS] W. Gąsienica Roj, H. Hanusz, „Akademicki Związek Sportowy w Zakopanem 1949-2009”, Zakopane 2010, APS 286 (8/2010), s. 22.
 3. [WKS] P. Godlewski, „Sport w Polsce na tle politycznej rzeczywistości lat 1944-1956”, APS 253 (5/2007), s. 22.
 4. [WKS] H. Hanusz, B. Korpak, „Polacy na letnich uniwersjadach 1959-2009”, Warszawa 2010, APS 287-288 (9-10/2010), s. 30.
 5. [WKS] H. Hanusz, B. Korpak, „100 lat Akademickiego Związku Sportowego”, Warszawa 2014, APS 323 (8/2014), s. 23.
 6. [WKS] H. Hanusz, B. Korpak, „Polacy na zimowych uniwersjadach”, Białystok 2017, rec. D. Słapek, APS 347 (1/2018), s. 22-23.
 7. A to igrzyska [recenzja książki S. Krasickiego, „A to narty właśnie”], APS 239 (1/2006), s. 22.
 8. [WKS] C. Michalski, „Akademicki Związek Sportowy w Krakowie 1909-1945”, Kraków 2007, APS 260 (2/2008), s. 22.
 9. [recenzja] D. Miller, „Historia igrzysk olimpijskich i MKOL. Od Aten do Londynu 1896-2012”, 2012, APS 311 (4/2013), s. 24.
 10. [WKS] K. Obodyński, Z. Barabasz (red.), „Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Stan i perspektywa zmian”, t. 1, Warszawa 2009, APS 275 (7/2009), s. 22.
 11. [WKS] Z. Pacelt, „Moje olimpiady, czyli szczęśliwa 13”, Warszawa 2011, APS 299 (1/2012), s. 22.
 12. [WKS] J. Pawłowski, „Żółta księga AZS 1910-1914”, Kraków 2009, APS 273 (5/2009), s. 22.
 13. [WKS] W. Pięta, „Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie w latach 1945-2000”, Częstochowa 2007, APS 257 (9/2007), s. 21.
 14. [WKS] W. Pięta, „Gramy dalej. Księga jubileuszowa 1931-2011: 80-lecie Polskiego Związku Tenisa Stołowego”, Częstochowa 2011, APS 298 (10/2011), s. 17.
 15. [WKS] Z. Porada, „Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1924-2006”, Kraków 2007, APS 259 (1/2008), s. 22.
 16. [WKS] J. Rybicki (pod red.), „Sport i indeks w życiorysach”, Gdańsk 2008, APS 267 (9/2008), s. 26.
 17. Recenzja: B. Tuszyński, „Za cenę życia. Sport polski walczącej 1939-1945”, APS 250 (2/2007), s. 11.
 18. [WKS] G. Walters, „Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen”, 2008, APS 263 (5/2008), s. 22.
 19. [WK] R. Weyler, „Greenpeace. O tym jak grupa ekologów, dziennikarzy i wizjonerów zmieniła świat”, 2009, APS 278 (10/2009), s. 22.
 20. Recenzja: R. Wryk, „Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków”, Poznań 2006, APS 240 (2/2006), s. 22.
 21. [WKS] R. Wryk, „Zarys działalności Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919-1949”, Poznań 2007, APS 258 (10/2007), s. 21.
 22. [WKS] R.Wryk, „90 lat Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu”, Poznań 2009, APS 282(4/2010),s. 14.
 23. [WKS] Trzy tomy książek sportowych (red. R. Wryk, „Dzieje Akademickiego Związku Sportowego”, Poznań 2014), T. Jurek, APS 327 (4/2015), s. 6, 24.
 24. Trio napisało trylogię, która jest tryptykiem [promocja książki: „Dzieje Akademickiego Związku Sportowego”, Poznań 2014, 20.04.2015], APS 328 (5/2015), s. 23.
 25. [WKS] E. Zadarko, Z. Barabasz (red.), „Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Uwarunkowania historyczno-socjologiczne”, Krosno 2009, APS 284 (6/2010), s. 14.
 26. [WKS] W. Zawadzki, R. Skiba, „Adam Medyński, Fechmistrz z Wrocławia”, Wrocław 2009, APS 272 (4/2009), s. 22.
 27. [WKS] (praca zbiorowa) „Kronika sportu polskiego 2006”, APS 255 (7/2007), s. 22.
 28. [WKS] (praca zbiorowa) „Kronika Sportu Polskiego 2007”, Warszawa 2008, APS 264 (6/2008), s. 21.
 29. [WKS] (red. nacz. B. Chruścicki) „Kronika Sportu Polskiego 2008”, Warszawa 2009, APS 276 (8/2009), s. 22.
 30. [WKS] Kronika sportu polskiego 2010, Warszawa 2011, APS 297 (9/2011), s. 22.

Recenzje książek sportowych

 1. [WKS] L. Cordain, J. Friel (tłum. J. Halbersztat), „PaleoDieta dla sportowców”, APS 261 (3/2008), s. 22.
 2. [WKS] D. Dreyer, K. Dreyer, Chi Running: Rewolucja w bieganiu, APS 269 (1/2009), s. 22.
 3. Recenza: J. Friel, „Biblia treningu kolarza górskiego”, APS 243 (5/2006), s. 22.
 4. Recenzja: T. Laughlin, J. Delves, „Kraul metodą Total Immersion”, APS 242 (3/2006), s. 22.
 5. [WKS] T. Laughlin, „Pływanie dla każdego”, APS 262 (4/2008), s. 22.
 6. Recenzja: A. Schwarzenegger, „Arnold. Edukacja kulturysty”, APS 242 (4/2006), s. 22.

Imprezy sportowe 

 1. Srebro z Ukrainy [turniej siatkarski w Łucku],  APS 243 (5/2006), s. 20-21.
 2. Samo się nie wygra (VII Akademickie Mistrzostwa Świata w Zapasach Kobiet i Mężczyzn, Ułan Bator (Mongolia), 15-20 VI 2006), APS 244 (6/2006), s. 4-5, 19.
 3. Woda w kolorze złota (IX Akademickie Mistrzostwa Świata w Wioślarstwie, Trakai (Litwa), 11-13 VI 2006), APS 244 (6/2006), s. 10-11.
 4. Pod dyktando Polek (XVIII Akademickie Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet i Mężczyzn, Gdańsk (Polska), 1-9 VII 2006), APS 244 (6/2006), s. 12-13.
 5. Cud nad Wisłą (V Akademickie Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie Górskim, 8-10 IX 2006), APS 245 (7/2006), s. 8.
 6. Biało-czerwona niespodzianka (X Akademickie Mistrzostwa Świata w Futsalu, Poznań, 27 VIII - 3 IX 2006), APS 245 (7/2006), s. 5.
 7. 30 lat minęło jak jeden dzień [akademicki turniej tenisa ziemnego], APS 246 (8/2006), s. 16.
 8. Chiński Mur nie do przebicia [IX Akademickie Mistrzostwa Świata w Badmintonie, Wuhan (Chiny), 10-15 X 2006], APS 247 (9/2006), s. 10-11.
 9. Tylko brąz (III Akademickie Mistrzostwa Świata w Brydżu Sportowym, Tianjin (Chiny), 21-26.10.2006), APS 248 (10/2006), s. 20.
 10. Wojskowe bieganie: 36 Bieg z okazji Dnia Podchorążego [2.12.2006, Wrocław], APS 248 (10/2006), s. 15.
 11. Spełnienie [XXIII Zimowa Uniwersjada w Turynie, 17.02.2007], APS 249 (1/2007), s. 3.
 12. Nowy regulamin, stare przyzwyczajenia [Akademickie Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Lekkoatletyce, Warszawa, 25-27.05.2007], APS 252 (4/2007), s. 12-13.
 13. [Uniwersjada w Bangkoku] Bangkok 2007, APS 254 (6/2007), s. 3-5.
 14. Sportowa katastrofa [polska siatkówka mężczyzna na Uniwersjadzie w Bangkoku 2007], APS 254 (6/2007), s. 10-11.
 15. Emocji nie brakowało [Akademickie Mistrzostwa Polski w Grach Zespołowych i Tenisie Stołowym, Łódź, 25-30 sierpnia 2007], APS 255 (7/2007), s. 3-5.
 16. Dla najlepszych świat... [VII Akademickie Mistrzostwa Europy w Koszykówce Kobiet i Mężczyzn, Genewa (Szwajcaria), 16-23 lipca 2007], APS 255 (7/2007), s. 8-9.
 17. Ojciec chrzestny oddaje walkowera [XX Akademickie Mistrzostwa Polski w Badmintonie, Warszawa 6-7 X 2007], APS 256 (8/2007), s. 18-19.
 18. Ocenzurowana rewolucja [IV Akademickie Mistrzostwa Europy w Badmintonie, Sankt Petersburg, 12-17.11.2007], APS 259 (1/2008), s. 14-15.
 19. Pielgrzymka po medal [X Akademickie Mistrzostwa Świata w Badmintonie, Braga (Portugalia) 5-10.05.2008, APS 262 (4/2008), s. 4-5.
 20. Największy sukces polskiego triathlonu [IX Akademickie Mistrzostwa Świata w Triathlonie, Erdek (Turcja), 27-28 VI 2008], APS 264 (6/2008), s. 7-8.
 21. Zmiany, wielkie zmiany [IO Pekin 2008], APS 265 (7/2008), s. 3-5.
 22. Podsumowanie – XXV Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych 2007/08, APS 266 (8/2008), s. 3-4.
 23. Akademickie Mistrzostwa Świata 2008, APS 268 (10/2008), s. 11.
 24. Dziewczyny lubią brąz [V Akademickie Mistrzostwa Europy w Tenisie, Dublin (Irlandia), 8-14.12.2008], APS 269 (1/2009), s. 11.
 25. Harbin [XXIV Zimowa Uniwersjada, 18-28 lutego 2009 r.], APS 270 (2/2009), s. 3-5.
 26. Srebro – wielka sprawa dla gorzowskiej koszykówki, APS 272 (4/2009), s. 12-13.
 27. [XXV Letnia Uniwersjada] Belgrad 2009, APS 274 (6/2009), s. 2, 20.
 28. Przegrali z regulaminem [polska reprezentacja tenisa stołowego na Uniwersjadzie w Belgradzie 2009], APS 274 (6/2009), s. 18-19.
 29. Akademickie Mistrzostwa Polski, APS 276 (8/2009), s. 3, 6.
 30. Polacy poniżej oczekiwań [XX Akademickie Mistrzostwa Świata w Piłce Ręczne Kobiet i Mężczyzn, Nyiregyhaza (Węgry), 27.06-4.07.2010], APS 283 (5/2010), s. 10.
 31. Studentuoro 2010 [Polsko-Ukraiński Turniej Drużyn Akademickich w Piłce Nożnej 2010-2012], APS 286 (8/2010), s. 8-13.
 32. Wola zwycięstwa [i inne art. nt. zimowej Uniwersjady w Erzurum 2011], APS 290 (2/2011), s. 2-19.
 33. Start here – make a difference [i inne art. nt. letniej Uniwersjady w Shenzhen 2011], APS 294 (6/2011), s. 2-32.
 34. Akademickie Mistrzostwa Polski 2010/2011, APS 296 (8/2011), s. 6-13.
 35. Olimpijskie resume [i inne art. nt. IO Londyn 2012], APS 304 (6/2012), s. 3-5.
 36. Londyn okiem kibica... czyli igrzyska „zza płotu”, APS 305 (7/2012), s. 12-13.
 37. ORVALDI-ARCTICA project. Akademicka wyprawa wokół bieguna północnego, APS 308 (1/2013), s. 10-11.
 38. Złota dekada częstochowskiej piłki siatkowej 1990-1999 [mecz oldboyów], APS 309 (2/2013), s. 23.
 39. 37 Bieg Kościuszkowski, APS 310 (3/2013), s. 22.
 40. Coraz szybciej, wyżej, dalej... [Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce, Łódź, 6-8 czerwca 2013], APS 312 (5/2013), s. 12-13.
 41. Tydzień emocji [7 Akademickie Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet i Mężczyzn, Katowice, 23-30.06.2013], APS 314 (7/2013), s. 10-11.
 42. Witajcie w Kazaniu! [i inne art. nt. przygotowań do XXVII Letniej Uniwersjady, Kazań, 6-17 lipca 2013], APS 312 (5/2013), s. 2-8.
 43. Rekordowe Trentino [i inne art. nt. XXVI Zimowej Uniwersjady Trentino 2013], APS 316 (1/2014), s. 2-32.
 44. Takich AMP-ów jeszcze nie było [Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu, Poznań, 12-13.04.2014, APS 318 (3/2014), s. 12-13.
 45. Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Olsztyn, 1-4.05.2014, APS 318 (3/2014), s.4-5.
 46. Puchar Europy handbike pierwszy raz w Polsce, w Rzeszowie, APS 320 (5/2014), s. 22.
 47. Słoneczny i... polski Rotterdam: 16 medali Polaków [i inne art.] [II Europejskie Igrzyska Studenckie, Rotterdam (Holandia), 24.07-8.08.2014], APS 321 (6/2014), s. 10-15.
 48. AMP – Akademickie Mistrzostwa Polski 2013/2014 [podsumowanie], APS 322 (7/2014), s. 12-13.
 49. Bez medalu [XXII Akademickie Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet i Mężczyzn, Guimaraes (Portugalia), 3-10 VIII 2014 r.], APS 323 (8/2014), s. 5, 9.
 50. Opole nie do ruszenia, ale klątwa zdjęta z UW [Akademickie Mistrzostwa Polski w Badmintonie, Warszawa, 25-26.04.2015], APS 328 (5/2015), s. 10.
 51. Wietrzne mistrzostwa [Mistrzostwa Polski AZS w lekkiej Atletyce, Łódź, 16-17.05.2015 r.], APS 328 (5/2015), s. 12-13.
 52. Guangju style [i inne art. nt. Uniwersjady Guangju 2015], APS 329 (6/2015), s. 3-31.
 53. Złoto po raz pierwszy, złoto po raz drugi [Akademickie Mistrzostwa Polski w Koszykówce Kobiet i Mężczyzn, Lublin 12-15.05.2016], APS 335 (4/2016), s. 10-11.
 54. Kajakarstwo to nasz sport narodowy [Akademickie Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie, Montemor (Portugalia), 24-27.06.2016], APS 336 (5/2016), s. 6-7.
 55. Igrzyska po chorwacku [Europejskie Igrzyska Studenckie, Zagrzeb – Rijeka, 13-25.07.2016], APS 336 (5/2016), s. 12-14.
 56. Rozwiń skrzydła [i inne art. nt. 28. Zimowej Uniwersjady Almaty 2017], APS 340 (1/2017), s. 3-30.

Wydarzenia okołosportowe

 1. W blasku szejka. VIII Forum FISU, Abu-Dhabi, 25-30.03.2006, APS 242 (3/2006), s. 12-13.
 2. Porozumienie Krajów Bałtyckich [w sprawie wspólnego działania na gruncie organizacji imprez sportowych, Uppsala, 6-8.10.2006], APS 246 (8/2006), s. 7.
 3. Centralna Inauguracja Sportowego Roku Akademickiego [Wrocław, 20-22 października 2006], APS 247 (9/2006), s. 4-5.
 4. Henryk Sozański. Doctor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, APS 253 (5/2007), s. 6.
 5. Startujemy! Centralna Inauguracja Sportowego Roku Akademickiego 2008/2009 Gdańsk, 17-19 października 2008, APS 267 (9/2008), s. 4-5.
 6. I Zjazd Klubów Seniora AZS, APS 267 (9/2008), s. 10.
 7. Uroczystość z tradycją, tematy wciąż nowe (VII Sejmik Akademickiej Kultury Fizycznej nt „Sport w szkole wyższej”, Kraków 16-17 października 2009), APS 277 (9/2009), s. 10-11.
 8. Centralna Inauguracja Sportowego Roku Akademickiego 2009/2010 Kraków (16-18 października 2009 r.), APS 277 (9/2009), s. 12-13.
 9. Cóżeś ty, Kornelio, uczyniła?; Megaafera [dopingowa Kornelii Marek], APS 280 (2/2010), s. 3, 11.
 10. Przedszkolaki w AZS [Poznań], APS 291 (3/2011), s. 18.
 11. Konwent członków honorowych w Wilkasach, APS 292 (4/2011), s. 20.
 12. Szkolenie liderów AZS [Zieleniec, 4-7.04.2013], APS 310 (3/2013), s. 23.
 13. Cóż to była za gala [inauguracja Sportowego Roku Akad. 2013/2014, Lublin], APS 315 (8/2013), s. 6-7.

 


Wykaz periodyków uniwersyteckich. 


Uchwycone w sieci. Filmoteka AZS


AZS w Filmotece Narodowej